Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

Okulumuz, öğrencilerin üç farklı kültürü karşılaştırarak, meraklarını, analiz yeteneklerini ve otonomilerini geliştirmek üzere üç dilde eğitim vermektedir.

Geleceğe Dönük Eğitim Veren Bir Lise

İki dilde eğitim veren Sainte Pulchérie Lisesi 1846 senesinde kurulmuş, 400 öğrenci kapasiteli karma bir lisedir. Lisemiz 5 yıllık bir eğitimin ardından diploma vermektedir: öğrenciler yoğun Fransızca eğitimi verilen hazırlık sınıfında 1 yıl okumakta, ardından 4 sene boyunca da pekiştirilmiş bir Fransızca öğrenimi görmektedirler. Lisemiz, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın programını ve yönetmeliklerini uygulamakta, aynı zamanda da Fransız Hükümeti ile iletişimini sürdürerek, diplomalı ve yüksek nitelikli öğretmenlerin adaylığını Fransız hükümeti aracılığı ile kabul etmektedir.

Kültürel miras ve pedagojik kalıtım zenginliği nedeniyle lisemiz, çağımız eğitimine ayak uydurabilmiş, bunu da (TİCE) eğitiminde uygulanan bilgi ve iletişim tekniklerini kullanarak sağlamıştır. İki lisan ve iki kültür donanımlı 50 eğitimcimiz (öğretmenlerin %64’u Frankofon ve %35’ı Fransız vatandaşıdır), açık fikirli ve evrensel bilgiye sahip insanlar yetiştirmektedirler. Lisede üç dilde verilen eğitim (Fransızca, Türkçe ve İngilizce), öğrencilerin Türkiye’de ve yurtdışında seçtikleri üniversitelerde yüksek öğrenimlerini tamamlamalarına olanak tanımaktadır.

Öğrencilerin İhtiyaçlarına Uyarlanmış Eğitim

Hazırlık sınıfında öğrenciler, 28 ders Fransızca (Fen ve Fransızca dersleri), 4 ders Türkçe, 4 ders İngilizce, 2 ders Beden Eğitimi, 1 ders yönlendirme görürler. Fransızca ve Türkçe derslerinde geçerli notu alan öğrenciler 9. sınıfa geçmeye hak kazanırlar.
Lisede 4 yıllık eğitim süresince, Türkçe, Edebiyat, Coğrafya, Tarih, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Milli Savunma, Din ve Beden Eğitimi dersleri Türkçe; Fransızca, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Bilgi İşlem, Plastik Sanatlar ve Sanat Tarihi dersleri ise Fransızca okutulur.

9.Sınıfta okumakta olan öğrenciye ilerideki sınıflar için onu yönlendirecek seçenekler birkaç etapta sunulur. Bu aşamadan sonra hangi bölümü seçeceğine kendi karar verir: “Fen”, “Türkçe-Matematik” ya da “Sosyal”.
Öğrencilerimiz, eğitimleri süresince Avrupa sertifikalarını alabilirler:

DELF: Uluslararası Fransız lisan diploması
IELTS: Uluslararası İngilizce lisan diploması
Aynı zamanda M.U.N. (Model United Nations) kulübü kapsamında sunulan etkinliklere de katılarak Fransızca ve İngilizce pratiklerini uluslararası konferanslar aracılığıyla mükemmel hale getirebilirler.

Öğrencilerimiz, kulüp saatlerinde ve aynı zamanda Lisenin sunduğu sanatsal, edebi ve bilimsel etkinliklerde edinimlerini ve bilgilerini tamamlama fırsatı bulurlar.

Haftalık ders saatlerine göre öğrenciler, her dönem 2 veya 3 sınava girerler. Bu sınav sonuçları beş sene sonundaki diploma notunu etkiler. Beş yılın sonunda Sainte Pulchérie öğrencileri diplomalarını alırlar. Bu diploma Fransız Hükümetinin 2714-2734-2735 sayılı resmi gazete özet sayfalarına istinaden 1963 senesinden beri Bakalorya diplomasına denk kabul edilmektedir.

Sainte Pulchérie Lisesi, yapılan değişik sınavlarda yüksek başarı elde ederek, girişimci ve yenilikçi olduğunu kanıtlamıştır. Eğitim verdiği gençlerde olan potansiyeli geliştirmek, onların etkili, sorumluluk sahibi, başarılı, dünyaya açık, özgür ve mutlu bireyler olmaları en önemli hedefidir.

X