Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

Genç Fidanlar, Köklü Ağaçlar

İngilizce Drama Kulübü

Sorumlu Öğretmenler: Julian BAILLARGUES, Eda AKALIN

Sorumlu Öğretmenler: Julian BAILLARGUES, Eda AKALIN

Tanım

Sainte Pulchérie öğrencileri Fransızca kadar İngilizcede de yetkindir. İngilizce Tiyatro Kulübü, hem tiyatroya hem İngilizceye ilgi duyan ve bir oyunun oluşum sürecinde yer almak isteyen öğrencilerden oluşur. İngilizce metinlerle çalışarak bu dilde farklı tiyatro teknikleri deneyimlerler.

Hedefler

 • Öğrencilerin oyunculuk yeteneklerini ve iletişim becerilerini geliştirmek,
 • İngilizcelerini geliştirmelerine ve eğlenceli ve yaratıcı bir ortamda pratik yapmalarına olanak sağlamak,
 • Ortak bir disiplin anlayışını benimsemiş, dayanışma içinde özveriyle çalışan takım üyeleri yetiştirmek,
 • Sosyalleşmeyi ve paylaşımı öğretmek,
 • Öğrencilerin yaratıcı, akademik ve kişisel gelişimine katkıda bulunmak,
 • Bir takım olarak çalışmanın görev, sorumluluk ve keyfini deneyimlemek,
 • Paylaşıma dayalı sosyalleşme,
 • Topluluk önünde konuşma, duygu veya düşüncenin hareket, mimik, jest ve sözle anlatılması yönündeki becerilerinin geliştirildiği oyunlar ve etkileşimsel etkinlikler yapmak,
 • Öğrencilerin ortak bir ürün çıkarmalarını sağlamak, ders başarıları, yaratıcılıkları ve şahsî niteliklerini geliştirmek.

Uygulamalar

 • Öğrenciler kendi geliştirdikleri İngilizce tiyatro metnini yıl sonunda okula ve ailelerine sergiler.
 • Temel drama tekniklerini öğrenir, sahnede drama alıştırmaları yapar,
 • Yazılan çeşitli İngilizce senaryolar üzerinde çalışılır,
 • Sahnede oyunlar ve etkileşim etkinlikleri yapılır.
yazıyı paylaş
X