Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

Genç Fidanlar, Köklü Ağaçlar

Hedefler ve Program

9. sınıfta öğrenciler, Biyolojinin temel konularıyla tanışacaklardır. Dersler Fransızca yapılmaktadır.

Haftada, her biri 40 dakikalık 2 ders

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri

9. sınıfın sonunda öğrenci şunları başarabilecektir:

 • Doğa kanunlarını ve organik moleküllerin temel görevlerini kavramak
 • Canlıların ’’geleneksel’’ sınıflandırılma ilkeleri ve sınıflandırmanın sınırları konularını açıklamak
 • Çevre sorunlarının ve etkilerinin günlük hayatımıza etkilerinin bilincinde olmak
Yıllık Program

I. ÜNİTE: Yaşam Bilimi Biyoloji, bilimsel metot

II. ÜNİTE: Canlıların Temel Bileşenleri

III. ÜNİTE: Yaşamın Keşfi: Canlılar Dünyası ve biyoçeşitlilik

Kullanılan Yöntemler

Tümdengelim yöntemine dayanarak:

 • Bilgi birikimi oluşturmaya yönelik alıştırmalar ve uygulama alıştırmaları
 • Teorik dersler, lisemizin “eSPrit” eğitim sitesindeki tamamlayıcı dersler
 • Laboratuvar deneyleri
 • Eğitici değerlendirmeler

Hedefler ve Program

11. sınıf Biyoloji programı 10. ve 12. sınıf programları arasında bir köprüdür. Öğrenciler, bitkiler ve genetik konularında bilgilerini derinleştireceklerdir. Dersler Fransızca yapılmaktadır.

Haftada, her biri 40 dakikalık 3 ders

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri

11. sınıfın sonunda öğrenciler şunları öğrenmiş olurlar:

 • İnsanda doku ve organ sistem ilişkisi
 • Sinir sisteminin yapısı , görevi ve işleyişini kavrama
 • Duyu organlarının yapısı , görevi ve işleyişini kavrama
 • Endokrin sistemin yapısı görevi ve işleyişini kavrama
 • Destek ve hareket sisteminin yapısı görevi ve işleyişini kavrama
 • Sindirim sisteminin yapısı görevi ve işleyişini kavrama
 • Dolaşım sisteminin yapısı görevi ve işleyişini kavrama
 • Solunum sistemi yapısı görevi ve işleyişini kavrama
 • Boşaltım sistemi yapısı görevi ve işleyişini kavrama
 • Canlılığın devamı için enerjinin gerekli olduğunu kavrama
 • Fotosentez , kemosentez ve solunum reaksiyonlarını açıklayabilme
 • Fotosentez ve solunum ilişkisinin hayatın sürdürebilirliği için önemini kavrama
 • Canlılardaki davranış çeşitlerini kavrama ve örneklendirebilme
Yıllık Program

Ünite I: İnsan fizyolojisi
Ünite II: Canlılarda enerji dönüşümleri
Ünite III: Davranış

Kullanılan Yöntemler

Hipotez-tümdengelim metoduna dayanarak:

 • Bilgi birikimi oluşturulmasına yönelik alıştırmalar ve uygulama alıştırmaları
 • Teorik ders, eSPrit platformunda tamamlayıcı dersler
 • Laboratuvar deneyleri
 • Eğitici değerlendirmeler

Hedefler ve Program

12. sınıf, lise sınıflarının son senesidir. Öğrenciler yorum yapma yeteneklerini geliştirerek üniversite giriş sınavına hazırlanmaktadırlar. Dersler Fransızca yapılmaktadır.

Haftada, her biri 40 dakikalık 4 ders

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri

12. sınıfın sonunda öğrenci :

 • Nükleik asitlerin nasıl keşfedildiği konusunda bilgi sahibi olma
 • Nükleik asit çeşitlerinin görev ve yapılarını açıklayabilme
 • Santral dogma olaylarını kavrama ve canlının hayatındaki önemini açıklayabilme
 • Protein sentezini kavrayabilme
 • Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji konularında yapılan çalışmalar konusunda bilgi sahibi olma
 • Bitkilerin yapısını ve bitkisel doku çeşitlerini tanımlayabilme
 • Bitkilerdeki hayatsal olayları tanımlayabilme
 • Komünite ve populasyon ekolojisini kavrayabilme
 • Ülkemizde ve dünyadaki ekolojik sorunlar hakkında bilgi sahibi olma
 • Hayatın başlangıcı ve evrim ile ilgili görüşler hakkında bilgi sahibi olacaktır.
Yıllık Program

Ünite I: Genden Proteine
Ünite II: Bitki Biyolojisi
Ünite III: Komünite ve Populasyon Ekolojisi
Ünite IV: Hayatın Başlangıcı ve Evrim

Kullanılan Yöntemler

Hipotez-tümdengelim metoduna dayanarak:

 • Bilgi birikimi oluşturmaya yönelik alıştırmalar ve uygulama alıştırmaları
 • Teorik ders, eSPrit platformundan tamamlayıcı dersler
 • Laboratuvar deneyleri
 • Eğitici değerlendirmeler
X