Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

Öğrenci Temsilcileri: Okulda Demokrasi

Her yıl lisemizde seçilen öğrenci temsilcileri eğitim-öğretim yılının önemli anlarında okul arkadaşlarını temsil ediyorlar. Öğrencilerin sözcüsü olarak çok önemli bir rol oynuyorlar.

Öğrenci temsilcisinin rolü:

 • Sınıfını temsil etmek, sınıfı ve lisenin pedagojik ekibi arasında sözcülük yapmak
 • Şube öğretmenler kurulu toplantılarına katılmadan önce sınıfının raporunu hazırlamak
 • Şube öğretmenler kurulu toplantısında söz alarak kendi sınıfındaki öğrencilerin görüşlerini aktarmak
 • Toplantının tutanağını hazırlayarak sınıf arkadaşlarına sunmak
 • Sınıf defterinden sorumlu olmak
 •  Sınıf arkadaşlarının cep telefonlarının toplanmasından ve dağıtılmasından sorumlu olmak

Okul konseyinde düzey sorumlusu öğrenci temsilcisinin rolü:

 • Düzey sorumlusu temsilciler lise müdürü tarafından her ay düzenlenen okul konseyi toplantısına katılırlar
 • Her düzey sorumlusu temsilci kendi düzeyini temsil eder
 • Toplantı gündemini hazırlamak üzere her düzeyin temsilcisi kendi düzeyinde anketler yapar. Bunun için kendi düzeyindeki temsilcilere konsey öncesinde toplantı yapar
 • Konsey süresince düzey temsilcisi kendi düzeyinin genel değerlendirmesini yapar, akademik veya teknik konuları aktarır
 • Her düzey sorumlusu temsilcisi eğitim-öğretim ile ilgili pedagojik öneriler ve okul yaşamı ile ilgili öneriler getirme hakkına sahiptir

Öğrenci temsilcileri nasıl formasyon alıyor?

 • Öğrencilere yeni misyonlarını gerçekleştirmelerinde yardımcı olmak için formasyon verilir
 • Temsilcinin sorumlulukları ve görevlerinin genel tanımı aktarılır
 • Temsilcinin görevlerinin idari boyutları hakkında sunum yapılır
 • Farklı birimlerde görev yapan okul çalışanları tanıtılır
 • Sözlü ifade becerilerini geliştirmek için araçlar sunulur
 • Nasıl not tutulacağı ve tutanak hazırlanacağı açıklanır
 • Seçim söylevleri dinlenir

Siz de öğrenci temsilcisi seçimlerine aday olmaktan çekinmeyin. Yaşam boyu size faydalı olacak eşsiz bir deneyim olabilir.

 

X