Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

Türkiye’de Yükseköğretim

Sainte Pulchérie Fransız Lisesi öğrencileri liseden mezun olurken, Fransa üniversitelerine doğrudan başvuru hakkının yanı sıra, Türkiye’de 2 farklı yükseköğretim seçeneğine sahip olur : ÖSYM ile yerleştirme ve Galatasaray Üniversitesi İç Sınavı ile yerleştirme.

 

ÖSYM ile yerleştirme

Son 5 yılda öğrencilerimizin yerleştiği üniversiteler:

Marmara Ün.Boğaziçi Ün.İstanbul Teknik Ün.
İstanbul Ün.Galatasaray Ün.Hacettepe Ün.
Yıldız Teknik Ün.Bahçeşehir Ün.İstanbul Bilgi Ün.
Yeditepe Ün.Sabancı Ün.Koç Ün.
Galatasaray Üniversitesi İç Sınavı

Sainte Pulchérie Lisesi öğrencileri, yalnızca Fransızca eğitim veren liselerin öğrencilerinin katılabildiği Galatasaray Üniversitesi iç sınavı sayesinde, bu üniversitenin seçkin bölümlerine yerleşmektedir. Son yıllarda öğrencilerimiz Galatasaray Üniversitesi’nin endüstri mühendisliği, hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, işletme, sosyoloji, Fransız dili ve edebiyatı ve felsefe bölümlerine yerleşmişlerdir.

Üniversiteye Giriş: YGS ve LYS

Üniversite giriş sınavı lise müfredatı konularını içermektedir. Sorular test şeklinde hazırlanmıştır. Sınav iki bölümden oluşur: YGS ve LYS sınavları

  • İlk bölümdeki dört test lise 1 seviyesindeki bilgileri içerir, tüm öğrencilerin çözebileceği sorulardır, ortak bölüm olarak adlandırılır.
  • İkinci bölüm lise 2,3,4 seviyesi bilgilerini içerir, alan dersleri ağırlıktadır, öğrenciler lisede okudukları alanlara göre testleri çözerler.

Dil ve edebiyat, tercümanlık, filoloji, dil öğretmenliği gibi, dil yeteneği ile ilgili üniversite bölümleri DİL puanı ile öğrenci alırlar. Bu öğrenciler LYS-5 Dil sınavına girerler. Bu sınava öğrenciler İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden girebilirler. DİL puanı YGS puanı ile LYS-5 testinin toplanması ile hesaplanır.

Tercihler esnasında dikkat edilmesi gereken noktalar…

Üniversite sonuç belgeleri geldikten sonra öğrenciler, tercih ettikleri programları belirleyip listelerler. Bu dönem çok önemlidir. Tercihler listesi ÖSYM’ ye gönderildikten sonra, sistem öğrenciyi bir programa kaydeder ve üzerinde değişiklik yapmak mümkün değildir: Örneğin, altıncı tercihine yerleştirilmiş bir öğrenci, karar değiştirip yedinci (kazandığından daha düşük puanlı olmasına rağmen) veya başka bir tercihine kayıt yaptıramaz.

Dolayısıyla liste titizlikle hazırlanmalı, istenmeyen bölümlere listede yer verilmemeli, yazılan her bölümde okuma ihtimali iyice canlandırılmalıdır. Tercih edilen bölümler belirlendikten sonra sıralama, bir önceki yılki puanlara, hatta tercihen yüzdelik dilimlere göre hazırlanmalıdır. (Yüzdelik dilimler, öğrenci sonuç belgesinde belirtilmiştir, ayrıca tüm bölümlerin bir önceki yılki yüzdelik dilimleri, her öğrenciye gönderilen ÖSYM Tercihler Kılavuzunda mevcuttur. Karşılaştırma bu sayede sağlıklı bir şekilde gerçekleşir.) Sıralamada yüzdelik dilimler kadar, öğrencinin kişisel tercihleri de önemlidir. Yüksek puanlı bölümler her zaman iyi eğitim veren, gelecek garantisi olan bölümler demek değildir. Puan taleple artar.

Talep her zaman bu kriterlerden dolayı değil, bazen de üniversitenin yeri, fiziki koşulları, çevresi, büyük şehirde olması veya dönemsel bir popülariteden dolayı da yükselebilir. (Örneğin 90lı yıllarda işletme, 2000li yıllarda uluslararası ilişkiler bölümünün çok popüler olması gibi). Unutulmamalıdır ki, bahsi geçen bir bölümden her mezun olan aynı beceri ve bilgilerle donanmış ve aynı başarılara gebe iş hayatına atılamamaktadır. Önemli olan, öğrencinin kendi ilgi, merak, başarı ve becerisine uygun meslek tercihleri yapmasıdır.

Devlet Üniversiteleri… Vakıf Üniversiteleri…

Türkiye’deki üniversiteler devlet veya vakıf (özel) üniversiteleridir. Genelde devlet üniversiteleri, daha eski ve köklü kurumlar olup, saygın kurumlardır. Bu üniversitelere talep daha fazladır, dolayısıyla giriş puanları daha yüksektir. Buna rağmen, aynı özelliklere sahip, eğitim kalitelerini kanıtlamış birkaç vakıf üniversitesi de mevcuttur. Devlet üniversiteleri harçları yıllık 150 ile 600 TL arasında, vakıf üniversiteleri ücretleri ise 12000 ile 25000 TL arasındadır. (Burs imkanları her iki tip üniversitede de mevcuttur).

Ayrıca devlet üniversitelerinde öğleden sonra başlayan ikinci öğretimler de bulunmaktadır. İkinci öğretim harçları biraz daha yüksektir. Yüksek ücretlerinin karşılığı olarak vakıf üniversitelerinin teknik ekipman ve fiziki şartlar anlamında belli avantajları vardır. Ancak, birçoğunun 8-10 yıllık bir geçmişe sahip olmaları, diplomalarının gelecekteki saygınlığı anlamında temkinli davranmayı gerektirir.

Üniversitelerin İşleyişi

Türkiye’deki üniversiteler, akademik ve idari konularda kendi işleyişlerini ve düzenlerini korurlar. Buna rağmen, işleyişteki en temel hususlar ve genel sınırlar YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu) tarafından belirlenir.

Fakülteler… Enstitüler…

Üniversitelerde fakülteler, enstitüler ve yüksek okullar bulunur. Eğitim, Fen-Edebiyat, Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi gibi fakülteler içlerinde dört yıllık işletme, makine mühendisliği, tarih gibi bölümleri içerirler. Enstitüler ise öğrencilere master ve doktora gibi lisansüstü derecelerdeki diplomaları veren birimlerdir. Fakültelerde verilen lisans bölümlerinden ayrı olarak, 2 veya 4 yıllık eğitim veren yüksek okullar da mevcuttur.

Eğitim-Öğretim Dili…

Üniversitelerde eğitim-öğretim dili çeşitlidir. Türkçe’nin yanı sıra, en çok İngilizce dilde eğitime rastlanmaktadır. Boğaziçi, İstanbul Teknik Üniversitesi gibi bazı üniversitelerde tüm programlar İngilizce dilinde verilmekte ve üniversiteye başlamadan önce ihtiyacı olan öğrencilere, hazırlık sınıfı okutulmaktadır. Bundan ayrı olarak, Fransızca ve Almanca dillerinde de üniversite bölümleri mevcuttur.

İmkanlar…

Üniversitelerde, uzak mesafelerden gelen öğrenciler için yurt imkanı bulunmaktadır. Ayrıca üniversite civarlarında çeşitli özel yurtlardan da yararlanılabilinir. Sportif ve kültürel öğrenci kulüpleri çok sayıda ve çeşitlidir. Şehirden uzak olan üniversitelerde, kampüs hayatı, öğrencilerin her türlü ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Bazı üniversitelerin kampüsleri ise şehir içine dağınık olarak yerleşmiştir.

Yatay geçiş…

Aynı üniversitenin bölümleri arasında yatay geçiş imkanları bulunabilir. Bunu gerçekleştirmek için bazı şartları yerine getirmek gerekir. Bu şartlar üniversiteden üniversiteye değişmekle birlikte, genel prensipte; geçiş yapılmak istenen bölümün kontenjan açığı, ortak derslerin sayısı, öğrencinin not ortalamasının yüksek olması, geçerli bir mülakat ve motivasyon nedenleridir. (Aynı bölümde üniversiteler arası geçişe yatay geçiş denir). Yatay geçiş yapma ihtimaline güvenerek istenmeyen bölümler tercih listesine yazılmamalıdır. Bazı seneler, bölümler hiçbir öğrenci kabul etmeyebilirler.

Kaynaklar

Üniversiteler hakkındaki en güvenilir kaynak ÖSYM kılavuzlarıdır. Sınavlara başvuru esnasında ve tercihler döneminde hazırlanan bu kılavuzlar, en güncel ve geçerli bilgilerle donanılmıştır. İlgili bilgilere aşağıdaki İnternet sayfalarından da ulaşabilirsiniz. Ayrıca hazırlanmış birçok yazılı, görsel ve bilgisayar kaynağı mevcuttur. Bunlar arasında tüm değişiklikleri kapsayan güncel ve resmi olanlarına ağırlık vermeniz önerilir.

ÖSYM (Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu veya Tercihler Kılavuzu).

daha fazla+
X