Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

Genç Fidanlar, Köklü Ağaçlar

Hedefler ve Program

Fiziksel etkinliklerin insan yaşamının önemli bir boyutunu oluşturduğu ve örgün eğitim sürecinin bir parçası olduğu kabul görmüş ve bilimsel olarak ortaya konmuştur. Beden Eğitimi eğitim programlarının bütünleyici bir parçası olma özelliği dolayısıyla bireyin fiziksel aktiviteler aracılığıyla psikomotor, bilişsel, duyuşsal ve sosyal alanda gelişimine katkıda bulunur.

Haftada, her biri 40 dakikalık 2 ders

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri
 • Düzenli spor yapma alışkanlığını kazandırmak
 • Farklı spor dallarının hareket ve tekniklerini öğrenmek
 • Kişisel gelişimi sağlamak
 • Sağlıklı yaşama özendirmek
 • Takım oyunlarında strateji uygulamayı ve ekip halinde davranmayı öğrenmek
 • Spor ve fairplay bilinci kazandırmak.
Yıllık Program

Alt Öğrenme Alanları :

Genel Hareket Bilgi ve Beceriler

 • Serbest hareketler
 • Ritmik hareketler
 • Oyun ve drama

Özel Hareket Bilgi ve Beceriler

 • Bireysel sporlar ve mücadele sporları
 • Alan mücadele sporları
 • File ve raket sporları
 • Doğa sporları
 • Zeka sporları
 • Dans

Kişisel Gelişim ve Sağlıklı Yaşam

 • Serbest zaman etkinlikleri
 • Yaşam boyu egzersiz
 • Fiziksel gelişim gözlemi
 • Temel sağlık bilgisi

Spor Bilinci ve Organizasyonlar

 • Türkiye’de ve dünyada spor
 • Spor etiği ve olimpizm
 • Ulusal ve uluslararası spor organizasyonları

Atatürk ve Ulusal ve Resmi Bayramlar

 • Atatürk ve spor
 • Tören ve kutlamalar
Kullanılan Yöntemler

Komutla öğretim, alıştırmayla öğretim, işbirliği ile öğretim, kendini denetlemeyle öğretim, katılımla öğretim, yönlendirilmiş buluş, problem çözme, bireysel programlama, öğrencinin başlatması, kendi kendine öğrenme, taktik oyun yaklaşımı, spor eğitimi modeli, kişisel ve sosyal sorumluluk modeli, anlatım yöntemi, spor karşılaşmaları ve turnuvalara katılım.

Hedefler ve Program

Fiziksel etkinliklerin insan yaşamının önemli bir boyutunu oluşturduğu ve örgün eğitim sürecinin bir parçası olduğu kabul görmüş ve bilimsel olarak ortaya konmuştur. Beden Eğitimi; eğitim programlarının bütünleyici bir parçası olma özelliği dolayısıyla bireyin fiziksel aktiviteler aracılığıyla psikomotor, bilişsel, duyuşsal ve sosyal alanda gelişimine katkıda bulunur.

Haftada, her biri 40 dakikalık 2 ders

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri
 • Düzenli spor yapma alışkanlığını kazandırmak
 • Farklı spor dallarının hareket ve tekniklerini öğrenmek
 • Kişisel gelişimi sağlamak
 • Sağlıklı yaşama özendirmek
 • Takım oyunlarında strateji uygulamayı ve ekip halinde davranmayı öğrenmek
 • Spor ve fairplay bilinci kazandırmak.
Yıllık Program

Genel hareket bilgi ve beceriler

 • Serbest hareketler
 • Ritmik hareketler
 • Oyun ve drama

Özel hareket bilgi ve beceriler

 • Bireysel sporlar ve mücadele sporları
 • Alan mücadele sporları
 • File ve raket sporları
 • Doğa sporları
 • Zeka sporları
 • Dans

Kişisel Gelişim ve Sağlıklı Yaşam

 • Serbest zaman etkinlikleri
 • Yaşam boyu egzersiz
 • Fiziksel gelişim gözlemi
 • Temel sağlık bilgisi

Spor Bilinci ve Organizasyonlar

 • Türkiye’de ve dünyada spor
 • Spor etiği ve olimpizm
 • Ulusal ve uluslararası spor organizasyonları

Atatürk ve Ulusal ve Resmi Bayramlar

 • Atatürk ve spor
 • Tören ve kutlamalar
Kullanılan Yöntemler

Komutla öğretim, alıştırmayla öğretim, işbirliği ile öğretim, kendini denetlemeyle öğretim, katılımla öğretim, yönlendirimiş buluş, problem çözme, bireysel programlama, öğrencinin başlatması, kendi kendine öğrenme, taktik oyun yaklaşımı, spor eğitimi modeli, kişisel ve sosyal sorumluluk modeli, anlatım yöntemi, spor karşılaşmaları ve turnuvalara katılım.

Hedefler ve Program

Fiziksel etkinliklerin insan yaşamının önemli bir boyutunu oluşturduğu ve örgün eğitim sürecinin bir parçası olduğu kabul görmüş ve bilimsel olarak ortaya konmuştur. Beden Eğitimi; eğitim programlarının bütünleyici bir parçası olma özelliği dolayısıyla bireyin fiziksel aktiviteler aracılığıyla psikomotor, bilişsel, duyuşsal ve sosyal alanda gelişimine katkıda bulunur.

Haftada, her biri 40 dakikalık 2 ders

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri
 • Düzenli spor yapma alışkanlığını kazandırmak
 • Farklı spor dallarının hareket ve tekniklerini öğrenmek
 • Kişisel gelişimi sağlamak
 • Sağlıklı yaşama özendirmek
 • Takım oyunlarında strateji uygulamayı ve ekip halinde davranmayı öğrenmek
 • Spor ve fairplay bilinci kazandırmak.
Yıllık Program

Alt Öğrenme Alanları :

Genel Hareket Bilgi ve Beceriler

 • Serbest hareketler
 • Ritmik hareketler
 • Oyun ve drama

Özel Hareket Bilgi ve Beceriler

 • Bireysel sporlar ve mücadele sporları
 • Alan mücadele sporları
 • File ve raket sporları
 • Doğa sporları
 • Zeka sporları
 • Dans

Kişisel Gelişim ve Sağlıklı Yaşam

 • Serbest zaman etkinlikleri
 • Yaşam boyu egzersiz
 • Fiziksel gelişim gözlemi
 • Temel sağlık bilgisi

Spor Bilinci ve Organizasyonlar

 • Türkiye’de ve dünyada spor
 • Spor etiği ve olimpizm
 • Ulusal ve uluslararası spor organizasyonları

Atatürk ve Ulusal ve Resmi Bayramlar

 • Atatürk ve spor
 • Tören ve kutlamalar
Kullanılan Yöntemler

Komutla öğretim, alıştırmayla öğretim, işbirliği ile öğretim, kendini denetlemeyle öğretim, katılımla öğretim, yönlendirimiş buluş, problem çözme, bireysel programlama, öğrencinin başlatması, kendi kendine öğrenme, taktik oyun yaklaşımı, spor eğitimi modeli, kişisel ve sosyal sorumluluk modeli, anlatım yöntemi, spor karşılaşmaları ve turnuvalara katılım.

Hedefler ve Program

Fiziksel etkinliklerin insan yaşamının önemli bir boyutunu oluşturduğu ve örgün eğitim sürecinin bir parçası olduğu kabul görmüş ve bilimsel olarak ortaya konmuştur. Beden Eğitimi, eğitim programlarının bütünleyici bir parçası olma özelliği dolayısıyla bireyin fiziksel aktiviteler aracılığıyla psikomotor, bilişsel, duyuşsal ve sosyal alanda gelişimine katkıda bulunur.

Haftada, her biri 40 dakikalık 2 ders

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri
 • Düzenli spor yapma alışkanlığını kazandırmak
 • Farklı spor dallarının hareket ve tekniklerini öğrenmek
 • Kişisel gelişimi sağlamak
 • Sağlıklı yaşama özendirmek
 • Takım oyunlarında strateji uygulamayı ve ekip halinde davranmayı öğrenmek
 • Spor ve fairplay bilinci kazandırmak.
Yıllık Program

Alt Öğrenme Alanları :

Genel Hareket Bilgi ve Beceriler

 • Serbest hareketler
 • Ritmik hareketler
 • Oyun ve drama

Özel Hareket Bilgi ve Beceriler

 • Bireysel sporlar ve mücadele sporları
 • Alan mücadele sporları
 • File ve raket sporları
 • Doğa sporları
 • Zeka sporları
 • Dans

Kişisel Gelişim ve Sağlıklı Yaşam

 • Serbest zaman etkinlikleri
 • Yaşam boyu egzersiz
 • Fiziksel gelişim gözlemi
 • Temel sağlık bilgisi

Spor Bilinci ve Organizasyonlar

 • Türkiye’de ve dünyada spor
 • Spor etiği ve olimpizm
 • Ulusal ve uluslararası spor organizasyonları

Atatürk ve Ulusal ve Resmi Bayramlar

 • Atatürk ve spor
 • Tören ve kutlamalar
Kullanılan Yöntemler

Komutla öğretim, alıştırmayla öğretim, işbirliği ile öğretim, kendini denetlemeyle öğretim, katılımla öğretim, yönlendirimiş buluş, problem çözme, bireysel programlama, öğrencinin başlatması, kendi kendine öğrenme, taktik oyun yaklaşımı, spor eğitimi modeli, kişisel ve sosyal sorumluluk modeli, anlatım yöntemi, spor karşılaşmaları ve turnuvalara katılım.

Hedefler ve Program

Fiziksel etkinliklerin insan yaşamının önemli bir boyutunu oluşturduğu ve örgün eğitim sürecinin bir parçası olduğu kabul görmüş ve bilimsel olarak ortaya konmuştur. Beden Eğitimi, eğitim programlarının bütünleyici bir parçası olma özelliği dolayısıyla bireyin fiziksel aktiviteler aracılığıyla psikomotor, bilişsel, duyuşsal ve sosyal alanda gelişimine katkıda bulunur.

Haftada, her biri 40 dakikalık 2 ders

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri
 • Düzenli spor yapma alışkanlığını kazandırmak
 • Farklı spor dallarının hareket ve tekniklerini öğrenmek
 • Kişisel gelişimi sağlamak
 • Sağlıklı yaşama özendirmek
 • Takım oyunlarında strateji uygulamayı ve ekip halinde davranmayı öğrenmek
 • Spor ve fairplay bilinci kazandırmak.
Yıllık Program

Alt Öğrenme Alanları :

Genel Hareket Bilgi ve Beceriler

 • Serbest hareketler
 • Ritmik hareketler
 • Oyun ve drama

Özel Hareket Bilgi ve Beceriler

 • Bireysel sporlar ve mücadele sporları
 • Alan mücadele sporları
 • File ve raket sporları
 • Doğa sporları
 • Zeka sporları
 • Dans

Kişisel Gelişim ve Sağlıklı Yaşam

 • Serbest zaman etkinlikleri
 • Yaşam boyu egzersiz
 • Fiziksel gelişim gözlemi
 • Temel Sağlık Bilgisi

Spor Bilinci ve Organizasyonlar

 • Türkiye’de ve dünyada spor
 • Spor etiği ve olimpizm
 • Ulusal ve uluslararası spor organizasyonları

Atatürk ve Ulusal ve Resmi Bayramlar

 • Atatürk ve spor
 • Tören ve kutlamalar
Kullanılan Yöntemler

Komutla öğretim, alıştırmayla öğretim, işbirliği ile öğretim, kendini denetlemeyle öğretim, katılımla öğretim, yönlendirimiş buluş, problem çözme, bireysel programlama, öğrencinin başlatması, kendi kendine öğrenme, taktik oyun yaklaşımı, spor eğitimi modeli, kişisel ve sosyal sorumluluk modeli, anlatım yöntemi, spor karşılaşmaları ve turnuvalara katılım.

X