Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

öğrenci çalışmaları

Ocak ayında, 10. sınıf öğrencileri Radio Pulchérie'de yayınlanmak üzere "hoşgörü" temalı bir radyo programı hazırlayıp kaydettiler. Her sınıf; ekip sorumluları, sunucular, gazeteciler ve teknisyenlerden oluşan iki gruba ayrıldı. Proje çevrimiçi gerçekleştirildi ve programın yapım sürecinde karşılaşılan birçok zorluk aşıldı. Öğrenciler, projeyi bitirdiklerinde emeklerinin buna değdiğini söylediler.

Öğretim yöntemlerimizin yapısını yenilemiş olsak da, 12. sınıfların senesini bitirirken, hedeflerimiz değişmedi. 12OPC sınıfını seçen 38 öğrencimiz, YKS veya GSÜ sınavlarında başarılı olarak, Türkiye’de üniversite öğrenimlerini sürdürmek istiyor. Yurt dışında öğrenim görmek isteyen 43 12OPE öğrencimiz için de, hedef, yurt dışında yaşama hazırlık.

Yıllardan beri, Fransızca seçmeli derslerimizde 11. sınıf öğrencilerimizi yurttaşlık angajmanı konusunda düşünmeye sevk ediyoruz. Ders yılının 3. ünitesi basmakalıp düşünceleri ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığını ele alıyor. Her yıl, öğrencilerden, seçtikleri hedef kitleyi cinsiyetçi önyargılar hakkında bilinçlendirecek bir proje hazırlamaları isteniyor.

Her düzeyde ve her zümrede olduğu gibi, 10. sınıf ekibi de, uzaktan eğitime ve öğrenime geçilmesiyle birlikte, yeni tekniklere ve materyallere adapte olmak üzere müfredatını gözden geçirdi. Hem öğretmenler hem de öğrenciler için zorlu; ama heyecanlı bir süreçti: öğretimin kalitesi ve sürekliliği böylece sağlandı. 10. sınıf öğrencilerinin ilgi ve katılımları da, sürece katkı sağladı. Şimdi Fransızca derslerinde işledikleri programa göz atalım!
X