Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

Genç Fidanlar, Köklü Ağaçlar

Hazırlık

Hazırlık sınıflarında Görsel Sanatlar dersi, öğrencilerimizin temel sanat alanında nokta-çizgi, ışık-gölge, simetri ve denge gibi ana konularda temel eğitimi almalarını öngörmektedir.

Haftada 40 Dakikalık 1 ders

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

Uygulamalı projelerle desteklenen bu derste öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenir:

 • Görsel sanatların farklı teknik ve yöntemlerini öğrenmek.
 • Resmin temel ögelerini tanımlama becerisini geliştirmek.
 • Sanat eğitimi ile estetik duygusu ve farkındalıkları gelişmiş bireyler yetiştirmek.
 • Bireysel ve grup çalışmaları ile disiplinli ve planlı çalışma alışkanlığı kazandırmak.
 • Yaratıcılığı desteklemek ve hayal gücünü geliştirmek.
 • Kendini sanat yoluyla ifade etme becerisi geliştirmek.
Yıllık Program
 • Nokta
 • Çizgi
 • Kontur
 • Kavisli ve eğri çizgiler
 • Geometrik ve organik formlar
 • Simetri ve Denge
 • Ritim ve Armoni
 • Desen eğitimi
 • Yüzey düzenlemeleri ve kompozisyon eğitimi
 • Boşluk ve doluluk
 • Kaligrafi
 • Kaçış Noktası
 • Perspektif
 • Işık ve Gölge
 • Kontrast
 • Ton Değerleri
Kullanılan Yöntemler

Görsel materyaller, konu anlatımı, soru-cevap, uygulamalı resim çalışmaları, bireysel ve grup araştırma ödevleri, eser ve görüntü inceleme.

Hedefler ve Program

9.sınıflarda Görsel Sanat dersi ortak bir projenin hayata geçirilmesini ve temel sanat eğitiminin teorik ve uygulamalı olarak işlenmesini kapsamaktadır.

Haftada, 40 dakikalık 1 ders

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri
 • Öğrencilerin estetik algısını geliştirmek
 • Sanatsal duyarlılığı yükseltmek
 • Görsel kavrama ve yorumlama yeteneklerini güçlendirmek
 • Kültür sanat etkinliklerini aktif olarak takip etmelerini sağlamak
 • Sanatsal pratikleri uygulamada teknik açıdan yeterlilik kazandırmak
Yıllık Program
 • Doku
 • Oran-Orantı
 • Ölçek
 • Hacim
 • Kompozisyon ve Kadraj
 • Anatomi ve Figür
 • Renk Eğitim
 • Natürmort /Ölüdoğa
 • Otoportre
Kullanılan Yöntemler

Görsel materyaller, konu anlatımı, soru-cevap, uygulamalı resim çalışmaları, bireysel ve grup araştırma ödevleri, eser ve görüntü inceleme.

Hedefler ve Program

10.sınıflarda Görsel Sanatlar dersi Sanat Tarihi’ne giriş niteliği taşımaktadır. Sanat Tarihi’nde yer edinmiş önemli akım ve sanatçıların incelenip teorik bilgiler ışığında uygulamaya dökülmesini hedeflemektedir.

Haftada, 40 dakikalık 1 ders

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri
 • Sanat Tarihi bilgisi kazandırmak
 • Öğrencilerin estetik algısını geliştirmek
 • Sanatsal duyarlılığı yükseltmek
 • Görsel kavrama ve yorumlama yeteneklerini güçlendirmek
 • Kültür sanat etkinliklerini aktif olarak takip etmelerini sağlamak
Yıllık Program
 • Tarih Öncesi Dönem
 • İlkel Sanat
 • Antik Çağ Sanatı
 • Arkaik, Klasik ve Helenistik Dönem Yunan Sanatı
 • Roma Sanatı
 • Ortaçağ Sanatı
 • Erken Hristiyanlık Dönemi Sanatı
 • Bizans Sanatı
 • Romanesk Sanat
 • Gotik Sanat
 • Erken Rönesans Dönemi
 • Rönesans
 • Maniyerizm
 • Klasikçilik
 • Barok Sanatı
Kullanılan Yöntemler

Görsel materyaller, konu anlatımı, soru-cevap ve tartışma, uygulamalı plastik sanatlar çalışmaları, bireysel ve grup araştırma ödevleri, eser ve görüntü inceleme, müze gezileri

Hedefler ve Program

11. sınıflarda Görsel Sanatlar dersi Modern Sanat akımlarının incelenmesini ve dönem sanatçılarının eserleri hakkında teorik bilgilerin yardımı ile pratik uygulamalarda bulunulmasını hedeflemektedir.

Haftada, 40 dakikalık 1 ders

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri:
 • Sanat Tarihi bilgisi kazandırmak
 • Öğrencilerin estetik algısını geliştirmek
 • Sanatsal duyarlılığı yükseltmek
 • Görsel kavrama ve yorumlama yeteneklerini güçlendirmek
 • Kültür sanat etkinliklerini aktif olarak takip etmelerini sağlamak
Yıllık Program
 • Rokoko
 • Yeni Klasikçilik
 • Romantizm
 • Gerçekçilik
 • İzlenimcilik
 • Yeni Sanat
 • Dışavurumculuk
 • Fovizm
 • Kübizm
 • Gelecekçilik
 • Süprematizm
 • Yeni Plastikçilik
 • Dekoratif Sanat
 • Art İzlenimcilik
Kullanılan Yöntemler

Görsel materyaller, konu anlatımı, soru-cevap ve tartışma, uygulamalı plastik sanatlar çalışmaları, bireysel ve grup araştırma ödevleri, eser ve görüntü inceleme, müze gezileri.

Hedefler ve Program

12. sınıflarda Görsel Sanatlar dersi Modern ve Çağdaş Sanat akımlarının incelenmesini ve dönem sanatçılarının eserleri hakkında teorik bilgilerin yardımı ile pratik uygulamalarda bulunulmasını hedeflemektedir.

Haftada, 40 dakikalık 1 ders

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri:
 • Çağdaş Sanat bilgisi kazandırmak
 • Öğrencilerin estetik algısını geliştirmek
 • Sanatsal duyarlılığı yükseltmek
 • Görsel kavrama ve yorumlama yeteneklerini güçlendirmek
 • Kültür sanat etkinliklerini aktif olarak takip etmelerini sağlamak
Yıllık Program
 • Dada
 • Gerçeküstücülük
 • Soyut Dışavurumculuk
 • Pop-Art
 • Minimal Sanat
 • Kavramsal Sanatlar
 • Performans Sanatı
 • Video Sanatı
 • Arazi Sanatı
 • Enstalasyon / Yerleştirme sanatı
 • Olay Sanatı
 • Sokak Sanatı
 • Optik Sanat
 • Hiper-Gerçekçilik
Kullanılan Yöntemler

Görsel materyaller, konu anlatımı, soru-cevap ve tartışma, uygulamalı plastik sanatlar çalışmaları, bireysel ve grup araştırma ödevleri, eser ve görüntü inceleme, müze gezileri.

X