Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

Güncelleme Tarihi : 2021 Eylül Bu bölümde yer verilen "İç Disiplin" Yönetmeliği okulumuzdaki disiplin kurallarını içermektedir.

Okula giriş ve çıkışlar
Öğrenciler okula üniformayla girer ve üniformayla çıkarlar. Tıraşsız veya üniforması uygun olmayan öğrencilerin okula girmesine izin verilmez. Müdüriyetin izni olmadan öğrencilerin dersler bitmeden önce okuldan çıkması kesinlikle yasaktır. Bazı pazartesi sabahları dışında (bkz. Törenler paragrafı), öğrenciler birinci zil çalınca sınıflarına çıkarlar.

Öğle teneffüsü
Sınıf temsilcisi öğrenci anahtar sorumlusu olarak büyük teneffüsün başında ve sonunda sınıfın kapısını kilitlemek ve açmakla görevlidir.
Medyatek ve laboratuvarlar, bütün öğrencilere öğle teneffüsünde açıktır.
Hazırlık sınıfları 3. kattaki mekanı eSPace ve 2. katta bir mekanda otonomi derslerine girerler. Bu derslikler sadece Hazırlık sınıfı öğrencilerine açıktır.
9. sınıfların Otonomi Mekanı, Kafeteryadan giriş yapılan mekanı eSPresso sadece 9. sınıf öğrencilerine açıktır.

Bayrak Töreni (Pazartesi ve Cuma)
Öğrenciler ve öğretmenler her pazartesi sabahı ve cuma günleri 4. ders saatinin sonunda öğle teneffüsünde bayrak törenine katılırlar.

24 Kasım’dan önce ve 21 Mart’tan sonra:
Pazartesi sabahı ilk zil çalar çalmaz öğrencilerin avluda kendi sınıflarının panolarının önünde toplanmaları gerekmektedir. Sıraya girerlerken birinci ders saatinde sınıf ile dersi olan öğretmenler öğrencilere eşlik edecektir. Tören sonunda, öğretmenlerinin kontrolünde sınıfa çıkılır. Cuma günü, öğrenciler törene 4. ders saatinde dersi olan öğretmenlerin kontrolünde inerler.

24 Kasım – 21 Mart arası:
Bu tarihlerde Pazartesi günkü Bayrak töreni okul binasının içerisinde gerçekleşir. Birinci ders saatinin öğretmeninin sorumluluğunda olan sınıflar koridorlarda sınıfları önünde sıraya girerler ve tören sonuna kadar sessiz kalırlar.

Tüm törenlerde öğretmenler kendi sınıflarının düzen ve disiplininden sorumludurlar, öğrencilerinin yanında bulunurlar.

Diğer törenler (Gösteri Salonu’nda)
Öğrenciler ve öğretmen, müdür yardımcısı aşağıya inebileceklerini söyleyene kadar sınıflarında beklerler.
Öğretmenler öğrencilere eşlik ederler, Gösteri Salonuna girişte öğrencilerinin önünde bulunurlar ve panolarla belirtilen koltuklara öğrencileri yerleştirirler. Tören boyunca öğretmen, davetlilere saygı çerçevesinde öğrencilerinin uygun davranışlarda bulunmalarından (sessiz durmaları, uyumamaları) sorumludur.

Devamsızlık ve geç kalma
Öğrencinin okula devamı esastır. Ardışık iki günü geçmeyen devamsızlıklarda öğrenci mazeretini tezkere kağıdı ile bildirir. İki günden fazla süren devamsızlıklarda veya sınav ve quiz zamanı yapılan devamsızlıklarda öğrenci sağlık raporu getirmek zorundadır.

Resmi bir belgeyle onaylanan mazereti olmadan 5 günden fazla devamsızlık yapan öğrenciler takdir ve teşekkür belgesi alamazlar.

Öğrenciler sınavdan sonra okuldan ayrılamaz ve sağlık raporları olsa bile sınav günleri 1. dersten sonra okula gelemez.

Sınav günleri dışında ilk dersten sonra okula gelen bir öğrenci veya herhangi bir teneffüsten sonra derse geç kalan bir öğrenci yarım gün devamsız sayılır.

5 kez geç kalan öğrenci yarım gün devamsız sayılır.

Bir dönemde, okula 7 kereden fazla geç gelen öğrenci okul sonrasında etüt çalışmasına kalacaktır, 14 kereden fazla geç kalan öğrenci Disiplin Kurulu’na gider.

Genel ilkeler
Okulda, özel olarak izin verilmedikçe, elektronik cihazların (cep telefonu, fotoğraf makinası) kullanılması yasaktır. Aynı zamanda, doğrudan ya da dolaylı yoldan internete bağlanabilen, fotoğraf çeken ya da depolayan araçların (örneğin “smartwatch”) kullanılması da yasaktır. Bu tür cihazlar, sabah derse girmeden önce ilgili müdür yardımcısına teslim edilir, veya sınıf temsilcisi tarafından sınıflarda bulunan kilitli dolaba bırakılır.

Okul idaresi, öğrencinin elektronik cihazlarının kaybolmasından ya da hasar görmesinden sorumlu değildir. Öğrencinin yasak olmasına rağmen okula getirdiği her türlü eşya, okul idaresine teslim edilir, öğrenciye ancak dönem sonunda iade edilir. Sınav zamanında yakalanan elektronik cihazlar ise kopyaya teşebbüs olarak değerlendirilir.

Okulun demirbaşına zarar veren öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı disiplin yönetmeliğine göre cezalandırılır. Verilen hasarın telafisi öğrenci tarafından ödenir.

Revir
Kendini iyi hissetmeyen öğrenci revire gitmek için sınıf temsilcisi eşliğinde önce müdür yardımcısından izin almak zorundadır. Revirde en fazla bir ders saati boyunca kalabilir. Bu süre sonunda eğer sağlık durumu kötüye giderse, okul idaresi veliye haber vererek öğrenciyi okuldan almasını ister.

Sınıfta düzen ve temizlik
Öğretmenlerin düzenlediği öğretim amaçlı etkinlikler gerektirmedikçe sınıflarda yemek yemek kesinlikle yasaktır. ESPace otonomi sınıfında yemek yemek serbesttir.
Bütün öğrenciler sınıflarının temizliğinden sorumludur.

Sadece üzerinde öğrencinin ismi yazan bir dosyanın içinde bulunan kitap ve ders kitapları sınıf dolapları ve raflarına yerleştirilebilir. Dolaplar ve raflar sınıf öğretmeninin denetiminde düzenli olarak toplanır.

Dosyaya yerleştirilmeden raf ve dolaplarda bırakılan kitaplar, ders kitapları ve kişisel eşyalar (resim çantası, spor çantası, kıyafet vb.) ilgili Müdür Yardımcısı tarafından toplanacaktır. Tüm kitaplar, dosyalar, ders kitapları, defterleri, spor kıyafetleri etiketlenmelidir.)

Su Sebillerinin Kullanımı
Su sebilleri sadece teneffüslerde kullanılacaktır.
Su sebilini kullandığı için derse geç gelen öğrenci derse alınmayacak, gecikme kağıdı almaya gidecektir.
Ders esnasında su sebillerinin kullanılması ve suyun dökülmemesi için mataraların masaların üzerinde bırakılması kesinlikle yasaktır.
Öğrenciler su sebillerini sıraya girerek kullanmalıdır.
Suyla oyun oynamak ve suyu israf etmek kesinlikle yasaktır.
Bu kurallara uyulmaması halinde, öğrenciler ceza alabilir.

Asansör Kullanımı
Okul binası tarihi bina olarak sınıflandırıldığı için asansörün tadilatı ve kullanımı çok katı kurallara bağlıdır. Bu yüzden sadece asansör kartına sahip olan kişilerin asansörü kullanmasına izin verilir. Asansör müdür yardımcısının vereceği ve sağlık raporu ile tasdik edilmiş durumlarda sağlık raporu süresince geçerli olan bir kart ile kullanılabilir. Kartın sahibi olmayan başka bir öğrenci kesinlikle asansöre binemez. Bu yönetmeliğe uymayan öğrenciler cezalandırılacaktır.

SPresse
Bu grubun üyesi olan öğrencilerin listesi ders yılı başında eSPrit platformunda yayınlanır. Instagram’da yayınlanacak olan içerikler Müdire tarafından belirlenen ve onaylanan bir şartnameye uymak zorundadır.
Okulun INSTAGRAM (@SPresse) hesabından sorumlu öğrencilerin telefonlarını uçak modunda yanlarında bulundurma izinleri vardır. Sınıf dışındaki bazı etkinliklerde ya da öğretmenin izniyle sınıf içinde, cep telefonlarını kullanabilirler. İzin almadan öğretmenlerin ve öğrencilerin fotoğraflarını çekemezler.
Sınav haftalarında INSTAGRAM (@SPresse) hesabından sorumlu öğrenciler telefonlarını veya akıllı saatlerini okul günü başında sınıf temsilcisine vermek zorundadırlar. Bu kurallara uymayan öğrenciler gruptan çıkarılır ve telefona dönem sonuna kadar el konur.

Uzaktan eğitim kuralları

1. Dijital araçların doğru kullanımı hakkında :

 • Öğrenciler ve öğretmenler sadece GoogleSP hesaplarını kullanarak bağlanmak zorundadır.
 • Öğretmenlerin ve diğer öğrencilerin fotoğraflarını çekmek veya kayıt yapmak yasaktır. Sosyal medyada yayınlanmaları cezalandırılabilir. Lisenin internet sitesinde veya sosyal medya hesaplarında iletişim amaçlı olarak öğretmen öğrencilerin onayını alarak dersinden bir bölümün video kaydını alabilir.
 • Herkesin bu araçları rahat kullanabilmesi için, bilgisayarın mikrofonu yerine kulaklık takılması tavsiye edilir.

2. Yoklama ve devam

 • Aynı şubenin tüm öğretmenleri aynı “GoogleClassroom”’u kullanacaktır. Bu platformda dersler için her şubeye özel bir Meet bağlantısı (link) bulunacaktır.
 • Her dersin (ya da Blok Dersin) başında öğretmen Google Meet platformunda yoklama yapar. Öğretmenler ve öğrenciler tüm ders boyunca kameralarını açık tutacaklardır. Kamerasını açmayan veya açtıktan sonra kapatan öğrenci devamsız sayılacaktır.
 • Aynı sınıf ile ard arda iki ders saati olan öğretmen eğer dilerse 70 dk süren bir blok ders yapabilir. Ancak öğrencileri ve müdür yardımcısını önceden bilgilendirmek gerekmektedir.
 • Öğrenci geç kalırsa, öğretmen öğrenci bağlandığında müdür yardımcısına Hangout üzerinden bir mesaj yazarak bilgi verir. Öğrenci dersten sonra müdür yardımcısına mail yazarak neden geciktiğini açıklar.
 • Ders süresi, daha etkili bir çalışma sağlamak için, 30 dakikaya düşürülmüştür. Dolayısıyla derslerin zamanında başlaması ve tüm öğrencilerin dakik olması çok önemlidir. Aksi takdirde, ders geç başlarsa, öğretmen, eğer dilerse dersi uzatabilir.
 • Devamsız yazılmamak için, dersin başında yoklamaya cevap vermiş olmak gerekir ve ders süresi boyunca kamerası açık olarak aktif olmak gerekir. Derste yapılan etkinlikler, performans notlarının değerlendirilmesinde önemli bir ölçüttür. Öğretmen derste aktif olmayan öğrencileri mail yoluyla müdür yardımcısına bildirecektir.
 • Teknik sorun yaşanırsa (mesela evdeki Internet bağlantısında) öğrenci anında müdür yardımcısına doğrudan okula telefon açmalıdır (0212 244 25 36).

3. Derslerde uyulması gereken kurallar :

 • Sınıfta davranış kuralları yüz yüze sınıfta eğitimde geçerli olan kurallarla aynıdır. Örneğin izin almadan tuvalete gidilmez, derste yemek yenmez, dersten başka birşey yapılmaz (müzik dinlemek, video seyretmek, mail göndermek vb.)
 • Öğrenci dersin başından sonuna kadar ders araç-gereciyle bir masada oturmalıdır.
 • Herkesin daha rahat duyabilmesi için, öğretmenin mikrofon kullanımı yönergelerine uyulmalıdır.
 • Üniformanın polosunu giymek zorunludur.
X