Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

1 Aralık – IYC Kapanış Töreni

« Kimya , Yaşamımız, Geleceğimiz » Sabah, programda « Genç Liderler » forumu yer almaktaydı : liselilerden, doktora tezini hazırlayan üniversite öğrencilerine kadar tüm gençlere yönelik bir tartışma toplantısı. Aşağıda bu toplantıya katılan iki öğrencimizin gözlemlerini okuyabilirsiniz.

Mısır, Çin, Fransa, Brezilya gibi her biri farklı ülkelerden gelen on üç genç lider 2050 yılındaki dünya hakkında düşüncelerini ve ve projelerini dile getirdiler. Her genç lider, 2050’de « daha iyi bir dünya » yaratmak için bilimsel, kimyasal ve endüstriyel projelerden beklentileri hakkında konuştu.

İlk olarak, kimyanın günlük yaşantımızdaki yerini anlatmak üzere bir sunum yapıldı. Bu sunumda sadece bir sabah kahvaltısı sırasında vücudumuzda bir milyona yakın kimyasal reaksiyon oluştuğunu gördük. Aynı zamanda karbondioksit gazı salınımından,tarımda kullanılan tatlı sudan ve kanserli insan sayısının artışından bahsedildi. Tüm bu bilgileri bizlere aktardıktan sonra, genç liderler 2050 yılı için hayallerini anlatmaya başladılar.

Genç Mısırlı kimya mühendisi, Hisham K. Mubarak’in projesini çok ilgi çekici buldum. Nijerya Deltası’nda yer almasını planladığı tarım projesini anlattı.
Nijerya’da temiz su miktarı çok az olduğu için,Hisham Mubarak bir kimyasal teknoloji uygulayarak , tarlaları temizlenmiş suyla sulama projesinden bahsetti. Bu teknoloji borular yardımıyla ve bitkiler baz alınarak doğal bir mekanizmayla gerçekleşiyor. Hisham Mubarak’in ilk amacı bu tarlaları sulama projesini Nijerya’da uygulamak, daha sonra Asya ve Güney Amerika gibi yerlere ve ardından tüm dünyaya yaymak amacını taşıyordu :
Hisham Mubarak aynı zamanda bu projenin başarıya ulaşması için gerekli adımların üzerinde durdu. Bunlar:

1- Yeni bir su arıtma teknolojisinin keşfi

2- Yerel çiftçilerin eğitilmesi

3- Endüstri, yönetim ve araştırmanın işbirliği içerisinde olması olarak özetlenebilir.

Diğer bir proje ise Dongtan -Eko-şehirler idi. Jinghyi Zhong’’un bahsettiği bu ilgi çekici proje enerji sıkıntısı ve kirlilik problemi ile karşı karşıya kalan şehirleri kapsamaktadir. Bu projenin amacı ekolojik olmak koşuluyla tüm teknik ve kentsel yenilikleri bu şehirlerde uygulamaktır. Bu proje kapsamında güneş ve termik enerji üretimi yapılacak, çevresel amaçlar doğrultusunda, su kullanımı azaltılacak, biyolojik maddelerin kullanımı hedeflenecektir. Jinghyi Zhong yaşadığı Xian şehrinin ilk eko-şehir olarak diğer şehirlere örnek oluşturmasını istemekteydi.

« Chemistry is everywhere and chemistry is for everyone .» Kimya her yerde ve kimya herkes içindir. Bu slogan bütün sunumun en etkileyici sloganıydı.

Sunumlardan sonra sıra tartışmalara geldiğinde moderatör Jackie Davis her konuşmacının konuşma süresini düzenledi. Biz,öğrenciler olarak dünyamızın geleceği ve bize düşen görevler hakkında sorular sorduk,yorumlar yaptık.

En son, her genç lider « daha iyi bir dünya » için gerekli olanı dile getirdi. Bunlar;
- eğitim
- işbirliği
- kaynaşma
- tutku
- ilham
- su
- yiyecek

Bana göre dünyanın en iyi şekilde gelişmesi için vazgeçilmez olan : oksijen. Bunun nedeni ise tüm yaşamsal fonksiyonlar için gereken kimyasal reaksiyonun solunum olması. Oksijen olmadan hiç bir projeyi gerçekleştiremeyiz. Öncelikle hava kirliliğini ve oksijen kaynağımız olan ormanların tahrip edilmesini önleyecek çözümler bulmalıyız.

(Yasemin L4D)

Dünya kimya yılının kapanış töreni kapsamında diğer ülkelerden gelen öğrencilerle birlikte Genç Liderlerlerin bulunduğu foruma katıldık. Öncelikle, fotovoltaik modüller üzerine çalışmış olan Lucie Garreau-Iles, 2011 yılında bir milyar kişinin aç olduğunu ve içilebilir suyun %70 inin tarım için kullanıldığını bir sunum ile bizlere anlattı. Bu sunum sayesinde aynı zamanda anne sütünde diğerlerine göre çok daha fazla madde bulunduğunu ve böylece kimyanın vücudumuzda, çevremizde ne kadar yaygın bir yer tuttuğunu farkettik. Birçok yararlı bilgiden sonra, BASF, GSK, Solvay gibi bilinen büyük şirketlerde çalışmakta olan genç liderler, 2050 yılında ülkelerin durumları ve kendi görüşlerini içeren bir sunum yaptılar. Rui Vogt Alves da Cruz, hastalanan anneannesinden ve bu hastalığın , onun kimyager olması üzerindeki etkilerinden bahsetti. Hastalığın sebebi, simbiyotik bir bakteri olarak belirlenmişti. Doktorları, anneannesinin vücuduna çipler yerleştirmişler ve bu çipler sayesinde kimyasal molekküller arasında etkileşim sağlanmıştı. Cruz’a göre, devlet araştırmaları geliştirmeli ve sağlık konusunda yeni bir politika oluşturmalıdır.

Solvay’de çalışmakta olan Jingyi Zhong, Çin’in 2050’deki durumundan bizlere bahsetti. 7 milyon kişinin yaşadığı Xi’an şehrinden geliyordu. 10-15 yıl sonraki, çığır açacak olası teknik yeniliklerden bahsetti. Bu yenilikler, nanoteknoloji üzerine kurulu ve yılın gereken dönemlerinde kullanılmak üzere, enerji üretimini sağlamaya yöneliktirler. Jingyi Zhong’un amacı, Xi’an gibi ekolojik şehirler geliştirmek ve elektromobilite kullanımını arttırmaktı. Ben, Jingyi Zhong’un, dünyamızı geliştirmek, daha iyi bir duruma getirebilmek için öne sürdüğü fikirlere katılmaktayım. Bana göre, her ülkede küresel ısınmanın yol açtığı sorunları çözebilmek için bu ekolojik şehirlerin bulunması gerekmektedir.

Son olarak, 2009 yılında Nobel ödülü almış olan, Ada Yonath, bir konuşma yaptı ve bu konuşmasında kimya ile lgilenen kişinin mutlaka tutkuyla işini yapması gerektiğini vurguladı. Savunduğu temel düşünce, ülkelerin işbirliği içinde olması ve daha iyisine ulaşmak için beraber çalışması gerektiğiydi. Kimyayı seçme nedenlerinden biri ise kimyanın çok kapsamlı bir dal olmasıydı. Yonath’a göre, kimya birçok bilim dalını içermekte, biri diğerine bağlı bulunmaktadır : biyoloji, kimya, nanokimya… Hepsi keşfetmeye, araştırmaya dayalıdır.

Sonuç olarak, çok daha iyi bir dünyaya sahip olabilmek için, kirlilik, temiz suyun eksikliği gibi sorunlara çözümler bulabilmek için, şimdi düşünmeye başlamalıyız. Nahrain E. Kamber, kimya dalına daha çok insanın katılması gerekliliği üzerine düşündüklerini bizlerle paylaştı.2050’de gelişmiş bir ülke için kimya alanında çalışan daha fazla gence ve daha fazla kadına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konu üzerine, genç liderler sürekli bir slogan üzerinde durdular: “Chemistry is everywhere for everyone!”(Kimya heryerde ve herkes içindir.) Gençlerin ve kadınların kimyaya katılımı kadar toplumun eğitilmesi de bir o kadar önemlidir. Çünkü devletin sunduğu projelerin uygulanmasında toplumun kararı önemli bir faktör olarak görülmektedir. Eğer toplum bu projelerin uygulanmasının gerekliliğinin bilincinde değilse ve uygulanmasına karşı çıkıyorsa, devlet dahi hiçbir şey yapamaz.

Bana göre, 2050’de daha iyi bir dünya için, rüzgar, güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerjilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Çünkü bu tür enerjilerin kaynakları hiçbir zaman tükenmeyecektir. Aynı zamanda, devletler insanların beslenmesi için gerekli olan ürünlerin ekilmesiyle, diğer alanlarda (örneğin tekstil) kullanılan ürünlerin ekilmesi arasında bir denge sağlamalıdır.

Öğleden sonra, kapanış töreni Majesteleri Belçika Prensi Philippe tarafından başlatıldı. Prens konuşmasında, ilk bilimsel fizik ve kimya konferansının 1911’de Ernest Solvay tarafından düzenlenmiş olduğunu hatırlattı. Bu Belçika’lı sanayici tüm önemli bilim adamlarını bir araya getirmeyi başarmıştır. Son Solvay Konferansı geçtiğimiz 19 Ekim günü, Kuantum Fiziği alanında Nobel Ödülü sahibi David Gross’un yönetiminde gerçekleşmiştir.
Daha ayrıntılı bilgi için buraya tıklayın.

Daha sonra söz sırası « Genç Liderler »’e verildi, onlar da bilim adamları, politik kişiler, kimya ve ecza şirketlerinin yetkilileri gibi bu konferansın katılımcılarının karşısında fikirlerini savundular. Nobel Ödüllerinin takdiminden sonra- 2009 Nobel Ödülü Ada Yonath ve 1997 Franqi Ödülü Jean-Luc Brédas “2050’de daha iyi bir dünya için bilim, kimya, endüstri ve devletlerden beklentilerimiz” konulu yuvarlak masa tartışmaları ve çözüm arayışları başladı.

Ada Yonath kimyanın tıp dünyası için öneminden bahsetti, örnek olarak antibiyotikleri ele alarak global yaşamda beklentilerin yükselmesinin kaynağı olarak gösterdi ; İsrail’deki ekibinin çalışmalarına dayanarak ribozomlar üzerindeki kimyasal olayları ayrıntılarıyla anlattı.
Konuşmasını laboratuvarları antibiyotiklerin dirençleri üzerinde daha çok araştırma yapmaya yönlendirerek sonuca bağladı.

Profesör Brédas gezegenlerden enerji edinimi konusunu irdeledi, güncel teknik gelişmelerden ve gelecekte enerji depolanması için izlenebilecek yollardan bahsetti. Amaç tekti : herkese yetecek kadar elektriği makul fiyattan ve çevreyi koruyarak üretebilmek.

Resmi kapanış töreni olmasına rağmen, UNESCO üyesi Profesör Maciej NALECZ 2011 sonrasının açılışını duyurdu: Bu Kimya yılı çerçevesinde dernekler, vakıflar, araştırma grupları, eğitim kurumları ve okulların gerçekleştirdiği çalışmalardan elde edilen kazanımlar o denli önemli ki burada bir kapanışı dile getirmememiz gerekiyor.

İki sözcük sürekli olarak yenileniyor: tutku ve eğitim. Uygulandığı alan ne olursa olsun, mümkün olduğunca uzun süre yapılan işe tutkuyla bağlanmak başarıyı getiriyor. Eğitim her düzeyde uygulanmayı gerektiriyor, vatandaşın eğitimi ve okullarda, liselerde, üniversitelerdeki eğitimcilerin eğitimi… Genç, yaşlı, hepimiz yaşadığımız yerle ilgili tüm sorumluluklarımızı almalı ve ilerisi için aydınlık seçimler yapabilmek için de bilimsel bir altyapı oluşturmalı, böylece bize sunulan teknolojik yenilikleri daha iyi değerlendirebilmeliyiz. Bütün bunları da yaşam boyu devam ettirmeli ve ortak bilincin oluşumuna katkıda bulunmalıyız.

daha fazla+
X