Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

MUN Kulübü Üsküdar Amerikan Lisesi’nde

Model United Nations, Fransızca Kulübü öğrencilerimizden 12’si Üsküdar Amerikan Lisesi’nde düzenlenen atölye-konferans çalışmasına katıldılar.

Birleşmiş Milletler Modeli Fransızca MUN Kulübü öğrencileri 17 Kasım Cumartesi günü Üsküdar Amerikan Lisesi tarafından düzenlenen atölye-konferans çalışmasında okulumuzu temsil ederek 18 yıllık MUN geleneğinin bir aşamasını daha yaşadılar.

Bu çalışmanın hedefi öğrencilerin somut örneklerle MUN konferanslarına hazırlanarak çözüm önerileri oluşturmaya alışkanlık kazanmaları, lobi faaliyetleri hakkında fikir sahibi olmaları, farklı komitelerde ve sonundaki genel kurulda düşüncelerini savunma yöntemlerini öğrenmeleriydi.

Okulumuzun 12 öğrencisi dünyamızı derinden etkileyen büyük sorunları irdelemek ve çözüm arayışına katkıda bulunmak üzere çalıştılar : Euro krizi, Suriye’nin durumu, milenyumda gelişim süreci için hedefler gibi hayli karmaşık sorunlara eğilerek gerçekçi çözüm yollarını tartıştılar.

Bu vesileyle komitesinin en iyi delegesi seçilen Çisel DİNÇ’İ de kutluyoruz !

Kendilerinden aynı başarıyı, farklı ülkelerden gelen 300 öğrenciyle birlikte mücadele edecekleri önümüzdeki MFİNUE 2012 konferansında da bekliyoruz.

daha fazla+
X