Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

Genç Fidanlar, Köklü Ağaçlar

Hazırlık Türk Dili ve Edebiyatı

Hedefler ve Program

Hazırlık sınıfının amacı, temel özelliklerini öğreterek, öğrencilerimizin Türkçeyi doğru konuşmalarını ve yazmalarını sağlamaktır.

Haftada, her biri 40 dakikalık 4 ders.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri
 • Öğrencilerimizi, edebiyatımızın seçkin örnekleri ve yazarlarıyla tanıştırmak.
 • Okuma zevki kazandırarak okudukları metinleri kavrama, üzerinde düşünme, yorumlama, bunları sözlü ve yazılı olarak anlatabilme becerisini edindirmek.
 • Sanatsal kaygı taşıyan, dili doğru ve etkili kullanan, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı olmak için okumanın ve düşünmenin gerekliliğine inanan öğrenciler yetiştirmek.
Yıllık Program
 • İletişim, dil, kültür ve edebiyat
 • Metin
 • Şiir
 • Hikaye ve öykü
 • Manzume
 • Roman
 • Tiyatro
 • Biyografi ve otobiyografi
 • Hatıra (Anı)
 • Gezi Yazısı
 • Köşe Yazısı (Fıkra)
 • Bilimsel Makale
 • Dilekçe
Kullanılan Yöntemler

Dersin işlenişi okuma, anlama, yazma ve yorumlama aşamaları dijital araçlarla gerçekleştirilir. Öğrenciler bu çalışmalara proje sunumlarıyla katkıda bulunurlar.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

Hedefler ve Program

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı, öğrencilerin; Türk edebiyatının ve kültürünün temel niteliklerini, önemli sanatçılarını ve eserlerini tanımalarını; Türk dilinin inceliklerini keşfetmelerini; anlama, anlatma ve eleştirel düşünme becerileri ile estetik zevk düzeylerini geliştirmelerini amaçlamaktadır.

Haftada, her biri 40 dakikalık 5 ders.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı ile 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda yer alan “Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri”ne uygun olarak öğrencilerin;

 • Edebiyatın doğasını, işlevini, birey ve toplum için ifade ettiği anlamı kavramaları,
 • Edebî metinler aracılığıyla Türk kültürünü ve Türkçenin inceliklerini tanımaları, Türkçeyi özenli ve bilinçli biçimde kullanmaları,
 • Türk edebiyatının tarih içinde gösterdiği değişim ve gelişimi seçkin örnekler üzerinden tanımaları,
 • Türk edebiyatına ait eserler aracılığıyla millî, manevi, ahlâki, kültürel ve evrensel değerleri tanımaları ve benimsemeleri,
 • Türk ve dünya edebiyatının farklı dönemlerinde yazılmış önemli eserlerini yapı, tür, dil, içerik, bakış açısı gibi yönlerden değerlendirerek estetik zevk düzeylerini geliştirmeleri,
 • Metinler aracılığıyla okuduğunu anlama ve eleştirel okuma becerilerini geliştirerek okuma alışkanlığı kazanmaları,
 • Duygu, düşünce ve hayallerini yazılı ve sözlü anlatım yoluyla doğru ve etkili biçimde ifade etme becerilerini geliştirmeleri ve yazma alışkanlığı kazanmaları,
 • Dinlediğini anlama ve değerlendirme becerilerini geliştirmeleri,
 • İletişim araçları vasıtasıyla karşılaştıkları görsel ve işitsel metinlere karşı eleştirel bir bilinç kazanmaları amaçlanmaktadır.
Yıllık Program
 • Okuma bölümünde: Hikaye, Şiir, Masal/Fabl, Roman, Tiyatro, Biyografi/Otobiyografi, Mektup E-Posta, Günlük/ Blok ünitelerinin seçkin örnekleri incelenirken dil bilgisi konularının işlenmesi
 • Yazma bölümünde: İşlenen türlerde yazma çalışmaları
 • Sözlü iletişim bölümünde: İletişimin öğeleri dinleme, hazırlıklı-hazırlıksız konuşmalar, şiir dinletisi, kısa oyun sahneleme
Kullanılan Yöntemler

Okuma, anlama, yazma yorumlama aşamalarında okuma kitaplarına ek olarak dijital araçlara yer verilir. Dijital platformdan yararlanarak projeler geliştirilir.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

Hedefler ve Program

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı öğrencilerin; Türk edebiyatının ve kültürünün temel niteliklerini, önemli sanatçılarını ve eserlerini tanımalarını; Türk dilinin inceliklerini keşfetmelerini; anlama, anlatma ve eleştirel düşünme becerileri ile estetik zevk düzeylerini geliştirmelerini amaçlamaktadır.

Haftada, her biri 40 dakikalık 5 ders.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı ile 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda yer alan “Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri”ne uygun olarak öğrencilerin;

 • Edebiyatın doğasını, işlevini, birey ve toplum için ifade ettiği anlamı kavramaları,
 • Edebî metinler aracılığıyla Türk kültürünü ve Türkçenin inceliklerini tanımaları, Türkçeyi özenli ve bilinçli biçimde kullanmaları,
 • Türk edebiyatının tarih içinde gösterdiği değişim ve gelişimi seçkin örnekler üzerinden tanımaları,
 • Türk edebiyatına ait eserler aracılığıyla millî, manevi, ahlâki, kültürel ve evrensel değerleri tanımaları ve benimsemeleri,
 • Türk ve dünya edebiyatının farklı dönemlerinde yazılmış önemli eserleri yapı, tür, dil, içerik, bakış açısı gibi yönlerden değerlendirerek estetik zevk düzeylerini geliştirmeleri,
 • Metinler aracılığıyla okuduğunu anlama ve eleştirel okuma becerilerini geliştirerek okuma alışkanlığı kazanmaları,
 • Duygu, düşünce ve hayallerini yazılı ve sözlü anlatım yoluyla doğru ve etkili biçimde ifade etme becerilerini geliştirmeleri ve yazma alışkanlığı kazanmaları,
 • Dinlediğini anlama ve değerlendirme becerilerini geliştirmeleri,
 • İletişim araçları vasıtasıyla karşılaştıkları görsel ve işitsel metinlere karşı eleştirel bir bilinç kazanmaları amaçlanmaktadır.
Yıllık Program
 • Okuma bölümünde: Hikaye, Şiir, Destan, Dilekçe/Tutanak, Roman, Tiyatro, Anı, Haber ünitelerinin seçkin örnekleri incelenirken dil bilgisi konuları işlenmesi
 • Yazma bölümünde: İşlenen türlerde yazma çalışmaları
 • Sözlü iletişim bölümünde: Hazırlıklı-hazırlıksız konuşmalar, şiir dinletisi, kısa oyun sahneleme
Kullanılan Yöntemler

Okuma, anlama, yazma yorumlama aşamalarında okuma kitaplarına ek olarak dijital araçlara yer verilir. Dijital platformdan yararlanarak projeler geliştirilir.

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

Hedefler ve Program

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı öğrencilerin; Türk edebiyatının ve kültürünün temel niteliklerini, önemli sanatçılarını ve eserlerini tanımalarını; Türk dilinin inceliklerini keşfetmelerini; anlama, anlatma ve eleştirel düşünme becerileri ile estetik zevk düzeylerini geliştirmelerini amaçlamaktadır.

Haftada, her biri 40 dakikalık 5 ders.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı ile 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda yer alan “Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri”ne uygun olarak öğrencilerin;

 • Edebiyatın doğasını, işlevini, birey ve toplum için ifade ettiği anlamı kavramaları,
 • Edebî metinler aracılığıyla Türk kültürünü ve Türkçenin inceliklerini tanımaları, Türkçeyi özenli ve bilinçli biçimde kullanmaları,
 • Türk edebiyatının tarih içinde gösterdiği değişim ve gelişimi seçkin örnekler üzerinden tanımaları,
 • Türk edebiyatına ait eserler aracılığıyla millî, manevi, ahlâki, kültürel ve evrensel değerleri tanımaları ve benimsemeleri,
 • Türk ve dünya edebiyatının farklı dönemlerinde yazılmış önemli eserleri yapı, tür, dil, içerik, bakış açısı gibi yönlerden değerlendirerek estetik zevk düzeylerini geliştirmeleri,
 • Metinler aracılığıyla okuduğunu anlama ve eleştirel okuma becerilerini geliştirerek okuma alışkanlığı kazanmaları,
 • Duygu, düşünce ve hayallerini yazılı ve sözlü anlatım yoluyla doğru ve etkili biçimde ifade etme becerilerini geliştirmeleri ve yazma alışkanlığı kazanmaları,
 • Dinlediğini anlama ve değerlendirme becerilerini geliştirmeleri,
 • İletişim araçları vasıtasıyla karşılaştıkları görsel ve işitsel metinlere karşı eleştirel bir bilinç kazanmaları amaçlanmaktadır.
Yıllık Program
 • Okuma bölümünde: Hikaye, Şiir, Destan, Dilekçe/Tutanak, Roman, Tiyatro, Anı, Haber ünitelerinin seçkin örnekleri incelenirken dil bilgisi konuları işlenmesi
 • Yazma bölümünde: İşlenen türlerde yazma çalışmaları
 • Sözlü iletişim bölümünde: Hazırlıklı-hazırlıksız konuşmalar, şiir dinletisi, kısa oyun sahneleme

Kullanılan Yöntemler

Okuma, anlama, yazma yorumlama aşamalarında okuma kitaplarına ek olarak dijital araçlara yer verilir. Dijital platformdan yararlanarak projeler geliştirilir.

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

Hedefler ve Program

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı öğrencilerin; Türk edebiyatının ve kültürünün temel niteliklerini, önemli sanatçılarını ve eserlerini tanımalarını; Türk dilinin inceliklerini keşfetmelerini; anlama, anlatma ve eleştirel düşünme becerileri ile estetik zevk düzeylerini geliştirmelerini amaçlamaktadır.

Haftada, her biri 40 dakikalık 5 ders.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı ile 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda yer alan “Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri”ne uygun olarak öğrencilerin;

 • Edebiyatın doğasını, işlevini, birey ve toplum için ifade ettiği anlamı kavramaları, ve Türkçenin inceliklerini tanımaları, Türkçeyi özenli ve bilinçli biçimde kullanmaları,
 • Türk edebiyatının tarih içinde gösterdiği değişim ve gelişimi seçkin örnekler üzerinden tanımaları,
 • Türk edebiyatına ait eserler aracılığıyla millî, manevi, ahlâki, kültürel ve evrensel değerleri tanımaları ve benimsemeleri,
 • Türk ve dünya edebiyatının farklı dönemlerinde yazılmış önemli eserleri yapı, tür, dil, içerik, bakış açısı gibi yönlerden değerlendirerek estetik zevk düzeylerini geliştirmeleri,
 • Metinler aracılığıyla okuduğunu anlama ve eleştirel okuma becerilerini geliştirerek okuma alışkanlığı kazanmaları,
 • Duygu, düşünce ve hayallerini yazılı ve sözlü anlatım yoluyla doğru ve etkili biçimde ifade etme becerilerini geliştirmeleri ve yazma alışkanlığı kazanmaları,
 • Dinlediğini anlama ve değerlendirme becerilerini geliştirmeleri,
 • İletişim araçları vasıtasıyla karşılaştıkları görsel ve işitsel metinlere karşı eleştirel bir bilinç kazanmaları amaçlanmaktadır,
Yıllık Program
 • Edebiyat toplum ilişkisi, Edebiyatın fikir akımlarıyla ilişkisi, Hikaye, Şiir, Roman, Tiyatro, Deneme, Nutuk ünitelerinin seçkin örnekleri incelenirken dil bilgisi konuları işlenmesi
 • Yazma bölümünde: İşlenen türlerde yazma çalışmaları yapmak
 • Sözlü iletişim bölümünde: Hazırlıklı-hazırlıksız konuşmalar, şiir dinletisi, kısa oyun sahneleme
Kullanılan Yöntemler

Okuma, anlama, yazma yorumlama aşamalarında okuma kitaplarına ek olarak dijital araçlara yer verilir. Dijital platformdan yararlanarak projeler geliştirilir.

yazıyı paylaş
X