Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

Genç Fidanlar, Köklü Ağaçlar

Hedefler ve Program

10. Sınıf öğrencileri Felsefe dersinin içeriğini tanır.

Felsefe dersleri 10. sınıfın tüm şubelerinde, her biri 40 dakikalık, haftada 2 ders olarak okutulmaktadır.

Felsefe Dersi Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

Felsefe Dersi Öğretim Programı’nı tamamlayan öğrencilerin

 • Felsefenin alanlarını ve felsefi düşünceyi kavramaları,
 • Felsefenin bireysel ve toplumsal işlevini kavramaları,
 • Felsefi sorular oluşturabilmeleri,
 • Kendilerini ve evreni anlamak için sorgulama tutumu geliştirebilmeleri,
 • Konulara çok yönlü bakış açısıyla bakabilme tutumu kazanmaları,
 • Tartışma kültürünü geliştirebilmeleri, düşüncelerini aktarırken kavramları doğru
  ve özenli biçimde kullanabilme tutumu geliştirmeleri,
 • Felsefenin temel problemlerini değerlendirebilme becerisi kazanmaları,
 • Felsefi deneme yazma becerisi geliştirmiş olmaları
 • Felsefenin yaşamla ilişkisini kurmaları amaçlanmaktadır.
 Yıllık Program :

I. Ünite: Felsefeyi Tanıma

II. Ünite: Felsefeyle Düşünme

III. Ünite: Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri

IV. Ünite: Felsefi Okuma ve Yazma

Kullanılan Yöntemler :

Sözlü anlatım, tartışma, etkinlikler, soru-cevap, analiz ve sentez, örnekleme

Hedefler ve Program

11. sınıf öğrencileri Felsefe dersinin içeriğini tanır.

Felsefe dersleri 11. sınıfın tüm şubelerinde, her biri 40 dakikalık, haftada 2 ders olarak okutulmaktadır.

Psikoloji dersi 11. sınıfın TM şubelerinde, her biri 40 dakikalık,haftada 2 ders olarak okutulmaktadır.

Felsefe Dersi Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

Felsefe Dersi Öğretim Programı’nı tamamlayan öğrencilerin

 • MÖ 6. yüzyıl ile 20. yüzyıl arasındaki felsefenin tarihiyle ilgili bilgi edinmeleri,
 • Felsefe tarihindeki filozofların felsefi görüşlerini analiz etmeleri,
 • Örnek felsefi metinlerden hareketle felsefi görüşleri kavramaları,
 • Kendilerini ve evreni anlamak için sorgulama tutumu geliştirebilmeleri,
 • Konulara çok yönlü bakış açısıyla bakabilme tutumu kazanmaları,
 • Tartışma kültürünü geliştirebilmeleri, düşüncelerini aktarırken kavramları doğru
  ve özenli biçimde kullanabilme tutumu geliştirmeleri,
 • Felsefenin temel problemlerini değerlendirebilme becerisi kazanmaları,
 • Felsefenin yaşamla ilişkisini kurmaları amaçlanmaktadır.
Psikoloji Dersi Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

Psikoloji Dersi Öğretim Programını tamamlayan öğrencilerin

 • Pozitif bilimin ne olduğunu öğrenen, bilimsel düşünmeyi tanıyan ve bunu hayatının
  çeşitli alanlarında uygulayabilen,
 • Bilimsel araştırmaların temel özelliklerini öğrenmiş, bilimsel olmayan araştırmaları
  bilimsel olanlardan ayırt edebilen,
 • Merak duygusu gelişmiş, araştıran, problem çözmenin önemini kavramış olan,
 • Psikolojinin temel süreçlerini ayırt eden ve anlayan,
 • Eğitimin temel süreçleri olan öğrenme, bellek ve düşünme konularındaki temel
  bilgileri öğrenen ve bunları kendi yaşamına uygulayan,
 • Sosyo-kültürel çevrenin anlam ve önemini kavrayan,
 • İstek ve ihtiyaçlarını gidermede sosyal kuralları ve değerleri dikkate almanın
  gerekliliğini fark eden,
 • Bireysel farklılıkların doğal olduğunu anlayan,
 • Ruh sağlığının ne anlama geldiğini bilen,
 • Ruh sağlığını korumanın önemini kavrayan, bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.
 Yıllık Program :

Felsefe dersinde işlenecek üniteler şunlardır:

I. Ünite: M.Ö 6. yüzyıl-M.S. 2. Yüzyıl Felsefesi

II. Ünite: M.S. 2. Yüzyıl-M.S. 15. Yüzyıl Felsefesi

III. Ünite: 15. Yüzyıl- 17. Yüzyıl Felsefesi

IV. Ünite: 18. Yüzyıl-19. Yüzyıl Felsefesi

V. Ünite: 20. Yüzyıl Felsefesi

Psikoloji dersinde işlenecek üniteler şunlardır:

 • Psikolojiye Giriş
 • Organizma ve Çevre İlişkileri
 • Öğrenme, Düşünme, Bellek
 • Zeka ve Kişilik
 • Ruh Sağlığı ve Davranış Bozuklukları
 • Bireyin Davranışında Sosyal Etkiler
Kullanılan Yöntemler :

Sözlü anlatım, tartışma, etkinlikler, soru-cevap, analiz ve sentez, örnekleme

Hedefler ve Program

12. sınıf öğrencileri Psikoloji ve Sosyoloji dersinin içeriğini tanır ve bu bilgileri günlük yaşamda kullanmayı öğrenir.

Psikoloji dersi, her biri 40 dakikalık haftada 2 ders (12TME)

Sosyoloji dersi, her biri 40 dakikalık haftada 2 ders (12TMA)

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri:
Psikoloji Programının Hedefleri :
 • Pozitif bilimin ne olduğunu öğrenen, bilimsel düşünmeyi tanıyan ve bunu hayatının çeşitli alanlarında uygulayabilen,
 • Bilimsel araştırmaların temel özelliklerini öğrenmiş, bilimsel olmayan araştırmaları bilimsel olanlardan ayırt edebilen,
 • Merak duygusu gelişmiş, araştıran, problem çözmenin önemini kavramış olan,
 • Psikolojinin temel süreçlerini ayırt eden ve anlayan,
 • Eğitimin temel süreçleri olan öğrenme, bellek ve düşünme konularındaki temel bilgileri öğrenen ve bunları kendi yaşamına uygulayan,
 • Sosyo-kültürel çevrenin anlam ve önemini kavrayan,
 • İstek ve ihtiyaçlarını gidermede sosyal kuralları ve değerleri dikkate almanın gerekliliğini fark eden,
 • Bireysel farklılıkların doğal olduğunu anlayan,
 • Ruh sağlığının ne anlama geldiğini bilen,
 • Ruh sağlığını korumanın önemini kavrayan, bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Sosyoloji Programının Hedefleri :

Sosyoloji Öğretim Programı, öğrencilerin sosyolojik bir bakış açısı ile yaşadıkları toplumdan yola çıkarak, yaşadıkları toplumun millî ve manevi değerlerini özümseyen, kendi, yaşadığı toplum ve diğer toplumlarla ilgili nesnel değerlendirmeler yapabilen, farklı düşünce ve yeniliklere açık bireyler yetiştirmeyi hedefler. Ayrıca öğrencilerin,

 • Günlük bakışın ötesine geçerek toplumsal ve kültürel ilişkilere analitik bakmaları,
 • Toplumsal hayat hakkında eleştirel düşünmeyi ve sorgulamayı öğrenmeleri,
 • Bilgiye dayanan yapıcı çözüm anlayışını kazanarak sosyolojik sorunları analiz etmeleri,
 • Mevcut sosyolojik durumun geçmiş ile bağlantısını kurabilmeleri,
 • İçinde yaşanılan tarihî dönemin ve diğer insanların, toplumların ve kültürlerin bilincinde olarak sağduyuyu ve hoşgörüyü hâkim kılmayı öğrenmeleri,
 • Karşılaştıkları sorunların bireysel mi, yapısal mı olduğunu fark etmelerini sağlayarak günlük yaşamda hak ve görevler dengesini kurabilmeleri amaçlanır.
Yıllık Program

Psikoloji dersinde işlenecek üniteler şunlardır:

 •  Psikolojiye Giriş
 •  Organizma ve Çevre İlişkileri
 •  Öğrenme, Düşünme, Bellek
 •  Zeka ve Kişilik
 • Ruh Sağlığı ve Davranış Bozuklukları
 • Bireyin Davranışında Sosyal Etkiler

Sosyoloji dersinde işlenecek üniteler şunlardır:

 •  Sosyolojiye Giriş
 •  Birey ve Toplum
 •  Toplumsal Yapı
 •  Toplumsal Değişme ve Gelişme
 •  Toplum ve Kültür
 • Toplumsal Kurumlar
Kullanılan Yöntemler


Sözlü Anlatım, Soru-Cevap, Analiz-Sentez, Örnekleme, Tartışma

X