Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

Genç Fidanlar, Köklü Ağaçlar

Hedefler ve Program

Hazırlık sınıfındaki matematik dersi, öğrencinin lise eğitimi boyunca Fransızca matematik derslerini takip edebilmesi için gerekli olan Fransızca terminolojiyi öğretmektedir.

Programda haftada, her biri 40 dakikalık 3 ders vardır.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri
 • İşlenen konularla ilgili gerekli terminolojiye sahip olmak
 • Verilen soruyu anlamak
 • Fransızca olarak doğrulamak, ispatlamak
Yıllık Program

Konu 1: Geometri Araç ve Gereçleri

Konu 2: Tamsayılar (işlemler ve özellikleri)

Konu 3: Paralel ve Dik Doğrular (çizim)

Konu 4: Simetri ve Ortadikme

Konu 5: Nokta analitiği, sayı doğrusu.

Konu 6: Bir Tam Sayının Katları ve Bölenleri (EBOB, EKOK)

Konu 7: Rasyonel Sayılar, Yüzde Problemleri, Basit Orantı Örneklemeleri

Konu 8: Thales Teoremi, Rasyonel Sayılar

Konu 9: Özel Üçgenler, üçgende özel doğrular

Konu 10: Pisagor Teoremi, Gerçel Sayılar

Konu 11: Çarpanlara Ayırma, Denklemler

Kullanılan Yöntemler
 • Geometri ve cebir arasında bir parallellik kurarak konuları geliştirmek
 • Tümevarım, tümdengelim, dijital araçlarla konu anlatımı, geometri araç gereçleriyle ve geogebra ile geometrik şekil çizimi, soru-cevap, eSPrit platformunda yer alan alıştırmalar, alıştırmalar, interaktif alıştırmalar.

Hedefler ve Program

9. sınıf ders programında amacımız ilköğretim matematiğinin tekrarının ardından öğrenciyi lise matematiğine hazırlamaktır. Kısacası 9. sınıf matematik dersi, ilköğretim matematiğinden lise matematiğine bir köprü oluşturmaktadır.

Programda haftada herbiri 40 dakikalık 6 ders vardır.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri:
 • Öğrenciyi lisede okutulan matematik dersini kavrayabilecek seviyeye getirmek.
Yıllık Program

Konu 1: “Mantık”

Konu 2: “Kümeler”

Konu 3: “Açılar ve benzer üçgenler”

Konu 4: “Mutlak değer”

Konu 5: “Bölğnebilme, EBOB, EKOK”

Konu 6: “Üslü sayılar, köklü sayılar”

Konu 7: “Denklem ve eşitsizlikler”

Konu 8: ” Oran, orantı ve problemler”

Konu 9: “Üçgende yardımcı elemanlar, özel üçgenler ve üçgende alan”

Kullanılan Yöntemler
 • Konu anlatımı
 • Geogebra ya da desmosla geometrik çizimlerin görsel olarak anlatımı
 • Tümdengelim
 • Tümevarım
 • Soru-cevap
 • Alıştırmalar
 • Test
 • İnteractifs alıştırmalar

Hedefler ve Program

Bu seviyede öğrenci cebirsel ve geometrik kavramları bir arada kullanmayı öğrenir. 10. sınıfın ders konuları temel matematiğin son etabını oluşturur.

Haftada, her biri 40 dakikalık 6 ders.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri:
 • Geometri ve cebirsel bağlantıyı kurmak
 • Daha önce öğrenilmiş bilgilere yeni bilgiler eklemek ve uygulama alanlarını genişletmek
Yıllık Program

1.Ünite: Fonksiyonlar (1. bölüm: tanım kümesi, görüntü kümesi, doğrusal fomksiyon, fonksiton grafikleri okuma,örten, birebir fonksiyonlar, ters fonksiyonlar)

2. Ünite: Çokgenler, düzgün çokgenler, dörtgenler, deltoid

3. Ünite: Fonksiyonlar (2. bölüm: bileşke fonksiyon)

4. Ünite: Paralelkenar, eşkenar dörtgen

5. Ünite: Polinom (1. bölüm): Genel tanımlar

6. Ünite: Polinom (2. bölüm: rasyonel ifadeler, kök, çarpanlara ayırma)

7. Ünite: Dikdörtgen ve kare

8. Ünite: IR (reel) ve C (karmaşık) sayı kümelerinde ikinci dereceden denklemlerin kökünü bulma

9. Ünite. Yamuk

10. Ünite: Sayma ve olasılık

11. Ünite: Katı cisimler

Kullanılan Yöntemler
 • Konu anlatımı
 • Ters yüz sınıf yöntemiyle konuya giriş (Edpuzzle, google form)
 • Paylaşılmış dosyalarda alıştırmalar ve çözümleri
 • Tümevarım/Tümdengelim
 • Alıştırmalar
 • Teknolojik çizim uygulamaları (desmos, geogebra)

Hedefler ve Program

İleri matematik seviyesine geçiş!

Haftada, her biri 40 dakikalık 6 ders

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri:

Bugüne kadar öğrencilerimiz temel matematik bilgilerini öğrendiler. Bu seviyede ileri matematiğe geçmektedirler. 11. sınıfta öğrenciler temel bilgilerini zenginleştirip gelecekteki eğitimlerinde temel olacak matematik konularını öğrenmektedirler.

Yıllık Program
 • TRIGONOMETRI
  Yönlü açılar
  Esas ölçü
  Trigonometrik çemberde açılar
  Kosinüs teoremi
  Sinüs teoremi
  Trigonometrik fonksiyonlar
  Trigonometrik fonksiyonların tersi
 • ÇEMBER VE DAİRE
  Çember ve kiriş
  Çember ve teğet
  Çemberde yay, merkez açı, çevre açı
  İç açı, teğet,kiriş açı
  Daire ve alan
 • DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ
  Doğrusal denklem sistemlerinin çözümü
  İkinci dereceye dönüştürülebilen denklemler ve denklem sistemleri
  İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler
  İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemleri
 • KATI CİSİMLER
  Silindir
  Piramit
  Düzgün dört yüzlü
  Koni
  Küre
 • ANALİTİK GEOMETRİ
  İki nokta arasındaki uzaklık
  Analitik düzlemde doğrular
  Bir noktanın bir doğruya uzaklığı
 • FONKSİYONDA UYGULAMALAR
  Fonksiyonların uygulamaları
  İkinci dereceden denklemler ve grafikleri
  Fonksiyonlarda dönüşümler
 • OLASILIK
  Koşullu olasılık
Kullanılan Yöntemler

Tümdengelim, tümevarım, soru-cevap, alıştırma, konu anlatımı, teknolojiden yararlanarak grafik çizme (geogebra, desmos).

Hedefler ve Program

12. sınıf matematiği lise eğitiminin sonuna işaret eder ve içeriği de bugüne kadar derslerde öğrenilmiş matematik konularına yeni bir boyut kazandırarak daha geniş bir matematiksel düşünce oluşturmayı ön görmektedir. 12. sınıflarda iki farklı sistem var: bir yandan 12A, 12B şubeleri, diğer yandan 12C, 12D ve 12E şubeleri.

12A, 12B şubelerinde haftada her biri 40 dakikalık 7 ders, 12C, 12D ve 12E şubelerinde her biri 40 dakikalık 6 ders görülüyor.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri:

12. sınıfın programı öğrenciyi Türkiye’de ya da başka bir ülkede yüksek öğretim seviyesindeki matematik konularına hazırlamak için bir temel oluşturmayı hedeflemektedir.

12C, 12D ve 12E sınıflarında, sene başında ispat yöntemlerine bir giriş yapılır ve tüm sene boyunca baccalauréat, SAT, gibi sınavlar tipinde soru örnekleri üzerinde çalışılır. Grup ya da otonom çalışmalarla öğrencilere düşünmeye dayalı bir eğitim vermeyi amaçlamaktayız.

12A, 12B sınıflarında her hafta en az bir ders saati AYT tarzı testler üzerinde çalışılmaktadır.

Yıllık Program

I. SAYILAR VE CEBİR

 • TÜREV
  Limit ve Süreklilik
  Türev
  Türevin Uygulamaları
 • İNTEGRAL
  Belirli belirsiz integral
  Belirli integralin uygulamaları
 • ÜSTEL VE LOGARİTMİL FONKSİYONLAR
  Üstel fonksiyon
  Logaritmik fonksiyon
  Logaritmik Denklemler
  Logaritmik eşitsizlikler
 • DİZİLER
  Genel olarak diziler
  Aritmetik dizi
  Geometrik dizi
  Dizilerle ilgili problemler

II. GEOMETRİ

 • ANALİTİK GEOMETRİ
  Çemberin Analitik İncelenmesi
 • YÜZEY DÖNÜŞÜMLERİ
  Öteleme
  Dönme
  Simetri

III. TRIGONOMETRİ
Trigonometri formüller
Trigonometrik denklemler

Kullanılan Yöntemler

Konu anlatımı, soru-cevap, teknolojiden yararlanarak grafik çizme (geogebra, desmos), tümevarım, tümden gelim, alıştırmalar, test, bilimsel hesap makinesi (12C, 12D ve 12E sınıflarında).

X