Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

Sainte Pulchérie Lisesi Erasmus+ Projesi Gelişim Raporu

Sainte Pulchérie Lisesi’nin 2019-2022 yılları arasında gerçekleşecek olan Erasmus Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (KA229) projesi, Avrupa Birliği tarafından destek almaya hak kazandı. "Participation of Pupils at European Schools: How Democratic are our Schools for Pupils in Europe?" başlıklı projede lisemiz; Almanya, Litvanya, Romanya ve Kuzey Makedonyalı liselerle birlikte iyi örneklerin paylaşılması amacıyla çalışmaya başlayan projenin ilk gelişim raporu, Türkiye Ulusal Ajansına 22 Haziran 2020 tarihinde sunuldu.

Erasmus+ Stratejik Okul Ortaklıkları projeleri okul eğitim alanında kaliteyi artırmayı, program ülkelerindeki okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmeyi, iyi örnekleri paylaşmayı amaçlamaktadır. Bu program kapsamında Almanya, Litvanya, Romanya ve Kuzey Makedonyalı liselerle birlikte Sainte Pulchérie Lisesi “Participation of Pupils at European Schools: How Democratic are our Schools for Pupils in Europe?” (Öğrencilerin Avrupa okullarındaki katılımı: Avrupa’da okullarımızda öğrencilerimiz ne kadar demokratikler?) başlıklı Erasmus+ Programı Okullar Arası Değişim Ortaklıkları/Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar projesi ile 01/09/2019-31/08/2021 tarihleri arasında hibe desteği kazanmıştır.

Lisemizin desteklediği değerlerden birisi olan gençlerin otonom oluşu ve okulda demokratik süreçlerine katılımın desteklenmesi hedefleriyle uyumlu olan bu proje, öğrencilerin eleştirel düşüncelerini geliştirme, demokrasi kavramı üzerinde düşünme, otonom olma, yabancı dil ve sunum becerilerini geliştirme becerilerini Avrupa’nın farklı ülkelerindeki gençlerle etkileşim içinde gerçekleştirmelerine fırsat olacaktır.

Son derece prestijli bir Avrupa Birliği projesi olan Erasmus+ Projesinin ilk gelişim raporu Türkiye Ulusal Ajansına başarıyla sunuldu.

1 Eylül 2019 yılından bu yana projemizde neler yaptık?

29/09-05/10/2019 tarihleri arasında koordinatör Almanya’nın organize ettiği toplantıda okulumuzu proje sorumlusu Dr. Nimet Küçük temsil etti. Ankara’da Türkiye Ulusal Ajansının organize ettiği, Avrupa Birliğinden destek almaya hak kazanan okulların davet edildiği açılış toplantısında okulumuzu, Türk Müdür Baş Yardımcımız Sayın Minâ Akcen temsil etti.

Proje çalışmalarında görev alacak öğrencilerimiz için okulumuzda Erasmus+ Kulübü kuruldu ve 9. ve 10. sınıflardan seçilen 24 öğrencimizle proje planına göre çalışmalara başlandı. Her Çarşamba günü kulüp saatinde yapılan bu etkinlik saatinde, öğrenciler ilkin projenin tüm içeriğini incelediler, sunum haline getirdiler ve okulda sundular. Proje planına göre okulumuzda Erasmus logo yarışması organize edildi. Web sitesinde duyurulan ve öğrenciler tarafından büyük ilgi gören logo yarışmasında Hazırlık Sınıfı öğrencisi Ege T. birinci oldu. Ege’nin logosu, diğer partner okullarda seçilen diğer aday logolarla birlikte etwinning, wikispace alanında yapılan online yarışmaya yollandı. Bu online yarışmada sadece öğrenciler oy verdiler ve en başarılı logoyu, projenin logosu olarak seçtiler. Bu seçim süreci tüm ortak ülkelerin öğretmen ve öğrencileriyle dayanışma içerisinde gerçekleşti. Öğrencilerimiz etwinning alanında profillerini oluşturdular, diğer ortak ülkelerdeki öğrencilerle arkadaş oldular, birbirlerini tanıdılar.

Ardından 29 Mart-4 Nisan 2020 tarihinde okulumuz ev sahipliğinde yapılacak, koordinatör ve ortak her ülkeden öğretmen ve öğrencilerin katılacağı Istanbul Erasmus+ toplantısı için  tüm kulüp öğrencileri çalışmalara başladı. Öncelikle her öğrenci  evinde misafir edeceği öğrenciyi seçti, seçtiği öğrenci ile wikispace aracılığıyla iletişim kurarak süreci başlattı. Kulüpte daha verimli çalışabilmek için çalışma gruplarının oluşturulmasına karar verildi.  Bir grup program içeriğine ilişkin etkinlikleri planlarken, 2. grup programda misafirlere verilecek malzemelerin içeriklerini ve tasarımlarını oluşturmaya başladı. 3. grup ise program içeriğinde olan sunumları, videoları hazırlamaya başladı.

Istanbul Erasmus Toplantısını organize etmek için, iletişim bölümü, idare ve öğretmen toplantıları da düzenlendi. Ancak koronavirüs nedeniyle okullar hem Türkiye’de hem de partner ülkelerde kapatılınca; Istanbul Toplantısının ardından, Mayıs ayında yapılacak Kuzey Makedonya  toplantısı, en son olarak da Haziran ayında organize edilecek Almanya toplantıları askıya alındı. Koordinatör Almanya, kendi Ulusal Ajansına başvurarak projemiz için 6 aylık ek uzatma talebinde bulundu. Bu talep kabul edilince, projemiz,  28/02/2022 tarihine kadar uzatılmış olacak. Etkileşimi devam ettirmek ve diyalog kurmak için 4 Haziran 2020 tarihinde projenin tüm sorumlu öğretmenleri online konferans düzenlediler ve gelecekte yapılacak olan toplantı tarihleri hakkında görüş alışverişinde bulundular. 

En kısa zamanda okulumuza kavuşmayı ve yeniden çalışmalara devam etmeyi planlıyoruz. Bu süreçte projeye desteğini veren tüm öğrenci ve öğretmenlere, okul idaresine ve Okul Müdürümüz Alexandre Abellan’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

X