Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

Yazmak iyidir, ama bazen, konuşmak daha iyidir.

Zoom: Karantinada Sesini Duyurmak (12.Sınıflar)

12.TM Sınıfları, Fransızca Seçmeli dersi kapsamında sene başından beri farklı yaratıcı çalışma alanları çerçevesinde, söz alma, konuşma ve tartışma teknikleri üzerine çalıştılar. Bu derste öğrenciler; dil, ses ve beden egzersizleri gibi drama çalışmaları eşliğinde, hem teorik hem de pratik anlamda argümantasyon kavramını irdeleme fırsatı buluyorlar. Uzaktan eğitim süreci bize söz alma ve konuşmanın yepyeni bir yüzünü keşfetme imkanı verdi: karantinada kendini ifade etme.

12.TM Sınıfları, Fransızca Seçmeli dersi kapsamında sene başından beri farklı yaratıcı çalışma alanları çerçevesinde, söz alma, konuşma ve tartışma teknikleri üzerine çalıştılar. Bu derste öğrenciler; dil, ses ve beden egzersizleri gibi drama çalışmaları eşliğinde, hem teorik hem de pratik anlamda argümantasyon kavramını irdeleme fırsatı buluyorlar. Uzaktan eğitim süreci bize söz alma ve konuşmanın yepyeni bir yüzünü keşfetme imkanı verdi: karantinada kendini ifade etme.

İkinci dönemin pedagojik hedefleri

 • Klasik retorik(söz bilimi): farklı anlatım yapılarını inceleme
 • Kendine doğru soruları sorma, bir konuşmayı kurgulama ve yazma, konuşmanın argümanlarını, dilini, edebi tekniklerini ve vurgusunu bulma
 • Kendine güveni, eleştirel düşünceyi ve yaratıcılığı geliştirme

Yapılan projelere örnekler

 • “À voix haute” (Yüksek Sesle) belgeseli üzerine çalışma: Her yıl, “93. Bölgenin En İyi Hatibi”ni seçmek için Saint-Denis Üniversitesi’nde, “Hitabet” yarışması düzenlenmektedir. Her bölümden 18-30 yaşları arasında, yarışmaya katılma kararı alan yüzlerce öğrenci, profesyonel eğitmenlerin eşliğinde; argümantasyon, sahneye çıkma, şan ve slam/şiir gibi çalışmalarla hiç de kolay olmayan “insan önünde konuşma” sanatına hazırlanırlar.
 • Slam/şiir: Fransızcada kelime dağarcığını anlama, yaratıcılığını geliştirme ve belirli bir konu ekseninde konuşma kurgulama alıştırması.

Dersi yapmak için kullanılan araçlar ve teknikler

 • Derslerdeki iletişim: Google Meet
 • Belgesel incelemesi: YouTube bağlantıları
 • Pratik çalışmalar: Drive Dosyaları

12. sınıfın kolay bir sene olmadığı bir sır değil. Fakat, uzaktan eğitimle devam eden bu dönemde geleceğe dair birçok belirsizlikle karşı karşıya kalmış olsalar da, öğrencilerin çoğu büyük bir ciddiyet ve iyi niyetle çalışarak bu yılı tamamladılar.

“Karantina şiirleri”ne ZOOM:

Proje tanımı

 • Slam/şiir çalışmaları, söz alma ve konuşma kavramlarına sanatsal bir yaklaşımla bakmamıza ve gündelik hayatta kullanmadığımız edebi tekniklere başvurarak kendimizi ifade etmemize olanak sağlar. Aşağıda yer alan adımları izleyerek derste bir şiir yazma çalışması gerçekleştirdik:
 • Kilit kelimelerin (kafiye / mısra / dörtlük vs.) ve edebi tekniklerin (mecaz / kişileştirme / nesneleştirme / hayvanlaştırma / oksimoron vs.) tanımı.
 • Kafiye, farklı edebi teknikler ve verilen cümle başlarını kullanarak, karantina günleri üzerine iki dörtlük yazma:

Je suis ………… (Ben ……… -yim)
J’ai …………… (…………… var)
Je viens …….. ( ………… geldim/geliyorum/yaptım)
Je m’appelle… (Adım ..………)

Hier …………. (Dün …………)
Aujourd’hui … (Bugün .……..)
Demain …….. (Yarın ………..)
Un jour ……… (Bir gün ……..)

Projenin hedefleri

 • Fransızcanın kelime daracığını anlama: gündelik hayatta kullandığımız edebi tekniklerin farkına varma, bir fikri ortaya çıkarmak, resmetmek için kullanılan vurguları belirleme.
 • Farklı sözcükleri araştırma: kafiyeler bulma, bir fikri en iyi şekilde ifade etmek için doğru kelimeleri bulma.
 • Yaratıcılığı geliştirme: tekdüze tanım şeklinin ötesine bakma, yazma eylemine eğlenceli bir yaklaşım katma, kişisel duyguları ifade etmek için kelimeleri kullanmayı öğrenme.
 • Belirlenen bir konu (karantina) ve belirli kurallar (kafiye kullanımı ve belli kelimelerle cümlelere başlama) ekseninde anlatımını kurgulama.

İlgili sınıflar 

12A TM OPC
12D TM OPE

 • Bu projenin hedefleri doğrultusunda öğrenciler, argümantasyon ve söz alma/konuşma için gerekli temel bilgileri derinlemesine çalışma imkanı buldular.
 • Bu yazım “oyunu” ile beraber, belirli bir fikri ifade etmek için kelimeleri yaratıcı şekilde kullanma becerilerini keşfettiler.
 • Ayrıca bu proje, yaşanan karantina sürecine dair bireysel ölçekte bir yüzleşmeye olanak verirken, kolektif ölçekte deneyimleri ve becerileri paylaşma imkanı sundu.
X