Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

“Kaynakları Olan Öğrenciler!"
(Hem sözcük anlamıyla hem de mecazi anlamıyla)

Zoom: Medyatek Evimde

Yaşanılan bu istisnai durumda, fiziksel mekandan ve kaynaklardan uzakta olunsa da, Medyatek ekibi müfredatını ve öğretim hedeflerini adapte etti! 9. sınıfta öngörülen dersler yapıldı ve uzaktan eğitime uygun hale getirildi. Hazırlık düzeyinde öngörülen derslerin yerine yenileri tasarlandı. Bu yazıda ise bunlardan bahsedeceğiz!

Yaşanılan bu istisnai durumda, fiziksel mekandan ve kaynaklardan uzakta olunsa da, Medyatek ekibi müfredatını ve öğretim hedeflerini adapte etti! 9. sınıfta öngörülen dersler yapıldı ve uzaktan eğitime uygun hale getirildi. Hazırlık düzeyinde öngörülen derslerin yerine yenileri tasarlandı. Bu yazıda ise bunlardan bahsedeceğiz!

Hazırlık düzeyinde 2. dönemin müfredatı Medyatek’in Fransızca koleksiyonlarının keşfedilmesini hedefler ve belgelerin tanıtılmasıyla sözlü ifade ve etkileşime dayanır.

Metodoloji:

 • Koleksiyonların keşfedilmesi ve fiziksel mekanda organizasyonu anlamak: kitapların sınıflandırılması, kurmaca ve inceleme ayrımı
 • Medyatek’in çevrim içi kataloğunun keşfedilmesi

Sözlü ve pratik etkinlikler:

 • Kaynakların kullanımına dayanan etkinlikler: “okuduğum ilk roman”, “herkese göre bir kitap var”…
 • Sınıf arkadaşlarının önünde Medyatek’ten ödünç alınan Fransızca bir belge konusunda görüş paylaşımı ve sözlü ifade

Mevcut dersleri adapte etmektense, öğrencilerin evlerindeki kaynaklardan (hem sözcük anlamıyla hem de mecazi anlamıyla) faydalanmalarını daha mantıklı bulduk.

Öğrencilere, yaşamlarının okul ortamında karşılaşılmayan başka bir boyutunu gösterme fırsatı tanıdık.

İçeriklerin yeniden şekillendirilmesiyle, bazı metodolojik bilgi ve becerilerin bir kenara bırakılması eksikliğe neden olmadı: aksine ender rastlanılan bir fırsatı yakaladığımızı düşünüyoruz.

Zoom: Hazırlık Sınıfındaki Okurların Portreleri Üçlemesi

Tüm hazırlık sınıfları Nisan ve Mayıs 2020’de evde kalma sürecinde üç etkinlik gerçekleştirdiler.

Tüm etkinlikler için temel araç olarak Google Slide kullanıldı.

Bu araç, öğretmenin, yönergelerinin tamamını toplaması için bir arayüz sunuyor; hem de her öğrencinin kişiselleştirebileceği bir çalışma alanına sahip olmasını sağlıyor. Üstelik, etkinlik, sınıfın ortak üretimi kapsamında yürütülüyor.

Kullanılan araçlar, işleyiş biçimi ve çalışmaların sunumları çeşitlendirildi:

 • Çevrim içi anketlerle elde edilen rakamsal veriler, Fransızca öğretmen meslektaşlarımız tarafından kullanılabilir oldu.
 • Ses kayıtları
 • Evde çekilen fotoğraflar
 • Videolar (Flipgrid aracı sayesinde montaj veya materyal gereksinimi olmadı.)

İşte, çeşitli etkinliklere dair ayrıntılar.

Okurların kolektif portresi
Hazırlık öğrencilerine bir saatte yerine getirecekleri üç görev verildi. Hedef belirlenmişti: “Sözcükler, sesler ve resimler aracılığıyla okur olarak kendi portreni çıkar.”

Görevlerini yerine getirmek üzere öğrenciler kısa bir anket doldurdular, okuma alışkanlıkları hakkında bir ses kaydı gerçekleştirdiler ve son olarak fotoğraf çektiler (kişisel kütüphaneleri veya aile kütüphanesi, okumak için tercih ettikleri mekan, evde kalma sürecinde okudukları bir kitabın kapağı). Ardından kitap okurken dinlemeyi sevdikleri bir müzik parçasının linkini eklediler.

Bingo oyunu

Öğrenciler yaratıcılıklarını kullanarak bir saatte aşağıdaki görevleri yerine getirdiler:

 • Kendi yaşam öykülerine benzeyen bir kitap bulmak, kapağında bazı harflerin bulunmadığı bir kitap bulmak, şu anda bulunmak istedikleri yeri betimleyen bir yerin illüstrasyonunu içeren bir kitap bulmak
 • Bir book-face tasarlamak: kendi yüzü veya bedeniyle bir kitabın kapağını tamamlama oyunu ya da bir kitap kapağını bağlamına yerleştirmek (kitap ismine veya kapak çizimine gönderme olabilir)
 • Bir kitapla ünlü bir tabloyu canlandırmak
 • En çok sevdikleri kurmaca karakterin nüfus cüzdanını yazmak

Bu etkinliklerin çoğunlukla ekranlardan uzakta olmasına özen gösterildi. Kitap raflarının önünde gezinmeyi gerektiren yaratıcı ve dinlendirici etkinlikler olması hedeflendi. Bazı tablo canlandırmaları estetik açıdan beklentilerimizin üzerindeydi. Öğrencilerin evde kalma sürecinde, yaşamak istedikleri yere dair buldukları çizimler de, herkesin hayallerine hitap etti.

Kitap terapisi

Bir saat boyunca, genel olarak ve özel olarak, evde kalma sürecinde, kitapların terapi gücüne dair bir girişten sonra; her öğrenci, kendi kişisel kütüphanesinden bir kitap seçti. Düşüncelerden uzaklaşmak ve iyi hissetmek için bu kitabı arkadaşlarına tavsiye etti.

Seçilen kitaplar, sanal raflara yerleştirilirken, doğuracakları duygulara göre sınıflandırıldılar.

Ardından öğrenciler arkadaşlarına yönelik kısa bir video çektiler. Hem pedagojik hem de teknik sebeplerden ötürü FLIPGRID aracı tercih edildi. Öğrencilerin bulundukları koşullara uygun ve kullanımı kolay olan bu araç için, sesi ve kamerası olan bilgisayar yeterliydi. Öğrenciler sıkılmadan baştan başlayarak kendilerini geliştirebildiler. Üstelik bu araçla, öğretmen de, kolaylıkla ve hızla öğrenciye mail yoluyla bireysel geri bildirim yapabildi.

Neticede öğrencilerin yarattığı çalışmalar bir internet sitesine yüklendi ve öğrenciler de, birbirleriyle video çekerek, etkileşim içinde bulunabiliyor!

Öğrenci çalışmaları

Etkinliklere başlarken, öğrencilerimizin çalışmalarını derlemek ve görünür kılmak istiyorduk. Zira en yaratıcı çalışmaları öne çıkarmak ve aynı düzeyde ders veren öğretmenlere, öğrencileri hakkında başka bir bakış açısı kazandırmak önemliydi: öğrencilerimizin okul dışında okudukları kitapları ve sevdikleri şeyleri öğretmenleri de keşfetmiş oldu.

Çevrim içi sunumlar, öğrencilerle Fransızca öğretmenleri tarafından paylaşıldı. Öğrencileriyle bu sanal albümlerin sayfalarında gezinen öğretmenler, öğrencilerimizin bu etkinlikler hakkında hisleri hakkında konuşmalarını ve farklı dersler arasında bağlantı kurmalarını sağladı.

Ayrıca, öğrenciler, elbette kişisel veriler kavramıyla da tanıştılar ve kendi çalışmalarının kamusal alanda görünür olup olmaması konusunda fikirlerini bildirip onay verdiler (ya da vermediler).

1- OKUR PORTRELERİ

 

2- OKURLAR İÇİN BİNGO OYUNU/EVDE KALMA

3- KİTAP TERAPİSİ

X