Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

Genç Fidanlar, Köklü Ağaçlar

Öğrenci başarısının yanı sıra, eğitim faaliyetleri ve atölye çalışmaları için pek çok kaynak sunan aktif bir kütüphane…

AMAÇLAR

Medyatek, çeşitli etkinlikler aracılığıyla öğrencilerde merak uyandıran, okuma ve kültür sevgilerini arttıran bir mekan aynı zamanda okulun eğitimcileri için bir buluşma yeri, dinamik bir alandır:

 • Okuma etkinlikleri ve yazar, çizer, yayıncı, kitapçı gibi davetlilerle buluşmalar düzenlemek.
 • Uluslararası etkinliklere katılmak: Lezzet Haftası, Basın Haftası, Şairlerin Baharı, Frankofoni Haftası vb.
 • Çeşitli kaynaklar yardımıyla sözlü ifade ve yüksek sesle okuma çalışmaları yapmak,
 • Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen çalışmaları sergilemek

Multimedya kaynakları merkezi olan medyatek, öğrencilerin kaynakları kullanma becerileri kazandıkları ve bu becerileri diğer bütün disiplinler yararına kullandıkları bir mekandır:

 • Kaynak araştırma ve bilgi-belge merkezinin kullanımı eğitimi ;
 • Belgeye dayalı çeşitli çalışmaların gerçekleştirilmesi için teknik eğitim ;
 • Medya ve haber okuryazarlığı : haber döngüsü, medyanın akıllıca kullanımı, kaynakların teyid edilmesi vb.

ÇALIŞMA SAATLERİ VE KOŞULLARI

Medyatek pazartesi cuma günleri arası saat 07.30 ila 16.00 arasında öğrenci ve öğretmenlere açıktır.

Küçük grupların öğretmenleri eşliğinde eğitim çalışmaları yaptıkları, öğrencilerin kaynak araştırma ve okuma mekanı medyatekten yararlanma amacı, kaynakları kullanma ya da ödünç almadır.

Hazırlık sınıfları ve 9. sınıf öğrencileri her hafta Fransızca medyatek dersleri çerçevesinde bu mekandan faydalanmaktadırlar.

Diğer seviyelerdeki öğrenciler de öğretmenlerinin talebi üzerine ekip çalışmaları gerçekleştirmektedirler.

Ekip, talep üzerine başka düzeylerden öğrenciler ile ya da başka derslerin öğretim kadrosu ile işbirliği içinde çalışır.

Haklar

Medyatekten yararlananlar şu haklara sahiptir:

 • Bireysel olarak ya da eğitim amaçlı kaynaklara başvurma ve araştırma yapma,
 • Keyif almak için kitap okuma : roman, şiir, tiyatro, çizgi roman, dergi vb.
 • Kitap ve DVD ödünç alma. Ödünç verme süresi 15 gündür. Bu süre, belge bir başka kullanıcı tarafından talep edilmediği takdirde uzatılabilir.
 • İlan panolarındaki yarışma, öğrenci sergiler vb. hakkında bilgi edinme

Uyulması Gereken Kurallar

Medyatekten yararlananların uyması gereken kurallar:

 • Yalnızca çalışırken gerekli olacak evrakları almak,
 • Yiyecek ya da içecek getirmemek,
 • Alçak sesle konuşmak ve sessizce hareket etmek,
 • Mekanı temiz tutmak ve eşya ile materyalleri düzgün kullanmak,
 • Ödünç sürelerine uymak öğrenilir,
 • Belgeleri özenle kullanmak ve yerlerine koymak, kitapların üzerine yazı yazmamak gibi davranışlar benimsenir.

Öğrenci, belgenin zarar görmesi ya da kaybolması halinde sorumludur : kaybedilen ya da zarar verilen her belgenin yerine ya yenisi alınır ya da ücreti karşılanır.

Medyatek görevlileri, öğrenci ve öğretmenlerin mevcut kaynakları en iyi şekilde kullanmalarına yardım etmeye hazırdır.

Medyatek yönetmeliğine uyulmaması halinde mekan geçici süreliğine kapatılır. Buna ek olarak, zarardan ve işleyiş bozukluğundan öğrenciler sorumlu tutulurlar ve bu sorumluluktan ötürü disiplin cezası ya da maddi ceza alabilirler.

KAYNAKLARIMIZ

Medyatek kaynakları (Türkçe, Fransızca, İngilizce) olmak üzere üç dildedir ve ödünç olarak verilen kaynaklar 8500 kitap, 800 DVD et 28 dergi üyeliğinden oluşmaktadır.

Medyatek, satın almalar için okuyucularının önerilerine kulak vermek ve bütün eğitim kadrosunun tavsiyelerini dikkate almakla birlikte, bu süreçte eğitim programları ile farklı alanların projelerini de gözetmektedir.

PAYLAŞMANIN KEYFİ

 • SP Medyatek sitesi son etkinlikleri, önerilen kitapları ve tematik kaynakları içeriyor. Bu site herkes kendini ifade edebilir : her ay kitap ya da film eleştirinizi yayınlayabiliriz.
 • Medyateğin Instagram hesabı medyatek kulislerinde olan biteni anlatıyor ve eğlenceli ve sıradışı anları yakalayarak birçok paylaşım yapıyor.
 • Medyateğin SoundCloud hesabı Fransızca ses kayıtları dinlemeyi sağlıyor.
 • Çevrim içi kataloğumuza bağlandıktan sonra ödünç aldığınız kaynaklar hakkında görüşlerinizi yazabilirsiniz.
 • Medyatağin Google Sitesinde, Sainte Pulchérie Lisesi’ndeki öğrenim yılları boyunca kullanılan metodoloji derslerini keşfedebilirsiniz.

KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Medyatek, bütün yıl boyunca lisemizin müfredatında ya da kültürel etkinlik programında yer alan konulara ilişkin kaynakları, ayrıca Fransız ve/veya uluslararası bayramlarla ilgili kaynakları ön plana çıkartmaktadır. Düzenli olarak hazırlanan yarışmalar ya da ikindi kahvaltıları, bu kaynakların oyunlarla eğlenceli bir şekilde tanıtılmalarını sağlamaktadır.
 • Medyatekerler ilgili programlara uygun olarak kitap seçkileri hazırlamaktadırlar. Bu kaynakların, aynı seviyelerdeki öğrenciler arasında el değiştirmesi gerektiğinden, bu kaynaklar, bir haftalığına ödünç alınabilmektedir.
 • Bunların yanı sıra eğitim-öğretim yılı başında Fransızca, yeni seneden itibaren ise Türkçe olmak üzere yeni kaynaklar da ön plana çıkartılmaktadır.

ÇEVİRİM İÇİ KATALOĞUMUZ: ARAŞTIRMA VE ETKİLEŞİM

Çevrim içi katalog sayesinde

 • Medyateğin tüm belgelerini ve lisenin Medyatek öğretmenleri tarafından seçilmiş İnternet sitelerini bulabilirsiniz  ;
 • Hesabınızı yöneterek belgeleri ödünç alma ve rezerve etme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz ;
 • Kaynaklar hakkında görüşlerinizi paylaşabilirsiniz, medyateğe satın alınmasını istediğiniz kaynakları belirtebilirsiniz.

Kataloğun ana sayfası düzenli olarak güncellenmektedir:

 • Yeni çıkanları ve tavsiye ettiğimiz kaynakları keşfedebilirsiniz.
 • Ders müfredatıyla veya sürmekte olan projelere ilişkin medyagrafilere ulaşabilirsiniz.
 • Ayın Türkçe ve Fransızca dergi makalelerinin listesine ve ders yılında medyateğe kazandırılan kaynakların listesini bulabilirsiniz.

ÜYELİKLERİMİZ

Son sayıları hariç bütün dergiler, kütüphaneden ödünç alınabilir.

Hedefler ve Program

Hazırlık sınıfı, öğrencilerin medyatekteki kaynakları yakından tanımalarına ve bunlardan faydalanmalarına olanak sağlar. Bununla birlikte Fransızca yetkinliğini geliştirmesine fırsat verir.

Haftada 40 dakikalık 1 ders, yarım sınıf.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri
 • Öğrencinin, kaynakları bulması ve doğru kullanması
 • Frankofon medyatek olanaklarını kullanarak dilin temel özelliklerini uygulamaya koyması
 • Çeşitli kaynaklar yardımıyla sözlü ifade ve yüksek sesle okuma çalışmaları
Yıllık Program
 • Medyatek ortamını ve kaynaklarını tanımak
 • Medyatek yönetmeliğini öğrenmek
 • Kaynakların sınıflandırılması : belge ve kurmaca kitaplar
 • Kurmaca kitaplar, seçim kriterleri, okuma raporu hazırlama yöntemi
 • Belge kaynak kitaplardan yararlanma
 • Çevrimiçi kataloğu ve anahtar kelimeleri kullanmayı öğrenmek (başlangıç seviyesi)
Kullanılan Yöntemler
 • Dersin teorik içeriği ve uygulama alıştırmaları Fransızca ders kitaplarında yer almaktadır.
 • Medyatek dersleri kapsamında öğrenciler bazen çalışmalarını ve araştırmalarını görsel tasarımla destekleyerek çeşitli formatlarda hazırlar.Bu çalışmalar arasından en çok göze çarpan veya en özgün örnekler seçilerek medyatekte ya da lisenin koridorlarında düzenli olarak sergilenir.
 • Medyatek her yıl, Frankofoni etkinlikleri kapsamında Fransızca öğretmenleriyle birlikte öykü seslendirme ve sahneleme atölyeleri düzenler. Atölye çalışmalarının sonucunda Yeni Nesil 2000 İlköğretim Okulu öğrencilerine lise öğrencilerinin öykü anlattığı bir etkinlik düzenlenir.
 • Her yıl İstanbul Fransız Kültür Merkezi’nin Kütüphanesi’ne gidilir. Düzenlenen oyunlar ve yarışmalar sayesinde öğrenciler kütüphaneyi keşfederler, kütüphanenin işleyişini öğrenirler.

Hedefler ve Program

9. Sınıf, öğrencileri medyateğe alıştırma, onlara okuma ve araştırma zevkini aşılamak için en uygun seviyedir. Medyatek faaliyetleri 9. sınıf öğrencilerinin tüm derslerinde kullanacakları beceriler kazanmalarını sağlar.

Medyatek etkinlikleri çeşitlilik gösterir. Diğer Fransızca dersleriyle ortak projeler kapsamında sınıf mevcudunun yarısıyla ya da tüm sınıf mevcuduyla yapılan etkinliklerde öğrenciler Fransızca çalışmalarını medyatekte sürdürür.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri
 • Eleştirel düşünce geliştirmek: kaynakların tutarlılığı ve güvenilirliğini kontrol etmek, söylenti ve yalan haberleri ayrımsamak
 • Çeşitli belgeler oluşturmak: rapor, dosya, pano, afiş
 • Farklı kaynakları (İnternet dahil olmak üzere) karşılaştırmalı açıdan, mantıklı, eleştirel, bilgilerin doğruluğunu teyit ederek ve kaynak belirterek kullanmak
 • Çeşitli kaynaklar yardımıyla sözlü ifade ve yüksek sesle okuma çalışmaları
 • Fransızca okuma konusunda öğrencinin özgüven kazanması
Yıllık Program
 • Fransızca derslerine ek olarak bu derslerin içeriğiyle ilgili kaynak taraması ve bilgilerin paylaşılması
 • Fransızca derslerini tamamlayıcı şekilde metin okuma ve görsel okuma alıştırmaları
 • Frankofon basından çeşitli kaynakları takip etmek
Kullanılan Yöntemler

Bu ders için tasarlanmış bir İnternet sitesi öğrencilerin dersin teorik içeriğini anlamalarını ve uygulamalı alıştırmalar yapmalarını sağlar.

 • Bu dersin değerlendirmesi Fransızca2 dersiyle ortak yapılan çalışmalardan yola çıkarak yapılır.
 • Medyatek dersleri kapsamında öğrenciler bazen çalışmalarını ve araştırmalarını görsel tasarımla destekleyerek çeşitli formatlarda hazırlar. Bu çalışmalar arasından en çok göze çarpan veya en özgün örnekler seçilerek medyatekte ya da lisenin koridorlarında düzenli olarak sergilenir.
 • Öğrencilerin, medyatek kaynaklarını değerlendirerek, Fransızca ve okuma konusunda özgüven kazanmaları için, medyatek sorumluları ve Fransızca öğretmenleri birlikte okuma projeleri hayata geçirirler (speed booking, yazarlarla buluşmalar vb.)

Hedefler ve Program

 

Öğrenciler Sainte Pulchérie Lisesi’ndeki öğrenim hayatları boyunca kaynak araştırma ve bilgi işleme konularında çalışır. 12. sınıfta eleştirel düşünme konusunda pratik bir öğrenim görerek, kendi düşünme yöntemlerine mesafeyle yaklaşmayı öğrenirler.

Öğrenciler 8 hafta boyunca haftada 2 ders saati Medyatekte bu konuyu işler.

Eğitim-Öğretim Hedefleri
 • Çok fazla bilgiye maruz kaldığımızda eleştirel düşünmek 
 • Kendi akıl yürütme sistemini ve eksiklerini anlamak 
 • Kendi kendine mesafeyle yaklaşarak kendi kendini analiz edebilmek 
 • Hem üniversitede hem de dünya vatandaşı olarak gerekli olan bilgi araştırma ve analiz etme becerilerini geliştirmek 
 • Yanlış bilgileri yaygınlaştırmamak ve sorumluluk göstermek
Ders Programı
 • Bilişsel işleyiş hakkında çalışma 
 • Bilgi ve bilgi-obezitesi hakkında çalışma 
 • Ürün tanıtımları ve reklamlar 
 • Makale analizi 
 • Görsel analiz
 • Komplo teorileri
Araştırma Yöntemi
 • Öğrenciler, eleştirel düşünme becerilerini ve tepkilerini gerçekçi senaryolar aracılığıyla keskinleştirir.
 • Ders, son olarak edindikleri bilgilere dayanmaktadır.
 • Öğrenciler, kendileri tarafından dikkatle seçilmiş veya geliştirilmiş fikirler üzerinden; makaleler, müzik klipleri, videolar, komplo teorileri gibi pratik vakalar üzerinde çalışır.
X