Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

Zoom: 10. Sınıflarda Fransızca

Her düzeyde ve her zümrede olduğu gibi, 10. sınıf ekibi de, uzaktan eğitime ve öğrenime geçilmesiyle birlikte, yeni tekniklere ve materyallere adapte olmak üzere müfredatını gözden geçirdi. Hem öğretmenler hem de öğrenciler için zorlu; ama heyecanlı bir süreçti: öğretimin kalitesi ve sürekliliği böylece sağlandı. 10. sınıf öğrencilerinin ilgi ve katılımları da, sürece katkı sağladı. Şimdi Fransızca derslerinde işledikleri programa göz atalım!

2.dönemin metodolojik ve dilbilimsel hedefleri

 • Frankofon bir yazar ile çalışma: yazı atölyesi, dramatizasyon ve sahneleme
 • Problematik bulmak
 • DELF B2’ye doğru ilk adım olan Büyük Sözlü için kanıt göstererek fikir tartışması yapmak
 • Öykü okumak: öykünün sonunu tespit etmek, klasik ve çağdaş edebiyat öyküleri okuyarak (Maupassant, Renard, Buzzati) işaretleri tespit etmek
 • Kimlik inşasını ve ailenin etkisini analiz etmek (klasik ve çağdaş edebiyattan örnekler: Comtesse de Ségur, Zola, Eribon)
 • Natüralizm edebiyat akımı
 • Önemli klasik edebiyat eseri Sefiller’i okumak
 • Varsayım, belirsizlik ve duyguları geçmiş zaman dilek kipinde (subjonctif passé) ifade etmek
 • Gelecekte gerçekleşecek bir olayı gelecek zamanda ifade etmek (futur antérieur)

Bu temalardan bazıları evde kalma sürecinden önce de işlenmişti; ancak bazı temalar yaklaşımlarımızı değiştirmemizi gerektirdi. Büyük Sözlü Sınav, aslında yüzyüze olarak, iki öğretmenden oluşan bir jüri önünde yapılacaktı. Ancak öğrenciler kendilerinin video kaydını alarak, belirli kıstaslara göre, arkadaşları tarafından değerlendirildi.

2.dönem notları iptal edilmişti; fakat öğrencilerin çalışmalarına yorumlar yapmayı tercih ettik. Zira, öğrencilerin ürettikleri çalışmalar hakkında geri bildirim almaları, öğrenimde çok önemli bir boyut.

Önerilen başka etkinlikler: natüralist bir yazar gibi soyağacı yapmak, 7 aile oyunu, şarkılar, her güne bir şarkı, poster yapbozu (okula dönüşte tamamlanmak üzere), Genially platformunda Medyatek kaynakları arasında parkur, işlenen üniteler hakkında konuşma dersi, sınıfın seyir defterini tutmak.

Öğrencilerin, otonomi becerilerini geliştirmek ve işbirliği içinde çalışmalarının devamını sağlamak bizim için önemliydi. Bu yüzden rehberli otonomi parkurları önerdik; Quizlet veya Quizizz gibi platformlarda öğrencilerin kaydettiği ilerlemeleri takip ettik ve Mentimeter ile işbirliği çalışmalarını teşvik ettik.

Öğrencilerle iletişimin sürdürülmesi ve motivasyonlarının yüksek tutulması, en çok önem verdiğimiz öğretim boyutuydu.

Her grup kendi sınıf rutinini buldu ve bunlar uzaktan eğitime uyarlandı.

Tüm öğretmenler, Meet platformunu kullanmayı seçerek, öğrencilerle etkileşime imkan veren, farklı gruplar oluşturmayı ve bir gruptan diğerine geçmeyi sağlayan bir araç ile çalıştı.

Aynı zamanda, sözü, öğrencilere vermeye de zaman ayırdık. Derslerin daha az formel bölümlerinde, öğrenciler çevrim içi platformlardan film önerileri yaptılar ve günlük anekdotlar anlattılar. Dinleme ve paylaşıma ayrılan zaman sayesinde, öğrencilerimize her açıdan destek verdik.

Bir öğretim-öğrenim şeklinden diğerine, yani uzaktan çalışmaya geçişin, elbette bazı zorlukları oldu; ancak bunları aşarken, pedagojik yaklaşımımız hakkında düşüncelerimiz de derinleşti. Bazı projeler değiştirildi ve uzaktan eğitime uygun hale getirildi; hatta gelecek sene bu şekilde güncellenebilirler. Örneğin, “natüralist bir yazar gibi” isimli projemizi, disiplinlerarası yaklaşımla, Fransızca ve biyoloji derslerinde ortak işlemeyi tasarlıyoruz.

Zoom: “Natüralist bir yazar gibi”

Edebiyatta, aile teması hakkında, bir ünite çerçevesinde, 4 şubeden 10. sınıf öğrencileri; kendilerini natüralist bir yazar gibi düşünerek, 19. yüzyılın önemli romancılarının yönteminden ilham aldılar ve bir soyağacı oluşturdular. Bu romancılar, ailede bir kuşaktan diğerine aktarılan “genetik kusur” ilkesi etrafında çalışıyorlardı. Her roman, bu ailenin bir üyesini anlatıyordu.

Bu soyağacını gerçekleştirmek için öğrencilerin bazı araçlara ihtiyacı vardı:

 • kültürel araçlar; aile kavramı ve natüralizm akımında soyağacı
 • dilbilimsel araçlar (anlatıda geçmiş zaman ve kipler, karşılaştırma)
 • aynı ailenin üyeleri arasındaki benzerliklerin kalıtımsal özelliği hakkında düşünmek

Her sınıf iki gruba ayrılarak, ailenin özelliklerini seçti (bir isim ve bir “kusur”). Tüm gruplar, ayrı Meet platformlarında, iş birliği yaparak öğretmenin gözetiminde toplandı.

İkinci aşamada, her öğrenci, kısa bir videoda canlandırdığı karakteri hakkında kaynakça yazdı. Ardından, tekrar işbirliği yaparak, gruplar, öğrencilerin canlandırdığı farklı karakterlerin ilişkileri hakkında anlaştılar. Son olarak, her öğrenci, kendi karakteri hakkında açıklayıcı bir not yazarak; bunu grubunun soyağacına kısa videosuyla birlikte ekledi.

Dört sınıfın yaptığı öğrenci çalışmaları:
10A

10B

10C

10D

X