Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

"Eğer evrenin sırlarını öğrenmek istiyorsanız;
enerji, frekans ve titreşim kavramlarıyla düşünün."
Nicola Tesla

Hedefler ve Program

9. sınıflarda maddenin özellikleri, mekanik, enerji sıcaklık ve ısıya giriş konuları işlenmektedir. Dersler ve uygulamalar Fransızcadır.

Haftada, her biri 40 dakikalık 2 ders.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri

9. sınıf ders programı ’’Neden Fizik ?” sorusundan hareketle öğrencilerin:

 • Sorunları çözümlemek adına gerekli matematiksel yöntemlerini edinmelerini,
 • Matematik modellerini irdeleyerek, uygulama sınırlarını belirleyip onları kullanmalarını;
 • Başka alanlarda da geçerli olan bilimsel yolların öğrenimini geliştirmelerini;
 • Maddenin ve doğanın oluşumu ile ilgili kanunları keşfetmelerini sağlar.

Bu yılın sonunda öğrencinin:

 • Öğrenilen klasik mekanik konusunun kanun ve prensiplerini uygulaması
 • Matematik araçlarını hassas bir şekilde kullanması
 • Bilinen fiziksel olayları gözlemlemek ve yorumlamak için deneysel bir yol benimsemesi hedeflenir.
Yıllık Program

I. Ünite: Fizik Bilimine Giriş
II. Ünite: Madde ve Özellikleri
III. Ünite: Kuvvet ve Hareket
IV. Ünite: Enerji
V: Ünite: Isı ve Sıcaklık
VI: Ünite: Elektrostatik

Kullanılan Yöntemler
 • Teorik konu anlatımı, eSPrit platformundan tamamlayıcı bilgiler
 • Uygulama alıştırmaları, kapsamlı alıştırmalar
 • Laboratuvar deneyleri ve simülasyon uygulamaları
 • Sınavlar arası kontroller, bir dönemde 2 sınav

Hedefler ve Program

10. sınıf Fizik dersi seçmeli olarak verilmektedir. Bu dersi seçen öğrenciler Fen bölümüne girmek üzere hazırlanırlar. Dersler ve uygulamalar Fransızcadır.

Haftada, her biri 40 dakikalık 2 ders

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri

Fizik problemlerini anlama ve çözme becerilerini kazandıracak gerekli bilgilerin edinilmesi:

 • Fiziksel olayları yorumlamak ve gözlemlemek için bilimsel bir yol izlemek
 • Fizik bilimi içinde yer alan basınç, kaldırma kuvveti, elektrik manyetizma, dalgalar ve optik ile ilgili temel kavramların adlandırılması
 • Fiziğin günlük hayatla ilişkisi kurularak fiziğin sınıf dışına taşınabileceği ve etrafımızda gerçekleşen olayları açıklayan bir bilim dalı olduğu anlayışını geliştirmek.
Yıllık Program

I. Ünite : Basınç ve Kaldırma Kuvveti
II. Ünite : Elektrik ve Manyetizma
III. Ünite : Dalgalar
IV. Ünite : Optik

Kullanılan Yöntemler
 • Teorik konu anlatımı, eSPrit platformunda tamamlayıcı bilgiler
 • Uygulama alıştırmaları, kapsamlı alıştırmalar
 • Laboratuvar deneyleri ve simülasyon uygulamaları
 • Sınavlar arası kontroller, bir dönemde 2 sınav

Hedefler ve Program

11. sınıf fizik dersinin amacı bilimsel okur-yazarlığın geliştirilmesinin yanında öğrencilerin üniversite eğitiminde ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri de kazanmalarıdır. Dersler ve uygulamalar Fransızcadır.

Haftada, her biri 40 dakikalık 3 ders.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri

Resmi programa bağlı kalarak, fizik problemlerini çözüme ulaştırmak için gerekli bilimsel yöntemleri kazandırmak adına öğrencilerin :

 • Öğrencilerin; tek boyutta hareketle ilgili kavramları iki boyutta kullanabilmeleri amaçlanmıştır.
 • Öğrencilerin elektrik ve manyetizma olaylarıyla ilgili kavramları derinleştirmeleri amaçlanmıştır.
Yıllık Program

I. Ünite: Kuvvet ve Hareket
II. Ünite: Elektrik ve manyetizma

Kullanılan Yöntemler
 • Teorik ders anlatımı, eSPrit platformunda tamamlayıcı bilgiler
 • Uygulama alıştırmaları, kapsamlı alıştırmalar
 • Laboratuvar deneyleri, mültimedya salonunda simülasyon uygulamaları
 • Sınav arası kontroller, bir dönemde 2 sınav.

Eğitim projesi kapsamında: Turuncu Sınıf Gezisi

Turuncu sınıf gezisi, 11. Sınıflar fen öğrencilerinin frankofon bir ortamda sorumluluk alabilen bağımsız bireyler olma yönlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu gezide öğrencilerimiz frankofon öğretmenler ve araştırmacıların önderliğinde bilimsel atölyelere katılmaktadırlar.

Öğrencilerimiz, Avrupa’da mikro ve nano teknolojilere adanmış ilk kampüs olan MINATEC kampüsü ve nano@school projesinin yanı sıra CIME Nanotech ile işbirliği içerisinde olan çeşitli atölyelere katılıyorlar. Gezi kapsamında Synchrotron school programı çerçevesinde elektronların nasıl hızlandırıldığını ve hızlandırmış elektronlardan X-ışınlarının nasıl elde edildiğini öğrenebilmek için ESRF ziyaret ediliyor.

Gezi öğrencilerin bir taraftan fen bilimlerine ait bilgilerini derinleştirmelerini sağlarken, aynı zamanda öğrencilerin araştırmacı kimliğine bürünüp bir sorunu yöntem çerçevesinde nasıl çözebilecekleri konusunda yönlendirici oluyor.

Avrupa’nın büyük laboratuvarlarında bilim insanlarıyla çalışma fırsatı bulan öğrenciler araştırmacı kimliğine dair daha kesin bir bakış açısı edinmiş oluyorlar.

Hedefler ve Program

12. sınıf, geçmiş yıllarda edinilmiş bilgileri pekiştirerek, yüksek öğrenime hazırlık niteliğindedir. Dersler Fransızcadır.

Haftada, her biri 40 dakikalık 4 ders.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri

Resmi programa bağlı kalarak, fizik problemlerini çözüme ulaştırmak için gerekli bilimsel yöntemleri kazandırmak:

 • Geçmiş senelerde öğrenilen prensip ve kanunları uygulamak
 • Atom fiziği kavramlarından faydalanarak bazı durumları analiz etmek
 • Fizik olaylarını yorumlamak ve gözlemlemek için deneysel metotları kullanmak
Yıllık Program

I. Ünite: Düzgün Çembersel Hareket
II. Ünite: Basit Harmonik Hareket
II. Ünite: Dalga Mekaniği
IV. Ünite: Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
V. Ünite: Modern Fizik
VI. Ünite: Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Kullanılan Yöntemler
 • Teorik ders anlatımı, eSPrit platformundan tamamlayıcı dersler
 • Uygulama alıştırmaları, kapsamlı alıştırmalar
 • Laboratuvar deneyleri ve simülasyon uygulamaları
 • Sınav arası kontroller, bir dönemde 2 sınav
yazıyı paylaş
X