Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

Hedefler ve Program

Hepimiz sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamayı arzularız. Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi, hayat standardımızı yükseltmemize yardımcı olurken trafik eğitimi ile eş zamanlı olarak trafik kuralları, kazaların yaşanmaması için dikkat edilmesi gerekenler gibi bilgileri öğrencilere aktarmayı hedefler.

Haftada, 40 dakikalık 1 ders

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri
  • Gençlerin bedensel ve ruhsal yönden kendilerini tanımalarını sağlamak
  • Gelecek nesillerde sağlık bilincini yükseltmek
  • Hayat standardımızı yükseltmemize yardımcı olmak
  • İlk yardımla ilgili temel bilgileri öğrenmek
  • Trafik Kurallarını tanımak
  • Trafik Güvenliği esaslarını öğrenmek
Yıllık Program

I. Ünite: Sağlık Bilgisi

II. Ünite: Trafik Kültürü

Kullanılan Yöntemler

Dersimizde sağlık sorunları ve trafik kuralları ve adımları her yönüyle bir bütün olarak ele alınmaktadır. Dersin işlenişi; şekil, şema, resim, bilgisayar yazılımları, sağlık dergilerinden faydalanma, pano hazırlama, sunum yapma, trafik kazalarını inceleme gibi çalışmalarla zenginleştirilerek bilgilerin kalıcılığı arttırılmaktadır. Öğrenciler bu çalışmalarda aktif olarak görev almaktadırlar.

X