Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

"Ey yükselen yeni nesil!Gelecek sizindir."
(Mustafa Kemal Atatürk)

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyoruz!

19 Mayıs 1919; yenilmiş, zedelenmiş, yorgun, fakir, düşmüş bir halkın vatanını sahiplenerek, geleceğini yeniden kurmaya giriştiği gün. Tarihin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919′un 101. yıl dönümüne ulaşmanın coşkusunu ve heyecanını yaşıyoruz!

19 Mayıs 1919; yenilmiş, zedelenmiş, yorgun, fakir, düşmüş bir halkın vatanını sahiplenerek, geleceğini yeniden kurmaya giriştiği gün. Tarihin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919′un 101. yıl dönümüne ulaşmanın coşkusunu ve heyecanını yaşıyoruz!

19 Mayıs 1919’da Ateşlenen Kurtuluş Savaşı Meşalesi

Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği ve “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanan 19 Mayıs 1919 tarihi, Atatürk’ün Millî Mücadele’yi başlatmak üzere, Samsun’da Anadolu topraklarına adım attığı andan Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar gelen sürecin başlangıcıydı. Bu yolculuk, Türk Milleti için bir dönüm noktası oldu; çünkü Mustafa Kemal Paşa, ulusal egemenliğe dayanan, kayıtsız şartsız ve bağımsız yeni bir Türk devleti kurmanın gerekli olduğunu düşünüyordu. Bu yüzdendir ki, 19 Mayıs 1919, kurtuluşun başlangıcıydı. Bu başlangıç, Atatürk’ün “Nutuk” adlı eserini bu tarihte kaleme alması ve Milli Mücadele’den Cumhuriyet’e kadar yaşanan zorlu süreci anlatması açısından da oldukça önemlidir.

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Türk tarihinde ilk defa egemenliği kişisel olmaktan çıkarmış; “Millî Egemenlik” anlayışının esas olduğu bir devlet yapısına geçiş sürecini başlatmıştır. Atatürk, Samsun’a ayak bastığı andan itibaren, Anadolu’da tek idare, tek devlet, tek egemenlik, tek meclis ve tek millet fikirlerinden hareket ederek, her alanda gerçek “Millî Egemenlik” ilkesini uygulamıştır. Atatürk’ün Samsun’a varır varmaz, müfettişliğin kendisine yüklediği vazifeleri yerine getirmek amacıyla hazırladığı 22 Mayıs 1919 tarihli rapor; ordu müfettişinin birçok noktalarda, talimatın sınırını da aşarak, bütün memleketin kaderi ile ciddi bir şekilde uğraştığını göstermektedir. Memleketin kaderini değiştirme zaruretini ciddi şekilde gören ve hisseden Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk’ta bu zorunluluğu: “Söz konusu görev, artık resmi makam ve üniformaya sığınarak el altından yürütülemez. Açıkça ortaya çıkıp ulusun hakları adına yüksek sesle bağırmak ve bütün ulusun bu sese katılmasını sağlamak gerekir.” sözleriyle ifade etmiştir.

Milli Mücadele yıllarında memleketin içine düştüğü kötü durum karşısında, kimi aydınlar, memleketin kurtarılmasında büyük bir devletin mandasını kabul etmekten başka çare görmezken; Atatürk, millete güveni esas alan bir hareketin peşinde olmuştur. O, memleketin içinde bulunduğu kötü durumu kastederek Nutuk’ta: “… Bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da Millî Hakimiyete dayanan, kayıtsız şartsız, bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak! İşte daha İstanbul’dan çıkmadan önce düşündüğümüz ve Samsun’da Anadolu topraklarına ayak basar basmaz uygulamasına başladığımız karar, bu karar olmuştur.” demiştir.

19 Mayıs 1919’da, Atatürk’ün Samsun’a çıkmasıyla başlayan, Türkiye’de “Millî Egemenlik” ilkesini gerçekleştirme çalışmaları, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla fiilen gerçekleşmiş ve “Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir” ifadesinin 20 Ocak 1921’de kabul edilen ilk anayasada yer almasıyla da, hukukî anlamda güvence altına alınmıştır. Böylece, Türkiye’de, “Millî Egemenlik” ilkesinin gerçekleşme evreleri de tamamlanmıştır.

1919’un zor günlerinde Samsun’a ayak basan Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadelenin bu önemli adımını gençlere ithaf etti. Atatürk, gençlere verdiği önemi Nutuk’ta şu sözlerle vurgular: “Sözlerimi özellikle memleketimizin gençliğine yöneltmek istiyorum. Gençler! Cesaretimizi artıran ve sürdüren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfanla, insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyet’i biz kurduk. Onu yüceltecek, yaşatacak olan sizsiniz.”

Atatürk, 10.Yıl Nutku ile gençliğe emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nin yücelmesi ve gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşabilmesi için genç kuşağın bedenen, ruhen, fikren, ahlaken iyi yetiştirilmesi gerektiğine inanmıştır. Bu nedenle Atatürk, gençliğin beden eğitimi ve spor faaliyetlerine, spor ve sporcuya büyük önem vermiştir. Milli Mücadele’ye başlamak, Misak-ı Milli’yi ilan etmek ve Kuvay-ı Milliye’yi kurmak amacıyla; Samsun’da Anadolu topraklarına ayak bastığı 19 Mayıs 1919 gününü de, TBMM’nin 20 Haziran 1938 tarihinde 3466 sayılı kararı ile “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kabul edilmesini sağlayarak Türk gençliğine verdiği önemi ortaya koymuştur.

Hürriyetin, bağımsızlığın, egemenliğin, Cumhuriyet’in yılmaz bekçileri olan; Türk gençliğine bayram olarak armağan edilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Slaytı

Gençlik Marşı (Deniz,10B)

Spor Takımı Öğrencilerinin Kutlaması

X