Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

Zoom: Evde kalma sürecinde 11. sınıflarda Fransızca

10. sınıftan itibaren Fransızca argüman göstererek tartışmayı öğrenen ve lisemize geldiklerinden bu yana felsefi düşünce eğitimi alan 11. sınıf öğrencilerimiz, yaşadığımız bu tuhaf dönem hakkında çok düşündüler. Hem olan bitenleri anlatacak kelimeleri bulmayı hem de düşünce ve duygularını ifade etmeyi başardılar. 14-15 Mart hafta sonunda, DELF B2 sınavının sözlülerine girme cesaretini gösterdiklerini bir hatırlayalım. Evde kalma sürecini iyi niyetli çabalarla ve sorgulamalarla karşıladılar. Bu geçen sürece tekrar bir göz atalım...

İkinci dönemin pedagojik hedefleri:

 • Dil bilgisi: B2’de işlenmiş konu ve kazanımların tekrarı, geçmiş zaman
 • Sözcük bilgisi: Aydınlanma dönemi dağarcığına dair sözcükler, tiyatro, kanıt göstererek tartışma
 • Gerçekleştirilen projelerden örnekler: 16. yy tiyatro metinlerinin incelenmesi, okul yılı boyunca işlenen en sevdikleri metnin ses kaydının yapılması ve değerlendirilmesi, bu metni neden sevdiklerini kanıt göstererek ifade edilmesi, Google Meet platformunda sözlü tartışma, bir tiyatro metni parçası yazımı…
 • Dersleri yapmak için kullanılan araçlar: Meet, Kahoot, şarkı dinleme, incelenen piyeslerin sahnelenmiş kaptasyonlarını izlemek, Medyatek öğretmeni M Feyzi’nin bazı sınıflarda derslere girmesi, baz sınıflarda “Günün Şarkısı” takvimi oluşturulması

11. sınıf öğrencileri hem birçok teknik ve fiziksel (internet bağlantısının kesilmesi, yorgunluk, migren) hem de manevi zorlukla (melankoli, içine kapanma) başa çıkmak zorunda kaldılar. Derslere katılım başarılarında bu etmenleri de göz önünde bulundurduk. Azimle derse katılan ve cesaretini koruyan öğrencilerimizi tebrik ediyoruz; onların bu katılımı, derslerimizi, daha canlı ve daha eğlenceli hale getirdi.

Zoom: evde kalanlar için skeçler

Projenin yönergeleri:

 • Yazılı ifade alıştırması
 • Tiyatro türünde bir tartışma yazmak

İki öğrenci sahnede tartışıyor. Önemli bir noktada hemfikir değiller: koronavirüs yüzünden eve kapanması iyi bir şey mi? İnsanın evinde kalması bir sorun mu, yoksa özgürleşme mi?

Oyun yazarı olarak, her şeyi siz belirleyeceksiniz: bu öğrenciler kim, isimleri nedir, kaç yaşındalar, nereliler, nerede bulunuyorlar, onların bakış açısını hangi argümanlarla destekleyeceksiniz vb.

Uyulacak Yönergeler

Sahneye koyulacak karakterler konuyla ilgili olmalı.

Karakterlerime somut özellikler verdim, hem repliklerde hem de didaskalilerde bu özellikler belirgin.

Her replikte tartışmanın temasına uyuluyor ve tema geliştiriliyor.

Düzgün sunulmuş 25 replik yazdım.

Tirad yazdım.

Didaskaliyle birlikte iki aparte yazdım.

Stikomiti bulunan bir parça yazdım.

Sahnemde; başlangıç, gelişme ve sonuç bölümü var.

Metnimin son okumasını yaparak hataları düzelttim.

Projenin hedefleri:

 • Tiyatro metni yazım tekniklerini kullanmak
 • En az 25 replikten oluşan, düzenli ve tutarlı bir sahne yazabilmek
 • İki karakter arasında tartışma oluşturmak
 • Belirli bir durumun avantaj ve dezavantajlarını sunmak (örn: evde kalma durumu)
 • Duygularını ifade edebilmek

İlgili sınıflar:

 • 11A
 • 11C

Öğrenciler açısından bu projenin sonuçları ve kazanımları hakkında notlar:

 • İkinci dönemin bu ünitesinde öğrenilen bilgileri pratiğe dökmek ve 3. sınava hazırlanmak
 • Bunun ötesinde, öğrencilerin büyük çoğunluğu, projeye ilgi ve katılım gösterdiler. Bunu ekteki tablolarda da gözlemliyoruz. Bu belge araştırma aşamasında ödevde kullanılacak argümanların yazıldığı bir tablo. Tüm katılımcılar özgün bir fikir geliştirerek bunu Fransızca ifade ettiler.

11A ve 11C Proje Hazırlık Tablosu

X