Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

“Bilim, bir şaşkınlıktan diğerine geçmektir.”
Aristo

Zoom: Çevrim İçi Bilim

Evde kalma süresi boyunca pedagojik sürekliliği sağlamak için, Sainte Pulchérie Lisesi Fen Bilimleri öğretmenleri, her gün yeni kaynaklar ve etkinlikler öneriyorlar. Böylece, öğrencilerimiz, istisnai duruma rağmen sağlam bir bilimsel kültür ediniyorlar!

Evde kalma süresi boyunca pedagojik sürekliliği sağlamak için, Sainte Pulchérie Lisesi Fen Bilimleri öğretmenleri, her gün yeni kaynaklar ve etkinlikler öneriyorlar. Böylece, öğrencilerimiz, istisnai duruma rağmen sağlam bir bilimsel kültür ediniyorlar!

Biyoloji

Hedefler:

 • Hücrenin plazma zarının betimlemesini yapmak
 • Moleküllerin hücre zarından nasıl geçtiklerini anlamak
 • Osmoz konusunda deneyler yapmak

Fizik

Hedefler:

 • Öğrencilerle elektrikte Ohm kanununu açıklayan bir video paylaşmak
 • Ohm devrelerinde elektrik akımı ve gerilim arasındaki ilişkiyi öğrenmek
 • Colorado Üniversitesi’nin Phet simülasyonunu kullanmak
 • Ohm kanunu denkleminin basit bir devreye nasıl bağlı olduğunu anlamak
 • Gerilim ve direnç ayarlarını yapmak, Ohm kanununa göre akımdaki değişikliği görmek

 Kimya (12. sınıflar)

 Hedefler:

 • Hedefimiz YKS sınavı’na hazırlık yapmak
 • Geçmiş yıllara ait konuları da kapsayacak şekilde test çözmek
 • Online olarak deneme sınavı ve Galatasaray Üniversitesi için hazırlık sınavı gerçekleştirmek
 • Geçmiş yıllara ait konuların tekrarını yapmak
 • Öğrencilerin çözdüğü test sorularından yapamadıklarını çalışma saatlerine göre organize etmek

Robotik

Hedefler:

 • Robotik kodlama grupları oluşturuldu (java,c++).
 • Solidwork çizim program grupları oluşturulup eğitimler yapıldı.
 • ZOOM programının kullanımı öğretildi.
 • TWICH üzerinden robotik temalı yayınlar yapıldı.
 • Covid19 salgınından korunmak için video çekimi ve yayınları yapıldı.
 • Takım içinde online eğitim grupları oluşturuldu.

Evde kalma sürecinde biyoloji, fizik, kimya ve robotik dersleri

Mesafeye rağmen hedeflerimize ulaşmak için biyoloji, fizik ve kimya derslerinde şu uygulamaları kullanıyoruz: belge paylaşımı için Classroom ve Google Drive, derslerin video sekanslarını arşivlemek için Moodle, fen derslerini canlı vermek için Google Meet ve Zoom, tahtaya yazmak için Jamboard, ekran paylaşımında belgeleri tamamlamak için Onenote ve Paint, aynı zamanda öğrencilerin anlayıp anlamadıklarını eğlenceli şekilde ölçmek için Kahoot ve Quizizz.

Robotik dersinde ise; Java ve C++  ve solidwork eğitimi için ücretsiz eğitim içerikleri sağlanmıştır. Robotik projelerin tanıtımı, geliştirilmesi ve diğer takımlar ile işbirliği için TWICH üzerinden haftanın üç günü canlı yayınlar yapılmıştır. Bu canlı yayınlarda akademisyenler, tecrübeli jüri üyeleri, teknik öğretmenler ve farklı takımlar konuk alınmıştır. Daha önce başlatılan sosyal projeler online takip edilerek bitirilmesi sağlanmıştır.

Zoom: Çevrim İçi Bilim

Bu istisnai dönem, Fen Bilimleri öğretmenlerinin bilimsel deneysel gerçekleştirmelerini engellemedi. Zira, uzaktan derslerin başladığı günden itibaren, öğrencilere düzenli olarak basit malzemeler ile evde kolayca gerçekleştirebilecekleri deneyler görev olarak verildi. Fizik kavramlarını çevrim içi simülatörler kullanarak, kimya ve biyoloji kavramlarını da pratik deneyler yaparak öğrendiler. Mesela 9. sınıfların biyoloji dersinde, suyun hücrelerin arasında nasıl hareket ettiğini daha iyi anlamak için, öğrenciler osmoz üzerine bir deney gerçekleştirdi. Bir patates, biraz su, bir tutam tuz yeterliydi!

Fizik dersinde, Ohm kanunuyla ilgili etkinlik için, öğrenciler çevrim içi simülatörler sayesinde, gerilimin (V) ya da direncin (R) değişmesinin bir devrede akımı (I) nasıl etkilediğini gözlemlediler.

 • GÖZLEMLEMEK: direnç ve elektrik akımı değerleri değiştiğinde gerilimin büyüklüğünün değişimi
 • ÖLÇMEK: belirli bir gerilim ve direnç seviyesinde devredeki akımı ölçmek
 • V ve R varvasyonlarında devredeki değişiklikleri takip etmek

Ancak, evde bilim demek, aynı zamanda bilimsel makaleler okumaya zaman ayırmak demek. Mesela 10. sınıf öğrencileri, Fransızca dergilerden genetik ile ilgili seçtiği bir makaleyi okudu. Asıl hedef bilimsel okumalardan keyif almalarıydı ve aynı zamanda bilimsel kültürleri gelişmiş oldu.

Kimya dersinde, Hazırlık sınıfları için bir deney planlanmıştı; ancak uzaktan eğitimde gerçekleştirilemedi.

Robotik dersinde, eğitim grupları birikimlerini, diğer kişiler ve takımlar ile paylaşmak için SPARC ile Paylaşılanlar başlığı altında, TWICH’te, canlı yayınlanan zoom online platformunda gerçekleştirilen bir yayın serisi başlatıldı. Projenin amacı SPARC 5665 takımının tüm birikimini diğer takımlar ile paylaşarak eğitim sürecini devam ettirmekti. Yayınları;  9,10 ve 11. sınıf öğrencilerinden oluşan 6 kişilik bir ekip olan kulübümüz yönetti. Yayınlarda, Covid19’dan korunma ile ilgili videolar, robotik programlama, tasarım ve değerlendirme süreçleri; akademisyenler, Fikret Yüksel Vakfı ve önemli FRC takımları ile değerlendirildi.Tahminen yüz bini aşkın bir takipçi sayısına ulaşıldı.

X