Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

öğrenci çalışmaları

Sainte Pulchérie Lisesi, eğitim ve öğretim alanında; düşünmeyi, sorgulamayı, eleştirel düşünmeyi hedefleyen bir okuldur. Bu bağlamda, okulumuzda yaratıcı ve yenilikçi felsefe etkinlikleri, uzun yıllardır sürdürülen bir gelenek olarak devam etmektedir. Mardi Philo ve Ciné Philo'nun faaliyetleri yıl boyunca devam etti...Bu makale, Sainte Pulchérie Lisesi'nde felsefe üzerine genel bir portre sunuyor…

Her yıl olduğu gibi, Aralık ayından itibaren, Hazırlık Sınıfları haftada bir tiyatro dersi aldı. Fransızca pratik yaparak, sahnede tiyatro alıştırmaları öğrendiler. Her sene Sainte Pulchérie Lisesi'nin onurlandırdığı ülkelerden, metinlerle küçük bir yıl sonu gösterisi hazırlamaları âdettendir. Bu, elbette ki bu yıl mümkün olmadı. Ancak öğrenciler, seslerini duyurmak için yepyeni bir radyo projesine imza attılar! Proje, bu hafta sonu, yalnızca Radio Pulchérie'de yayınlanacak.

12.TM Sınıfları, Fransızca Seçmeli dersi kapsamında sene başından beri farklı yaratıcı çalışma alanları çerçevesinde, söz alma, konuşma ve tartışma teknikleri üzerine çalıştılar. Bu derste öğrenciler; dil, ses ve beden egzersizleri gibi drama çalışmaları eşliğinde, hem teorik hem de pratik anlamda argümantasyon kavramını irdeleme fırsatı buluyorlar. Uzaktan eğitim süreci bize söz alma ve konuşmanın yepyeni bir yüzünü keşfetme imkanı verdi: karantinada kendini ifade etme.

Türk Dili ve Edebiyatı ders programının amacı, MEB müfredatının içeriğiyle ilişkilendirerek, öğrencilerin; farklı tür, dönem ve üsluptaki edebi eserleri keşfetmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda, 9. sınıfların ikinci dönem ünitesi olan tiyatro türünde, 18. yüzyıl Fransız Edebiyatı yazarlarından Molière’in “Cimri” adlı 5 perdelik eserini seçtik. Ders; öğrencilerin etkin ve eleştirel okuması, metin çözümlemesi, sözlü ve yazılı anlatım üzerine kurulu bir yapı ile ilerlemektedir.

10. sınıftan itibaren Fransızca argüman göstererek tartışmayı öğrenen ve lisemize geldiklerinden bu yana felsefi düşünce eğitimi alan 11. sınıf öğrencilerimiz, yaşadığımız bu tuhaf dönem hakkında çok düşündüler. Hem olan bitenleri anlatacak kelimeleri bulmayı hem de düşünce ve duygularını ifade etmeyi başardılar. 14-15 Mart hafta sonunda, DELF B2 sınavının sözlülerine girme cesaretini gösterdiklerini bir hatırlayalım. Evde kalma sürecini iyi niyetli çabalarla ve sorgulamalarla karşıladılar. Bu geçen sürece tekrar bir göz atalım...

Yaşanılan bu istisnai durumda, fiziksel mekandan ve kaynaklardan uzakta olunsa da, Medyatek ekibi müfredatını ve öğretim hedeflerini adapte etti! 9. sınıfta öngörülen dersler yapıldı ve uzaktan eğitime uygun hale getirildi. Hazırlık düzeyinde öngörülen derslerin yerine yenileri tasarlandı. Bu yazıda ise bunlardan bahsedeceğiz!

2019-2020 eğitim-öğretim yılı, S-Pace Geek Loncası için, kısa; fakat çok boyutlu ve capcanlı geçti. Kısaca fantastik bir yıl yaşadık. Loncamız, hem ders aralarında hem de ders saatlerinden sonra kendini ifade etmek, paylaşmak ve eğlenmek isteyen birçok öğrenciyi buluşturdu. Öğrencilerimizin katılımı sayesinde, gerek ders arasında gerek akşamüstleri, etkinliklerimiz, büyük beğeni topladı.
X