Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

"Tiyatro; insanı, insana, insanla, insanca anlatma sanatıdır."
W. Shakespeare

Zoom: 9. Sınıflarda Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı ders programının amacı, MEB müfredatının içeriğiyle ilişkilendirerek, öğrencilerin; farklı tür, dönem ve üsluptaki edebi eserleri keşfetmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda, 9. sınıfların ikinci dönem ünitesi olan tiyatro türünde, 18. yüzyıl Fransız Edebiyatı yazarlarından Molière’in “Cimri” adlı 5 perdelik eserini seçtik. Ders; öğrencilerin etkin ve eleştirel okuması, metin çözümlemesi, sözlü ve yazılı anlatım üzerine kurulu bir yapı ile ilerlemektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı ders programının amacı, MEB müfredatının içeriğiyle ilişkilendirerek, öğrencilerin; farklı tür, dönem ve üsluptaki edebi eserleri keşfetmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda, 9. sınıfların ikinci dönem ünitesi olan tiyatro türünde, 18. yüzyıl Fransız Edebiyatı yazarlarından Molière’in “Cimri” adlı 5 perdelik eserini seçtik. Ders; öğrencilerin etkin ve eleştirel okuması, metin çözümlemesi, sözlü ve yazılı anlatım üzerine kurulu bir yapı ile ilerlemektedir.

Pedagojik hedefler:

  • Türk Edebiyatına tiyatronun girişi ve ilk örneklerin dayandığı edebi kültürü göstermek
  • Metindeki kahramanların temel çatışmalarını/karşılaşmalarını ve bu çatışma etrafında, metinde yer alan veya metnin îma ettiği diğer çatışmaları/karşılaşmaları/karşıtlıkları belirlemek
  • Metni seslendirmek, Türkçeyi düzgün kullanmak ve diksiyonu, ses tonunu ayarlamak; duyguları, düşünceleri ve kişilik özellikleri üsluba yansıtarak canlandırabilmek
  • Metin türlerinin ortaya çıkmasında; sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişimlerin ve etkileşimlerin ve teknolojinin etkilerini kavramak
  • Geleneksel tiyatro (Karagöz, orta oyunu, meddah, köy seyirlik oyunları) ve tiyatro türleri (trajedi, komedi, dram) senaryolarını kavrayarak birbirlerinden ayırt edebilmek

Ders, Google Drive ve Meet üzerinden, metinleri okuyarak ve seslendirerek işlendi. Ardından, “blandspace by tess” digital programıyla, metinlerin incelenmesi ve çözümlenmesi, belirtilen hedeflere uygun, dört aşamada yapılmıştır.

Cimri (özgün adı: L’avare), Fransız komedi yazarı Molière tarafından yazılmış, beş perdelik bir oyundur. Oyun, ilk kez Molière tarafından, 1668 yılında yazılmış ve aynı yıl, 1668 Palais Royal’da sahnelenmiştir. Yunan komedyasının temel kurallarına dayanır. Oyunun teması “cimriliktir”.

Eser, Türk edebiyatına çevrilen ve adaptesi yapılan ilk batılı eserlerden biridir. Molière’in Cimri adlı oyununu, Ahmet Vefik Paşa, Azarya adıyla Türkçeye adapte etmiştir.

Google Meet üzerinden yaptığımız derslerde, tiyatro metninin ilk perdesi okundu. Karakterler sunuldu ve rol dağılımı yapıldıktan sonra öğrenciler metni seslendirdi. Daha sonra, “blandspace by tess” digital platformuna, dört aşamada yerleştirilen ekteki sorular üzerinden değerlendirme yapıldı.

Değerlendirme:

1.aşama: Öğrenciler, metindeki karakterlerin kişilik özelliklerini ve konunun içeriğindeki önemlerini tanımlar.

2. aşama: Öğrenciler, metinde klasik komedinin özelliklerini tanımlar. Değerlendirme, edebi türün anlaşılmasına odaklanmıştır.

3. aşama: Öğrenciler; ses tonunu, diksiyonu, Türkçeyi doğru telaffuz etmeli ve sesini duygu durumuna göre kullanmalıdır.

4. aşama: Öğrenciler, edebi metinlerde, olay örgüsünü çıkarır ve bunun üzerinden konuyu düzgün takip eder. Olay örgüsü ile olay özeti arasındaki farka dayalı yanıtlar vermelidir.

X