Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

Genç Fidanlar, Köklü Ağaçlar

Hedefler ve Program

Hazırlık sınıfı öğrencilere, fen bilgisi (fizik, kimya, biyoloji) dersleri, gerek kelime bilgisini geliştirme, gerekse bu konularla ilgili öğrenim metotlarını pekiştirme olanağını sağlar.

Haftada, her biri 40 dakikalık 2 ders saati
Ayda 2 kere laboratuvar dersi

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri

Bu program öğrenciye Fransızca fen bilgilerini pekiştirme, böylece 9. sınıfın fen derslerini rahatça takip edebilme olanağını sağlar.

Yıllık Program

Hayvanlar

 • Hayvanların adlandırılması
 • Hayvanlar, hayvan anatomileri ve inceleme şemaları
 • Hayvanın betimlenmesi
 • Çizim üzerinde adlandırma
 • Hayvanların sınıflandırılması – disiplinler arası geçiş

Kimya

 • Atomun yapısı
 • Moleküller (Molekül oluşturma)
 • İyonlar (Deneyler )

Sonsuz Büyükten Sonsuz Küçüğe Doğru

 • Büyüklükler, birimler, semboller ve dönüşüm sistemleri

Kapadokya – Disiplinler Arası Geçiş

 • Jeoloji
 • Volkan patlamaları, peri bacalarının oluşumu

Vektörler

 • Fizikte ölçme : vektorel ve skalar büyüklükler

Mekanik

 • Hareketler
 • Ortalama hız
 • Problem çözme yöntemi
 • Hareketlerin grafiklerle gösterilmesi
Kullanılan Yöntemler

Dersin işlenişi sırasında kullanılacak yöntemler, Fransızca öğretmenleri ve lisan dersi olmayan ancak Fransızca olarak okutulan derslerin (matematik ve bilgisayar gibi) öğretmenleri ile işbirliği içinde saptanır. Ayrıca, hazırlık senesi boyunca disiplinler arası geçişler ile tüm fen bilgisi dersleri için gerekli ögeler; ğrenme, uygulama, kesinlik ve bilimsel yöntemler irdelenir.

Deneyim ile öğrenme metodu, Kapadokya’da “Yeşil Sınıf” gibi okul gezileri ve çeşitli projelerle desteklenir.

X