Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

“Edebiyat başkasının mektubunu yazmaktır.”
(Cyrano De Bergerac, Edmond Rostand)

Zoom: 11. Sınıflarda Edebiyat

Okulumuzun Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde izlediği programın hedefi, MEB müfredatının içeriğiyle ilişkilendirilerek öğrencilerin; farklı tür, dönem ve üsluptaki edebi eserleri görebilmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda, 11. sınıfların ikinci dönem ünitesi olan tiyatro türünde, 19. yüzyıl Fransız Edebiyatı yazarlarından Edmond Rostand’ın "Cyrano de Bergerac" adlı manzum eserini seçtik. Ders; öğrencilerin etkin ve eleştirel okuma, metin çözümleme, sözlü, yazılı anlatım ve portfolyo çalışması üzerine kurulu bir yapı ile işlenmiştir.

Okulumuzun Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde izlediği programın hedefi, MEB müfredatının içeriğiyle ilişkilendirilerek öğrencilerin; farklı tür, dönem ve üsluptaki edebi eserleri görebilmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda, 11. sınıfların ikinci dönem ünitesi olan tiyatro türünde, 19. yüzyıl Fransız Edebiyatı yazarlarından Edmond Rostand’ın "Cyrano de Bergerac" adlı manzum eserini seçtik. Ders; öğrencilerin etkin ve eleştirel okuma, metin çözümleme, sözlü, yazılı anlatım ve portfolyo çalışması üzerine kurulu bir yapı ile işlenmiştir.

İkinci Dönemin Pedagojik Hedefleri:

İkinci dönemin tiyatro ünitesinde işlediğimiz Edmond Rostand’ın “Cyrano de Bergerac” adlı eserinde öğrencilerimizden beklediğimiz pedagojik hedeflerimiz şunlardır:

Öğrencilerin edebiyattan ve dille ilgili çalışmalardan yaşam boyu zevk almalarını sağlamak ve tiyatro türü aracılığı ile öğrencilerin analiz, sentez, yorum ve değerlendirme becerilerini geliştirmek, kültürel farkındalıklarını arttırmaktır.

Metnin; bağlı olduğu edebî dönem, akım, gelenek, topluluk vb. açısından değerlendirilmesi ve/veya metinde görülen edebî, felsefi, estetik anlayışın, diğer metinler veya yazarlarla bağlantılarının/etkileşimlerinin belirlenmesi sağlanır.

Dersi Yapmak İçin Kullanılan Araçlar Ve Teknikler:

Ders, yukarıdaki hedefler dikkate alınarak Google Drive ve Meet üzerinden yönlendirici bir sunum planı üzerinden sözlü ve yazılı becerileri geliştirme kazanımıyla işlenmiştir. Dünya edebiyatında, “Cyrano de Bergerac” eserinin hangi kitap kapağı tasarımlarıyla okuyucuyla buluştuğunu gösteren portfolyo oluşturma çalışması fikriyle de desteklenerek, online araştırma kapsamı çerçevesinde alıntı yapma ve kaynakça gösterme kazanımına ulaşmaları hedeflenmiştir.

“Cyrano de Bergerac” Projesi:

“Edmond Rostand,1897’de yeni romantizmin en büyük temsilcisi olarak tiyatro türünde “Cyrano de Bergerac” adlı manzum eserini kaleme alarak Don Quijote ve Hamlet düzeyinde, dünya çapında örnek bir karakter yaratmıştır. Bu karakterin en belirgin yönü, güçlü kişilerle mücadele etme cesareti, ahlaki kaygıları ve hitabet gücüdür. Eserin çeşitli nedenlerle toplumun kenara ittiği kişilere ve ezilenlere yakılmış bir ağıt olduğunu da söyleyebiliriz.”

Öğrencilerin farklı kültürel bakış açılarına saygı göstermelerini ve bu bakış açılarının anlamı nasıl meydana getirdiğini algılamalarını sağlamak adına, 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin planında, tiyatro türünde Fransız Edebiyatı’ndan bu eseri seçtik. Seçimimizde pedagojik hedeflerimiz ve dilin bir sanat dalı olduğunu gösterme amacı kazanımlarımız adına önemlidir.

Uzaktan eğitim sürecinde, 11. sınıfların ikinci performans aşamasında kullanacağımız “Cyrano de Bergerac” üzerinde yaptığımız çalışmalardan biri, eseri tematik olarak inceleme çalışmasıydı. Yazılı olan bu çalışmada eseri; “kahramanlık”, “gurur” ve “romantizm” başlıklarında “komedi” unsurlarıyla ilişkilendirerek inceledik.

Eserin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden seçilen alıntılarla her öğrenci kendisine ayrılan bölümde alıntı seçkilerini, Google Drive’da kendilerine hazırlanan dokümanda paylaştılar. Bu paylaşımların, ilk önce drive üzerinden kendilerine gönderilen formun, Google Meet üzerinden, tüm sınıf tarafından aynı anda görünür olması ve ayrıca öğretmenleri olarak bizim de bu yazma sürecine müdahil olmamız; projemize, daha canlı bir atmosfer kazandırdı.

Projenin hedefi; eserin tema ve konusunun tarihsel dönemle ilişkisini, eserdeki açık ve örtük iletileri belirleyerek eseri analiz etmeyi, eserdeki temel çatışmayı/karşılaşmayı alıntılayarak göstermeyi ve eserin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden seçilen alıntılarla yazarın kullandığı dilin, üslubun ve sunumun farkına varmaktır.

Eser okuma çalışmasıyla başlayan ve sürecin sonunda yapılan bu çalışmada, öğrencilerin okuma ödevlerini zamanında bitirmesiyle, etkileşimli sözlü ve yazılı aşamaya geçişleri değerlendirildi.

X