Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

“Alman düşünür Goethe’nin “Weltliteratur” olarak adlandırdığı yaklaşımı, farklı ulusların ürettiği edebiyat eserlerinin aidiyet durumu gözetilmeksizin tüm insanlara ve insanlığa hitap etmesinin ve böylelikle tüm insanlığı kapsayan genel bir dünya edebiyatına ulaşılmasının hedeflendiği bir bakış açısı olarak açıklanabilir.”

“Aşk-ı Memnû’dan Madam Bovary’e Disiplinlerarası Bir Bakış” Projesi

11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde izlediğimiz programın hedefi, MEB müfredatının içeriğine bağlı kalarak seçilen metinler üzerinden; öğrencilerin farklı tür, dönem, üsluptaki edebi eserleri görebilmelerini sağlamak ve bu eserleri; biçim, içerik yönünden karşılaştırma yapabilme becerisini kazandırmaktır. Bu bağlamda çalışmamız, “Madam Bovary” ve “Aşk-ı Memnû” romanları hakkında; 14 Aralık 2020 Pazartesi saat 21.00’da, youtube canlı yayınından takip ettiğimiz edebiyat seminerinin üzerine kurulmuştur.

11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde izlediğimiz programın hedefi, MEB müfredatının içeriğine bağlı kalarak seçilen metinler üzerinden; öğrencilerin farklı tür, dönem, üsluptaki edebi eserleri görebilmelerini sağlamak ve bu eserleri; biçim, içerik yönünden karşılaştırma yapabilme becerisini kazandırmaktır. Bu bağlamda çalışmamız, “Madam Bovary” ve “Aşk-ı Memnû” romanları hakkında; 14 Aralık 2020 Pazartesi saat 21.00’da, youtube canlı yayınından takip ettiğimiz edebiyat seminerinin üzerine kurulmuştur.

11. sınıflarda ikinci dönem işleyeceğimiz roman ünitesinde, hem Türk Edebiyatı’nın yetkin roman örneklerini hem de Dünya Edebiyatının roman türüne yön veren eserlerini işleyeceğiz. Dünya Edebiyatından seçilen ilk eserimiz, Fransız Edebiyatı’ndan Gustave Flaubert’in “Madam Bovary” adlı yapıtıdır.

11A sınıfı öğrencilerimiz, Madam Bovary’yi okumadan önce, roman hakkında ön bilgi ve birikim kazanma sürecinde edebi bir tetikleyici güç olması için Instagramdaki canlı yayın edebiyat seminerine katıldılar.

Bu seminer aracılığıyla öğrencilerimizin ulaştığı pedagojik hedefler:

  • edebi metinlerden yaşam boyu zevk almasını sağlamak
  • yazar ve eseri; metnin bağlı olduğu edebî dönem, akım, gelenek, topluluk açısından değerlendirmek
  • romanda görülen edebî, felsefi, estetik anlayışın, dönemin hangi değişimlerin sonucu olduğunu görünür kılmak

Seminer, Cenan Vakfı Karşılaştırmalı Edebiyat Atölyesinin Atölye Yürütücüsü Öğretim Görevlisi Dr.Aslı Fişekçioğlu moderatörlüğünde; Prof. Dr. Semahat Yüksel, Prof.Dr. Belkıs Altuniş Gürsoy, Prof.Dr. Nedret Tanyolaç Kılıçeri ve Prof.Dr. Tevfika İkiz Hocalarımızın değerli katkıları ile gerçekleşti. Moderatör Dr. Aslı Fişekçioğlu’nun yönettiği seminerde, Madam Bovary ve Aşk-ı Memnû romanları, farklı disiplinlerle; edebiyattan felsefeye, psikanalizmden göstergebilime açılan bir yelpazede değerlendirilmiştir.

Doğu ve batı medeniyetlerinde, kadına bakış ve kadının birey olarak duruşu çağlar boyu farklı olmuştur. Kadına bakışın, Fransız ve Osmanlı toplumunda nasıl olduğunu fark etmek ve bu durumun kadınlarda yarattığı arayışa örnek teşkil edecek Aşk-ı Memnû ve Madam Bovary romanlarında; olay örgüsü, kurgu, karakter çözümlemesi, dönem ve koşulların belirleyici özelliklerinden yararlanılması; bir edebi çözümlemede farklı disiplinlerden nasıl faydalanılabilindiğini göstermesi açısından önemlidir.

11A sınıfının dinleyici olarak bu seminere katılımı ve not tutarak dinleme aşaması, Türk Dili ve Edebiyatı dersinde padlet üzerinde hem yazılı hem de sözlü etkinliklerle hedeflediğimiz kazanımlarını somutlandırmalarını sağladı.

(Bu son aşama, padlet uygulaması ile ekte yer almaktadır.)

Projenin hedefi:

  • derinlemesine yapılacak bir eser okuma öncesinde; eser ya da eserler hakkında birikim kazanma süreci için hazırlık niteliğinde bir semineri dinlemek
  • not alma becerisi kazanmak ve kazanımlarını sözlü-yazılı etkileşimle paylaşmak
  • farklı düşünceleri fark etmek
  • disiplinlerarası çalışmanın bir edebiyat eserini çözümlemede ne kadar önemli olduğunu göstermek
X