Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön
 • Uzun yıllardan bu yana, öğrencilerimiz 12. sınıfa geçtiklerinde yoğun stres altında oluyorlar. Gelecekleri için çok önemli olan bu ders yılında, Türkiye’deki üniversite sınavında başarılı olma kaygısını taşıyorlar. Öğrencilerimize bu dönemde iyi hissetmelerini sağlamak için eşlik etmek için çalışıyoruz.
 • Öğretim yöntemlerimizin yapısını yenilemiş olsak da, 12. sınıfların senesini bitirirken, hedeflerimiz değişmedi. 12OPC sınıfını seçen 38 öğrencimiz, YKS veya GSÜ sınavlarında başarılı olarak, Türkiye’de üniversite öğrenimlerini sürdürmek istiyor. Yurt dışında öğrenim görmek isteyen 43 12OPE öğrencimiz için de, hedef, yurt dışında yaşama hazırlık.
 • Eve kapanma süreci ile hayatımıza giren uzaktan eğitim, beraberinde soruları da getirmişti. Ekranımızı; sürecin tanıklarına, zorlu dönemin görünmeyen kahramanlarına, öğretmenlerimize ve velilerimize çevirdik. Tabii ki bu maceraya dahil olan öğrencilerimizin çabaları olmasa olmazdı...Hepsi sorularımızı yanıtladı.
 • Toplumsal farkındalığa katkı sunmak, insani ve laik değerler taşımak, evrensel bir zihniyete sahip olmak; kurumumuz değerlerinin her zaman temel taşları olmuştur.
 • Her düzeyde ve her zümrede olduğu gibi, 10. sınıf ekibi de, uzaktan eğitime ve öğrenime geçilmesiyle birlikte, yeni tekniklere ve materyallere adapte olmak üzere müfredatını gözden geçirdi. Hem öğretmenler hem de öğrenciler için zorlu; ama heyecanlı bir süreçti: öğretimin kalitesi ve sürekliliği böylece sağlandı. 10. sınıf öğrencilerinin ilgi ve katılımları da, sürece katkı sağladı. Şimdi Fransızca derslerinde işledikleri programa göz atalım!
 • Sainte Pulchérie Lisesi, eğitim ve öğretim alanında; düşünmeyi, sorgulamayı, eleştirel düşünmeyi hedefleyen bir okuldur. Bu bağlamda, okulumuzda yaratıcı ve yenilikçi felsefe etkinlikleri, uzun yıllardır sürdürülen bir gelenek olarak devam etmektedir. Mardi Philo ve Ciné Philo'nun faaliyetleri yıl boyunca devam etti...Bu makale, Sainte Pulchérie Lisesi'nde felsefe üzerine genel bir portre sunuyor…
 • Tiyatro çalışmaları yapmak; belirli teknikler ve kurallar öğrenmekle beraber, kendini bulmanın ve keşfetmenin de yolunu açar. Tiyatroyla beraber, ötekinin bakışının baskısından kurtulmayı ve ötekiyle beraber var olmayı, kendini ifade etmeyi, yargılamamayı ve kimliğinin farklı yönlerini keşfederek yaratıcılığı ortaya çıkarmayı öğreniriz. Karantinada tiyatro, doğasına aykırı gibi görünebilir; fakat keyifle gördük ki, yaratıcılık sınır tanımıyor. Proje, bu hafta sonu, yalnızca Radio Pulchérie'de yayınlanacak.
 • Her yıl olduğu gibi, Aralık ayından itibaren, Hazırlık Sınıfları haftada bir tiyatro dersi aldı. Fransızca pratik yaparak, sahnede tiyatro alıştırmaları öğrendiler. Her sene Sainte Pulchérie Lisesi'nin onurlandırdığı ülkelerden, metinlerle küçük bir yıl sonu gösterisi hazırlamaları âdettendir. Bu, elbette ki bu yıl mümkün olmadı. Ancak öğrenciler, seslerini duyurmak için yepyeni bir radyo projesine imza attılar! Proje, bu hafta sonu, yalnızca Radio Pulchérie'de yayınlanacak.
 • 12.TM Sınıfları, Fransızca Seçmeli dersi kapsamında sene başından beri farklı yaratıcı çalışma alanları çerçevesinde, söz alma, konuşma ve tartışma teknikleri üzerine çalıştılar. Bu derste öğrenciler; dil, ses ve beden egzersizleri gibi drama çalışmaları eşliğinde, hem teorik hem de pratik anlamda argümantasyon kavramını irdeleme fırsatı buluyorlar. Uzaktan eğitim süreci bize söz alma ve konuşmanın yepyeni bir yüzünü keşfetme imkanı verdi: karantinada kendini ifade etme.
 • Nisan ayı sonundan bu yana, öğrenciler, her gün, sınıfın Korona Günlüğü için bir yazı yazıyorlar ve bu olağan dışı dönemde; iç dünyalarını, tutkularını, günlük yaşamlarını arkadaşlarıyla paylaşıyorlar.
 • Türk Dili ve Edebiyatı ders programının amacı, MEB müfredatının içeriğiyle ilişkilendirerek, öğrencilerin; farklı tür, dönem ve üsluptaki edebi eserleri keşfetmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda, 9. sınıfların ikinci dönem ünitesi olan tiyatro türünde, 18. yüzyıl Fransız Edebiyatı yazarlarından Molière’in “Cimri” adlı 5 perdelik eserini seçtik. Ders; öğrencilerin etkin ve eleştirel okuması, metin çözümlemesi, sözlü ve yazılı anlatım üzerine kurulu bir yapı ile ilerlemektedir.
 • 10. sınıftan itibaren Fransızca argüman göstererek tartışmayı öğrenen ve lisemize geldiklerinden bu yana felsefi düşünce eğitimi alan 11. sınıf öğrencilerimiz, yaşadığımız bu tuhaf dönem hakkında çok düşündüler. Hem olan bitenleri anlatacak kelimeleri bulmayı hem de düşünce ve duygularını ifade etmeyi başardılar. 14-15 Mart hafta sonunda, DELF B2 sınavının sözlülerine girme cesaretini gösterdiklerini bir hatırlayalım. Evde kalma sürecini iyi niyetli çabalarla ve sorgulamalarla karşıladılar. Bu geçen sürece tekrar bir göz atalım...
 • Hazırlık sınıflarında, Türk Dili ve Edebiyatı dersi, edebî türleri merkeze koyan üniteler üzerine kuruludur. Her ünite; o türe ait Türk ve Dünya Edebiyatı’ndan seçkin örnekleri okumayı, anlamayı, incelemeyi, türler arasında karşılaştırma yapmayı, işlenen türlerdeki toplumsal ve sosyal meseleleri, dünya gündemi ile karşılaştırmayı hedefler.
 • Yaşanılan bu istisnai durumda, fiziksel mekandan ve kaynaklardan uzakta olunsa da, Medyatek ekibi müfredatını ve öğretim hedeflerini adapte etti! 9. sınıfta öngörülen dersler yapıldı ve uzaktan eğitime uygun hale getirildi. Hazırlık düzeyinde öngörülen derslerin yerine yenileri tasarlandı. Bu yazıda ise bunlardan bahsedeceğiz!
 • 2019-2020 eğitim-öğretim yılı, S-Pace Geek Loncası için, kısa; fakat çok boyutlu ve capcanlı geçti. Kısaca fantastik bir yıl yaşadık. Loncamız, hem ders aralarında hem de ders saatlerinden sonra kendini ifade etmek, paylaşmak ve eğlenmek isteyen birçok öğrenciyi buluşturdu. Öğrencilerimizin katılımı sayesinde, gerek ders arasında gerek akşamüstleri, etkinliklerimiz, büyük beğeni topladı.
 • Evde kalma süresi boyunca pedagojik sürekliliği sağlamak için, Sainte Pulchérie Lisesi Fen Bilimleri öğretmenleri, her gün yeni kaynaklar ve etkinlikler öneriyorlar. Böylece, öğrencilerimiz, istisnai duruma rağmen sağlam bir bilimsel kültür ediniyorlar!
 • Okulumuzun Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde izlediği programın hedefi, MEB müfredatının içeriğiyle ilişkilendirilerek öğrencilerin; farklı tür, dönem ve üsluptaki edebi eserleri görebilmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda, 11. sınıfların ikinci dönem ünitesi olan tiyatro türünde, 19. yüzyıl Fransız Edebiyatı yazarlarından Edmond Rostand’ın "Cyrano de Bergerac" adlı manzum eserini seçtik. Ders; öğrencilerin etkin ve eleştirel okuma, metin çözümleme, sözlü, yazılı anlatım ve portfolyo çalışması üzerine kurulu bir yapı ile işlenmiştir.
 • Bazen en güzel fikirler belirsizlikten doğar! Evde kalma sürecinden çıkarabileceğimiz ders bu olabilir. Fransızca öğretim ekibi olarak öğrencilerin pedagojik yaklaşımlarını yeniden düşünerek, öğrencilerimiz için zihin açıcı olduğunu umduğumuz bir dizi yeni proje başlattık. Uzaktan gerçekleşen maceralardan bazılarına "zoom" yapalım.
 • Toplumların şehirleşmesi ve yaşam şekillerindeki değişimler aktivite düzeylerini olumsuz etkilemiştir. Oysa spor ve sağlık ilişkisi yüzyıllardır bilinmekte. Günümüze en önemli yansıması ise spora katılımın depresyon ve anksiyete düzeylerini azalttığı, problem çözme becerisinde olumlu etkilerinin olduğu gerçeğidir. Gençlerin spora ayırdıkları süre arttıkça ruhsal belirtilerinin şiddetinin azalmakta olduğu, yaşam kalitesinin ve arkadaşları ile geçirdikleri sürenin artmakta olduğu ve kendilerini arkadaşları arasında daha başarılı hissettikleri kanıtlanmıştır. Spor ayrıca kendine olan güvenin oluşumunu da kolaylaştırır.
 • Sainte Pulchérie Lisesi 2019 eğitim-öğretim yılının başında bir internet radyosu kurdu. Hem içerikleri tasarlamak hem de radyo akışında müzikler hazırlamak, Radyo Kulübü öğrencileri ve eğitmenleri için, tam bir meydan okumaydı. Herkesin yeteneklerini ifade edebileceği büyük bir şantiye. Pedagojik çerçevede lisenin projelerinin de yürütüldüğü Radio Pulchérie'de, öğrenciler, onlar için tamamen yeni bir medya aracılığıyla, fikirlerini ifade etmeye devam ediyorlar.
X