Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

"Hep denedin. Hep yenildin. Olsun. Yine dene. Yine yenil. Daha iyi yenil." Samuel Beckett

Zoom: Türkçe Tiyatro Kulübü ile Sahneye

Tiyatro çalışmaları yapmak; belirli teknikler ve kurallar öğrenmekle beraber, kendini bulmanın ve keşfetmenin de yolunu açar. Tiyatroyla beraber, ötekinin bakışının baskısından kurtulmayı ve ötekiyle beraber var olmayı, kendini ifade etmeyi, yargılamamayı ve kimliğinin farklı yönlerini keşfederek yaratıcılığı ortaya çıkarmayı öğreniriz. Karantinada tiyatro, doğasına aykırı gibi görünebilir; fakat keyifle gördük ki, yaratıcılık sınır tanımıyor. Proje, bu hafta sonu, yalnızca Radio Pulchérie'de yayınlanacak.

Tiyatro çalışmaları yapmak; belirli teknikler ve kurallar öğrenmekle beraber, kendini bulmanın ve keşfetmenin de yolunu açar. Tiyatroyla beraber, ötekinin bakışının baskısından kurtulmayı ve ötekiyle beraber var olmayı, kendini ifade etmeyi, yargılamamayı ve kimliğinin farklı yönlerini keşfederek yaratıcılığı ortaya çıkarmayı öğreniriz. Karantinada tiyatro, doğasına aykırı gibi görünebilir; fakat keyifle gördük ki, yaratıcılık sınır tanımıyor. Proje, bu hafta sonu, yalnızca Radio Pulchérie'de yayınlanacak.

İkinci dönemin pedagojik hedefleri

 • Hem sözlü hem de sözsüz iletişim dilini kullanmayı öğrenmek
 • Disiplinli olmak
 • Ekip ruhunu, bir işe beraberce sahip çıkma duygusunu geliştirmek
 • Tiyatronun olağanüstü dünyasına ve açtığı yeni alanlara nüfuz etmek
 • Kişiliğini geliştirmek

Yapılan projelere örnekler

 • Bir tiyatro oyunu üzerine çalışmak: Sofokles’ten “Kral Oidipus”
 • Tragedya incelemesi: tanımı, kuralları, örnekleri…
 • “Kral Oidipus” ve “Matrix” film üçlemesi arasındaki benzerlikler üzerine çalışma
 • Karantina günlerinde oyun üzerine farklı projelerin üretilmesi: afiş tasarımı, “Yeni Tip Oidipus” video serisi

Dersi yapmak için kullanılan araçlar ve teknikler
Google Meet, YouTube, Drive Dosyaları, çeşitli tasarım, ses ve video programları

“Yeni Tip Oidipus”a Zoom

Türkçe Tiyatro Kulübü, bu yıl, “Kral Oidipus” oyunu üzerine çalıştı. Öğrenciler, bu süreçte, sene sonunda sahneleyecekleri tiyatro oyununu tamamlayamamanın hayal kırklığını elbette ki büyük ölçüde yaşadılar. Fakat her hafta, düzenli şekilde bilgisayar başında, bir araya gelmeye devam etme azimleri ve büyük ciddiyetle oyun üzerine farklı küçük projeler hazırlamaları, kulübün ana hedeflerinden olan ekip ruhuyla bir arada yaratıcı bir çalışma yapma hedefinin başarıya ulaştığını gösteriyor.

Proje tanımı
Metin tekrar çalışıldı ve kısa videoların temelini oluşturacak olan bölümler seçildi. Tüm öğrenciler bu bölümleri çeşitli videolarla “sahnelemek” üzere fikirler sundu. Bu fikirler tartışıldı, denendi ve video serisi hazırlamak için geliştirildi.

Projenin hedefleri

 • Bir tiyatro metnini yeniden ele almak: Video serisi için hangi bölümleri seçmeli? Bir tiyatro metni videoda kullanılmak üzere nasıl uyarlanmalı?
 • Herkesin bireysel becerilerini kullanarak bir ekip çalışması hazırlamak
 • Tüm yıl yapılan çalışmayı öne çıkararak bir sene sonu projesi hazırlamak

İlgili sınıflar

 • Türkçe Tiyatro Kulübü

“Kral Oidipus” üzerine çalışmaya devam etmek, bir arada sahneye çıkmadan kolektif ve sanatsal bir proje yaratmak, öğrenciler için büyük bir meydan okuma oldu. Fakat her bir öğrenci, kendi beceri ve yöntemleriyle bu projeye sahip çıktılar. Kimisi video çekti, kimisi kamera önüne geçti, kimisi görüntüleri kurguladı, kimisi jenerik, afiş veya müzik üretti veya sadece yaratıcı fikirlerini paylaştı ya da diğerlerinin motivasyonunu yüksek tutmak için elinden geleni yaptı.

Bu çalışmalar, 21 Haziran Pazar saat 12:00’dan itibaren, 00:00’a kadar, iki saatte bir, Radio Pulchérie’de yayınlanacak.

Yeni Tip Oidipus

Bölüm 1: Yakarış

Bölüm 2: Tahkikat

Bölüm 3: Katil

Bölüm 4: Haset

Bölüm 5: Kehanet

Bölüm 6: Cinayet

Bölüm 7: İrade

Bölüm 8: Hakikat

Bölüm 9: Karanlık

X