Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

Genç Fidanlar, Köklü Ağaçlar

Hedefler ve Program

Öğrencilerin bağımsız düşünme, bilimsel yöntemleri kullanma ve çalışma arzusunu geliştirmeleri hedeflenmektedir. Dersler ve uygulamalar Fransızcadır.

Haftada, her biri 40 dakikalık 2 ders

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri
 • Öğrencilere bileşiklerin ve elementlerin özelliklerini öğretme
 • Öğrencilere kimya kavramlarını ve bunların günlük hayatımızdaki uygulamalarını kavratmak
Yıllık Program

Ünite I: Kimya Bilimi
Ünite II: Atom ve Periyodik Sistem
Ünite III: Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
Ünite IV: Maddenin Halleri
Ünite V: Doğa Ve Kimya

Kullanılan Yöntemler

Tümdengelim yöntemine dayanarak:

 • Bilgi birikimi oluşturmaya yönelik alıştırmalar ve uygulama alıştırmaları
 • Teorik dersler, lisemizin “eSPrit” eğitim sitesindeki tamamlayıcı dersler
 • Dijital araçlar
 • Laboratuvar deneyleri
 • Eğitici değerlendirmeler

Program ve Hedefler

10. sınıfta, 9. sınıfta edinilen bilgiler geliştirilmekte, maddenin yapısı ve elementlerin ve bileşiklerin özellikleri ve bunların günlük hayatımızdaki yerleri işlenmektedir. Dersler Fransızca olarak yapılmaktadır.

Haftada, herbiri 40 dakikalık 2 ders

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri
 • Modern bilimi kavrayabilmek için öğrencilere madde yapısının önemini öğretmek.
 • Öğrencileri kimya konusunda yüksek öğrenime hazırlamak.
 • Öğrencilere kimya kavramlarını ve kimyanın günlük hayattaki uygulamalarını öğretmek.
Yıllık Program

Ünite I: Kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar
Ünite II: Karışımlar
Ünite III: Asitler, bazlar ve tuzlar
Ünite IV: Kimya her yerde

Kullanılan Yöntemler

Tümdengelim yöntemine dayanarak:

 • Bilgi birikimi oluşturmaya yönelik alıştırmalar ve uygulama alıştırmaları
 • Teorik dersler, lisemizin “eSPrit” eğitim sitesindeki tamamlayıcı dersler
 • Dijital araçlar
 • Laboratuvar deneyleri
 • Eğitici değerlendirmeler

Hedefler ve Program

Öğrenci 11. sınıfta kimyayı denemeye ve düşünmeye yönelecektir. Yorum yapma kabiliyetini geliştirerek, kimyasal hesaplamalar, gazlar, tepkime hızları ve çözünürlük dengeleri konularındaki bilgilerini derinleştirecektir. Dersler Fransızca olarak yapılmaktadır.

Haftada, her biri 40 dakikalık 3 ders

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri
 • Kimyasal tepkimelerin ve özelliklerindeki değişimin görselleştirilmesi,
 • Kimyasal kavramların, kimyanın günlük yaşantımızda ve endüstride kullanım alanlarının öğretilmesi.
 • Çevresel etkenlerin kimyasal tepkimeler üzerindeki etkilerinin açıklamalı olarak öğrenilmesi
Yıllık Program

Ünite I: Modern atom teorisi
Ünite II: Gazlar
Ünite III: Sıvı çözeltiler ve çözünürlük
Ünite IV: Kimyasal tepkimelerde enerji
Ünite V: Kimyasal tepkimelerde hız
Ünite VI: Kimyasal tepkimelerde denge

Kullanılan Yöntemler

Tümdengelim yöntemine dayanarak:

 • Bilgi birikimi oluşturmaya yönelik alıştırmalar ve uygulama alıştırmaları
 • Teorik dersler, lisemizin “eSPrit” eğitim sitesindeki tamamlayıcı dersler
 • Dijital araçlar
 • Laboratuvar deneyleri
 • Eğitici değerlendirmeler

Hedefler ve Program

12. sınıfta elementler kimyası, organik kimya ve organik bileşikler öğrenilmektedir. Dersler Fransızca olarak yapılmaktadır.

Haftada her biri 40 dakikalık 4 ders

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri
 • Çeşitli organik bileşik türlerinin özelliklerinin ve günlük hayatta kullanım alanlarının öğretilmesi, aynı zamanda zehirli olabilen bazı organik maddeler tarafından oluşan kirliliğin incelenmesi
 • Uygulamalarla öğrencileri deneysel el becerilerine alıştırmak, test çalışmaları ile kimya konularının daha iyi anlaşılmasını sağlamak
 • Geçmiş senelerde öğrenilen bilgilerin derinleştirilmesi
Yıllık Program

Ünite I : Kimya ve elektrik
Ünite II: Organik kimyaya giriş
Ünite III: Organik bileşikler
Hidrokarbonlar (Alkanlar , alkenler , alkinler ve aromatik bileşikler)
Alkoller
Eterler
Karbonil Bileşikler (Aldehitler / Ketonlar)
Karboksilli Asitler ve türevleri

Ünite IV: Enerji kaynakları ve bilimsel gelişmeler

Kullanılan Yöntemler

Tümdengelim yöntemine dayanarak:

 • Bilgi birikimi oluşturmaya yönelik alıştırmalar ve uygulama alıştırmaları
 • Teorik dersler, lisemizin “eSPrit” eğitim sitesindeki tamamlayıcı dersler
 • Dijital araçlar
 • Laboratuvar deneyleri
 • Eğitici değerlendirmeler

Konu anlatımı, alıştırmalar, problem çözümleri, deneyler, soru-cevap metodu, şemalar, tablo üzerinde çalışmalar ve özellikle yüksek öğrenime hazırlık için test çalışmaları.

X