Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

Hedefler ve Program

Hazırlık sınıfı programı, öğrencilerin dijital araçları amacına uygun kullanma alışkanlığı edinmelerini sağlar.

Her hafta, biri yarım sınıf mevcuduyla yapılan 40 dakikalık 2 ders.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri
 • Fransızca bilgisayar ortamının temel sözcük bilgisini öğretmek
 • Öğrencinin bilgi düzeyine uygun kaynak araştırması yapma becerisini geliştirmek
 • Öğrencinin otonomisini geliştirmek
 • Çevrimiçi ortak çalışma araçlarını iyi kullanmak
 • Dijital araçları çalışmaları daha iyi organize etmek için kullanmak
 • Web 2.0 yazılım ve uygulamalarının çoğunu otonom olarak kullanabilmek için gerekli refleksleri edinmek
 • Dijital araçların etik, akla uygun ve ölçülü kullanımının temel ilkelerini öğretmek
 • Etkin bir ortak çalışma projesi gerçekleştirmek
 • Programlama ve robotik konularına başlangıç
Yıllık Program
 • Temel sözcük bilgisi
 • “Google Suite for Education” ofis programları, iletişim ve paylaşım araçları
 • İnternet ortamında etik ve güvenlik
 • Bir sorunu algoritma ve programlamayla çözmek
Kullanılan Yöntemler
 • Öğretmen rehberliğinde otonom uygulamalı çalışmalar ya da bağlamına göre yardım ve videolarla uygulamalı grup çalışmaları
 • Sözlü sunumlar
 • Derste kaydedilen ilerlemeler blog sayfasından takip edilebilir.
X