Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön
 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığının “Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre okulumuzda 2024-2025 öğretim yıl ücretsiz okuma ve burs başvuruları 22/04/2024 tarihinde başlayacak ve 03/05/2024 tarihinde sona erecektir. Verilen tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilemeyecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI:

Ücretsiz okuma hakkından  ve burstan yararlanmak isteyen öğrencilerin velileri, Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrencilere Ait Başvuru Formu’nu (Ek-7) doldurarak ve formla birlikte talep edilen evrakları muhasebeden veya danışmadan Solin Hanım’dan randevu alarak  muhasebe departmanına elden teslim etmeleri ile başvuruları gerçekleşecektir.  Eksik bilgiler içeren başvurular kabul edilemeyecektir. Ek-7 formunda yer alan tüm bilgilerin belgelendirilmesi gerekmektedir. Ek-7 formu ve başvuru için gerekli belgeler sayfanın sonunda yer almaktadır. 

Başvurular her yıl yeniden değerlendirilmektedir. Bir önceki sene burs almış veya ücretsiz okuma hakkından yararlanan öğrencilerimizin dosyalarının da güncellenmesi gerekmektedir. 

Yönetmeliğe göre öğrencilerimizin disiplin cezası almamış olması ve sınıf tekrarı yapmamış olması gerekmektedir.

Özel Öğretim Kurumlarında ücretsiz okuyacak öğrenciler hakkında yönetmeliğin 19. maddesinde “A/gerçek dışı beyanda bulunduğu tespit edilen öğrencinin, ücretsiz okuduğu dönemlere ait ücretler kanuni faizi ile birlikte ödettirilir; B/ gerçek dışı beyanlarıyla yanlış karar verilmesine sebep olan veli, öğrenci ve bunların beyanlarına kefil olanlar hakkındaki kurum, Valilikler veya Kaymakamlıklarca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur. Ayrıca beyan sahibinin bağlı bulunduğu, kurum ve kuruluşa da durum yazılı olarak bildirilerek resmi işlemlerin yapılması sağlanır.” denilmektedir.

 
X