Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

Güncelleme Tarihi: 2019 Eylül Bu bölümde "Sınıf Geçme" yönetmeliğine yer verilmiştir.

Bir dersten başarılı olmak için
Öğrenci aşağıdaki iki koşulun birini yerine getiriyorsa dersten başarılı sayılır :
İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50/100 olması ;
ya da
1. dönem ortalaması ne olursa olsun 2. dönem ortalamasının en az 70 olması.

Doğrudan sınıf geçme
Bir üst sınıfa doğrudan geçebilmek için, hazırlık sınıfları dışında, öğrencinin eğitim gördüğü ders yılında tüm derslerden geçer not alması gerekmektedir.
Hazırlık sınıflarında öğrencinin 9. sınıfa geçebilmesi için Türkçe ve Fransızca derslerinden geçer not alması yeterlidir.

Borçlu olarak bir üst sınıfa geçme
Bir üst sınıfa geçerken öğrenci belirli sayıda borç dersten sorumlu olabilir :
Öğrenci en fazla 3 dersten borçlu olarak bir üst sınıfa geçebilir.
Önceki yıllardan gelen borç ders sayısı toplamı 6 dersten fazla olamaz, aksi takdirde öğrenci sınıfta kalır.

Ortalama ile sınıf geçme
Yıl sonu genel ortalaması 100 üzerinden 50 olan öğrenci, ortalama ile bir üst sınıfa geçebilir.

Baraj dersleri
Hazırlık sınıflarında öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için Türkçe ve Fransızca derslerinden kesinikle başarılı sayılması gerekmektedir.
9. ve 10. Sınıflarda Fransızca ve/veya Türk Dili ve Edebiyatı derslerinden geçer not almadan bir üst sınıfa geçen öğrencinin bir üst sınıftaki sene sonu ortalaması 100 üzerinden 50 ya da daha fazla dahi olsa, bu ders ve/veya derslerden borçluluğu devam eder.
11. Sınıfta Dil ve Anlatım dersinden geçer not almadan bir üst sınıfa geçen öğrencinin bir üst sınıftaki sene sonu ortalaması 100 üzerinden 50 ya da daha fazla dahi olsa, bu ders ve/veya derslerden borçluluğu devam eder.

Telafi sınavları

Ortak Sınavlar
Bu sınavlar, her dönemin sonunda yapılır.
Birinci dönemde herhangi bir dersten 100 üzerinden 50 almayan öğrenci ilgili dersin telafi sınavına girebilir.
İkinci dönemde herhangi bir dersten 100 üzerinden 50 almayan öğrenci, eğer yıllık not ortalaması en az 50 değilse, ilgili ders ya da derslerin telafi sınavına girebilir.

Yıl sonu ortalaması 100 üzerinden 50’nin üzerinde olan öğrenci, eğer dilerse, geçer not aldığı derslerden bile bu sınava katılabilir.

Önemli not

Bu sınavlarda alınan notlar doğrudan dersin genel ortalamasında hesaba katılmaktadır. Bu notun ortalamayı düşürebileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.

Sorumluluk Sınavı
Sorumluluk sınavları ders yılı içinde eylül ve şubat aylarında iki defa düzenlenir. Bu sınavlar daha önceki yıllara ait geçerli not alınamayan derslerin sınavlarıdır. Sorumluluk sınavları ders saatleri içinde veya ders saatleri dışında, hatta haftasonu düzenlenebilir.
Sorumluluk sınavında 100 üzerinden 50 alan öğrenci başarlı sayılır ve borcu silinir.

Dikkat ! Bu sınavlarda alınan notlar doğrudan genel ortalamada hesaba katılmaktadır. Bu notun ortalamayı düşürebileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.

Yeterlilik Sınavı
Hazırlık sınıfında başarılı olmayan ve sınıfı geçemeyen öğrenciler ile Hazırlık sınıfında öğrenim görmeden 9. sınıfa doğrudan geçmek isteyen öğrenciler Türkçe ve Fransızca derslerinden yeterlilik sınavına alınırlar. Başarılı olmak için öğrenci bu sınavların her ikisinden de en az 100 üzerinden 70 almalıdır.

Önemli not
Öğrenci lise öğrenimi boyunca sadece bir kez sınıf tekrarı yapabilir (Hazırlık sınıfı dışında).
Öğrencinin mezun olabilmesi için 12. sınıfta yıl sonu ortalamasının 100 üzerinden en az 50 olması ve geçmiş yıllara ait tüm borç derslerinden geçmiş olması gerekmektedir.

daha fazla+
X