Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

Güncelleme Tarihi : 2022 Eylül Bu bölümde yer verilen "İç Disiplin" Yönetmeliği okulumuzdaki disiplin kurallarını içermektedir.

a- OKULA GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR 

Öğrenciler okula formayla gelirler. Tıraş olmamış, makyaj yapmış veya forması uygun olmayan öğrencilerin derslere girmesine izin verilmez. Bu öğrenciler üzerlerini değiştirmeleri (ertesi gün yıkanmış olarak iade edilmesi şartıyla forma temini) ya da tıraş olmaları/makyajlarını silmeleri için bir Müdür Yardımcısının odasına gönderilirler ve kendilerine bir ihtar yapılır. 

 

Öğrencilerin, okul idaresinin izni olmadan, derslerin bitiminden önce okuldan çıkmaları kesinlikle yasaktır. Dersler bitmeden okuldan çıkmak için özel izin talepleri ilgili Müdür Yardımcısına en az 24 saat önceden yapılmalı ve talep için geçerli bir gerekçe gösterilmelidir; bu taleplerin kabul edilmesi veya reddedilmesi, Yönetim Kurulu ve okulun kurallarına uygun olarak, Müdür Yardımcısının inisiyatifindedir.  

 

Ana avluda Bayrak Töreninin yapıldığı Pazartesiler haricinde (bakınız TÖRENLER), öğrenciler okula gelir gelmez sınıflarına çıkabilirler. 

Asansörün Kullanımı 

 

Bina tarihi eser olarak sınıflandırıldığından, asansörün aslına uygun olarak yenilenmesi ve kullanımı son derece sıkı kurallara bağlıdır.

Ayrıca, sadece bir karta sahip olanların, yanlarında bulunacak bir arkadaşlarıyla asansörü kullanmalarına izin verilmektedir. Bu kart tıbbi bir belgenin ibrazıyla Müdür Yardımcıları tarafından ve sadece bahse konu belgede belirtilen süre için verilmektedir.  

Bu kart hiçbir şekilde başka bir öğrenci tarafından kullanılamaz. Ayrıca asansöre ikiden fazla kişinin binmesi de kesinlikle yasaktır. 

Yönetmeliğe uyulmaması bir yaptırıma neden olacaktır. 

Kartın kaybolması durumunda, ödemesi öğrenci tarafından yapılacaktır. 

 

b- FORMA 

Milli Eğitim Bakanlığının yönetmeliği gereğince, öğrenciler okula formayla gelirler. Formaların temiz ve uygun şekilde giyilmesi gerekmektedir. 

 

Forma kurallarına uyulmaması nedeniyle 1. Uyarıda, öğrenciye bir ihtar yapılacaktır; 

 1. Uyarıda, öğrenci derslerden sonra 40 dakika daha okulda cezaya kalacaktır; 
 2. Uyarıda, öğrenci resmi bir ihtar alacaktır; 
 3. Uyarıda, öğrenci derslerden sonra yine cezaya kalacaktır; 
 4. Uyarıda, öğrenci Disiplin Kuruluna sevk edilecektir.

 

Forma kurallarına uyulmasının iki amacı vardır: 

 • Mustafa Kemal Atatürk’ün arzuladığı cumhuriyet değerlerine saygı; 
 • Profesyonel bir ortamda talep edilen gerekliliğin öğrenilmesi. 

 

Formanın itibarına zarar verilmesi yaptırıma neden olacaktır. 

Formayı giyen her öğrenci liseyi temsil etmektedir ve bu nedenle de okulda ve okul dışında, gerek spor karşılaşmalarında, gerek sokakta, farklı etkinliklerde ve sosyal medyada uygun şekilde hareket etmek mecburiyetindedir.

 

Öğrenciler aşağıdakileri giyebilirler: 

 • Okul arması işlemeli siyah pantolon (ya da kızlar için diz boyunda siyah etek/şort etek) ;
 • Okul arması işlemeli beyaz veya siyah polosu (kısa veya uzun kollu) ya da tişörtü; 
 • Okul arması işlemesi V yaka siyah kazak, siyah sweatshirt ya da siyah mont; 
 • Sadece spor derslerinde, eşofman. 

 

Öğrenciler aşağıdakileri yapamazlar: 

 • Makyaj yapmak, oje sürmek, takma tırnak takmak;
 • Küpe de dahil olmak üzere, çok sayıda takı takmak;
 • Kulak dışında başka bir bölgede görünür şekilde piercing takmak, ve piercing’i gizlemek için üzerine yara bandı yapıştırmak ; bu kurala herhangi bir şekilde uyulmaması durumunda yarım gün devamsızlık işlenecektir;
 • Polonun altına renkli tişört giymek;
 • Formanın kazağını / swetshirt’ünü / kapşonlu hırkasını giymeden sınıf içinde manto giymek veya şal takmak. Eldiven veya herhangi bir tür şapka takılması kesinlikle yasaktır. 

 

Forma dışındaki giysiler İdare tarafından muhafaza altına alınacak ve dönem sonundan önce iade edilmeyecektir. 

 

Saç ve sakal 

Saçlar uygun şekilde taranmış ve saç hangi uzunlukta olursa olsun, yüzün her zaman açıkta ve görünür olması gerekmektedir. 

Saçların boyanması ve gölge/röfle yapılması yasaktır. 

 

Erkek öğrencilerin sakal tıraşı olmaları zorunludur. 

 

Ayakkabılar 

Koyu renk ya da beyaz renkte mokasen ya da diğer sokak ayakkabıları, botlar ve spor ayakkabıları giyilmesi kabul edilecektir.

Çorap 

Koyu renklerde kısa ya da uzun çoraplar ve külotlu çoraplar giyilmesi kabul edilecektir. 

 

Forma yönetmeliğine uymayan her öğrenci tıraş olması/ makyajını silmesi veya okul tarafından hazır bulundurulan giysilerden birini ödünç alarak üzerini değiştirmesi için kendi Müdür Yardımcısının odasına gönderilecektir.  

Ödünç alınan giysi ertesi gün yıkanmış olarak Müdür Yardımcısına iade edilecektir. 

Öğrenciye ihtar verilecektir. 

 

c- DERSLERE DEVAMLILIK VE GEÇ KALMA 

Öğrenci devamlılık kurallarına uymak zorundadır.

 

Devamsızlık 

Öğrenci arka arkaya en fazla iki (2) günlük devamsızlığını yasal temsilcisi (“veli”) tarafından elle yazılmış ve imzalanmış bir “dilekçe” ile gerekçelendirebilir. Bu “dilekçeler” elle imzalanmış olmaları kaydıyla taranıp ya da bilgisayarda yazılıp, e-mail ile (yasal temsilcinin e-maili ile) gönderilebilir.  

İki (2) günü geçen devamsızlıklar ya da ortak sınavlara katılamama durumlarında, öğrenci bir doktor raporu getirmelidir. 

 

“Dilekçeler” ve doktor raporları derslere başladıktan sonraki en geç beş (5) iş günü içinde ilgili Müdür Yardımcısına getirilmelidir.

 

İki (2) sömestrin tamamında resmi bir mazereti olmadan beş (5) günden fazla devamsızlık yapan öğrenci takdir veya teşekkür belgesi alamaz. 

 

Öğrenci, bir doktor raporu olsa bile, ne herhangi bir şekilde sınavdan sonra okuldan ayrılabilir, ne de bir sınav gününde okula 1. dersten sonra gelebilir.  

Bir ara sınavda ya da genel sınavda olmayan öğrenci, okula döndüğü gün, derslerden sonra ara sınavı veya genel sınavı için telafi sınavına girer telafi sınavının kesin zamanı ve yeri Müdür Yardımcısı ve/veya öğretmen tarafından öğrencilere e-mail ile bildirilecektir).

 

Ortak sınavlardan önceki hafta iki (2) gün boyunca yapılan her türlü devamsızlık bir doktor raporuyla gerekçelendirilmelidir.

 

Yirmi (20) günlük mazeretli (“özürlü”) devamsızlığı ve/veya mazeretsiz (“özürsüz”) on (10) günü geçen her öğrenci, genel ortalaması kaç olursa olsun, doğrudan sınıfta kalacaktır.

 

Geç kalmalar 

Okula birinci dersten (sınav günü hariç) sonra gelen ya da bir teneffüsten sonra sınıfa geç gelen öğrenci yarım gün devamsız sayılacaktır. 

Öğrenci derse girebilmek için, öğretmenine vermek üzere, kendi Müdür Yardımcısından (ya da kendisininki müsait değilse, başka bir müdür yardımcısından) geç kâğıdı almak zorundadır. 

Birinci derse beş (5) kere geç kalan öğrenci otomatik olarak yarın gün devamsızlık yaptırımı ile cezalandırılacaktır (e-okul)

Bir sömestr boyunca yedi (7) kereden fazla geç kalan öğrenci derslerden sonra okulda cezaya kalacaktır, ardından on dördüncü (14) geç kalmada Disiplin Kuruluna sevk edilecektir. 

 

d- DERSLER

Uyulması gereken ilkeler 

Okulda, elektronik cihazların (cep telefonları, fotoğraf makinaları) izin alınmadan kullanılmaları yasaktır. Aynı şekilde doğrudan ya da dolaylı olarak internete bağlanabilen, fotoğraf çekebilen ya da depolayabilen cihazların (örneğin “akıllı saatler”) kullanılmaları da yasaktır. İlk dersten önce bu cihazların ilgili müdür yardımcısına teslim edilmeleri ya da sınıf dolabının bu amaç için öngörülmüş olan bölümüne konulmaları gerekmektedir. Sınıf temsilcisi bölmeyi anahtarla kilitleyecek ve anahtarları ilgili Müdür Yardımcısına teslim edecek ya da telefonları içeren kutuyu Müdür Yardımcısına götürecektir. 

Kulüp saatlerinde, öğrenciler kulüplere gitmeden telefonlarını alacak ve kulüp saati başlangıcında kulüp sorumlusu olan öğretmene teslim edeceklerdir. 

İdare bu cihazların kaybolmasından sorumlu değildir. El konulan cihazlar idare tarafından sömestr sonuna kadar muhafaza edilirler. Sınav döneminde bu cihazların bulundurulması kopya teşebbüsü olarak nitelendirilecektir. 

 

Okulun malzemelerine zarar veren ya da bozan öğrenci Milli Eğitim disiplin düzenlemesine göre cezalandırılacaktır. Öğrenci kendisinin sorumlu olduğu zararı ödeyecektir.

 

Sınıf kuralları aşağıdaki gibidir:

 • İzin almadan tuvalete gitmek, derslerde bir şey yemek, dersten başla bir şey yapmak (müzik dinlemek, video seyretmek, e-mail göndermek…) yasaktır. 
 • Çalışma için gereken malzemeyle derslerin başından sonuna kadar bir sırada oturmak.
 • Herkesin sözlerine saygı duymak (büyüklerinin olduğu gibi yaşıtlarının da), dersleri dikkatli bir şekilde dinlemek, derslere katılmak, ciddi bir şekilde not tutmak, söylenen ya da yazılanın doğru olduğundan emin olmasa bile kendisini dersin dilinde ifade etmek, konuşmak. 

 

Sınıflarda düzen ve temizlik  

Öğretmen tarafından eğitim amacıyla düzenlenmiş bir faaliyet çerçevesinde olması haricinde, sınıflarda bir şey yemek kesinlikle yasaktır. Buna karşın, öğrenciler eSPace salonlarında ve eSPresso’da ve 12. Sınıflarda sınıflarında yemek yiyebilirler. LaboSPhère’de yemek yemek de kesinlikle yasaktır. 

 

Sınıflarının temizliğinden bütün öğrenciler sorumludur. 

Öğrenciler (tıpkı öğretmenleri gibi) öğle teneffüsünde ve dersler bitince ışıkları söndürmekle sorumludurlar. Aynı şekilde, kışın, gün sonunda camları kapatmakla da sorumludurlar. 

 

Sadece üzerinde isim yasan dosyalar içindeki defter, kitap ve kılavuzlar raflara veya dolaplara yerleştirilebilir. Rafların sınıf öğretmeninin gözetimi altında düzenli bir şekilde yerleştirilmeleri gerekmektedir. Bütün kitap, dosya, defter, spor giysilerinin üstünde isim yazmalıdır. 

 

Revir

Hasta olan bir öğrencinin, içeride günde en fazla bir ders saati kadar kalabileceği revire gitmeden önce sınıf temsilcisi eşliğinde bir Müdür Yardımcısından izin alması gerekmektedir. Eğer öğrencinin durumu kötüleşirse ya da iyiye gitmezse ve hemşirenin ve Müdür Yardımcısının ortak kararıyla, okul idaresi gelip öğrenciyi almaları için ebeveynlerine haber verecektir. 

 

e- TAKİP SİSTEMİ– HAZIRLIK SINIFI VE 9. SINIFLARDA 

Amaçlar 

Bu sistemin amaçları aşağıda belirtilmiştir: 

 • Öğrenciler kadar öğretmenleri de korumak 
 • Öğrencinin davranışının nedenlerini anlamak
 • Başarısız geleneksel yaptırımlardan kaçınmak
 • Disiplin kurulunu son çare olarak kabul etmek 
 • Öğrencinin tutumunu düzeltmesine yardımcı olmak 
 • Öğrenci için gerekli olan desteği sağlamak
 • Karşılıklı görüşmeleri sistemik hale getirmek 
 • Ebeveynlerle işbirliği içinde olmak ve gerekli olduğunda rehberlik eşliğinde kendileriyle görüşmek 

Böylece nihai amaç, öğrencilerin, ister disiplin ya da akademik konularda, ister nezaket ve iletişim konularındaki eksikliklerini tamamlamalarında kendilerine yardımcı olmaktır.

 

Takip tablosu 

Her öğrenci için hazırlanan takip tablosu, içinde bütün derslerin bulunduğu ve öğrencinin yaşadığı sorunların düzenli bir şekilde yazılacağı bir tablodur.

Paylaşılan bir klasöre kaydedilen bu tablo Rehberlik Servisi ve ilgili Müdür Yardımcıları tarafından izlenecektir.

Rehberlik Servisi, öğretmenlerden aldığı tüm ihtar yazılarını bu tabloya kaydeder ve sorunların ciddiyetine ve kendi inisiyatifine bağlı olarak, öğrenci ile karşılıklı görüşmelere başlar.

 

Uygulama 

 1. Öğretmen-öğrenci diyaloğu 

Öğretmen yaşanan sorunla ilgili olarak açıklama yapmak için öğrenciyle konuşur. Eğer, buna rağmen, sorun devam ederse, öğretmen ihtar formunu doldurur ve bu formu gerekçesini de açıklayarak Rehberlik Servisine iletir.

 1. Rehberlik Servisiyle karşılıklı görüşme 

Rehberlik Servisi bir ihtar formunu aldığında, daima sorunu öğrencinin takip panosuna bildirir ve bu soruna neyin yol açtığını anlamak için öğrenci ile temasa geçer.  

 1. Taahhütname

Eğer bu sorunlar Rehberlik Servisinin takibine rağmen devam ederse, öğrenciler kendilerine bir taahhütname imzalatacak olan ilgili Müdür Yardımcısına yönlendirilirler. 

 1. Resmi Çağrı

Eğer sorun devam ederse, öğrenci ve ebeveynleri sorun hakkında görüşmek için sınıf öğretmeninin de hazır bulunacağı ilgili Müdür Yardımcısının odasına çağrılırlar. Bu durumda Müdür Yardımcısı öğrenci ve ebeveynlerine bir taahhütname imzalatır. 

 

Uyarı

Bu takip sistemi öğrencinin muhtemelen Disiplin Kuruluna sevkine neden olabilecek dahili ve resmi yönetmeliklerle ilgili durumlarda uygulanmaz. 

 

f- DEĞERLENDİRME

 

Resmi Sınavlar 

Sınav Sayısı 

Ders yılı iki (2) sömestr şeklinde düzenlenmiştir. 

Fransızca için haftada ikiden fazla performans notunun olduğu hazırlık sınıfları haricinde, her ders için iki yazılı sınav notu ve iki performans notu verilir.  

 

Ortak sınavlar, programı öğrenciler ve son kararı yine de kendisi veren Müdür Yardımcısıyla birlikte önceden hazırlanan, herhangi bir hafta boyunca gerçekleştirilir ve ortak sınav dönem(ler)i ve çalışma dönem(ler)i arasında değişir. 

Çalışma saatleri sırasında öğrencilerin tek başlarına ya da gurup olarak ders çalışmalarına, hiçbir şey yapmamalarına, uyumalarına veya oyun oynamalarına (diğerlerine saygı duyarak) izin verilir.

 

Sınavın  not sistemi  

Yazılı sınav(Yazılı) : Yazılı sınav 100 puan üzerinden değerlendirilir. 

 

Performans Notu (Performans – Uygulama – Proje) : Performans notu 100 puan üzerinden değerlendirilir ve bölüm toplantılarında (ders yılı başlangıç zümresi) ilgili sınıf seviyesi ve dersin  eğitim ekibi tarafından belirlenen kriterlere göre verilir. 

Bu kriterler önceden öğrencilere bildirilir.

Her yazılı notuyla birlikte resmi sistemlere bir Performans notu da (e-Okul) kaydedilir.

 

Hazırlık, 9., 10. ve 11. Sınıflarda her sömestrde bir Fransızca “Büyük Sözlü” yapılır. Alınan not performans notuna eklenir. Bu sözlü sınav resmi bir sınavdır. Bu sebeple de resmi sınav kuralları uygulanır.

 

Bir dersin sömestr notu aşağıdaki tabloya göre değerlendirilir:

NOT

0 – 49,99

50 – 59,99

60 – 69,99

70 – 84,99

85 – 100

DEĞERLENDİRME

Geçmez

Geçer 

Orta

İyi 

Pekiyi 

 

Not yazılı sınav sonuçlarının, performans notlarının ve yıllık proje sonuçlarının ağırlıklı ortalaması (ders saat sayısına göre) alınarak hesaplanır.

 

Yazılı sınav (veya « küçük sınav/quiz»)

Tanımlama

Öğrencilerin ortalamasını hesaplanmasında performans notunda kullanılacak bir not alınmasını sağlayan her türlü yazılı sınav (küçük kontrol, test, not verilen ödev,  vb.) bir “quiz” olarak kabul edilir.

Uygulama

Quiz’lerin yapılacağı sınıfa öğretmenler tarafından genelde en az bir hafta önceden bildirilir. 

 

Öğrencinin resmi notuna katkısı olduğundan, quiz’lere katılmak mecburidir. 

Bir öğrenci katılmadığında, katılmamasını bir doktor raporu ya da bir dilekçe ile gerekçelendirmelidir. Bu öğrenci telafi quiz’ine, genellikle okula geri geldiği gün, derslerin bittikten sonra, önceden öğretmeni tarafından ilgili Müdür Yardımcısına bildirilen gün ve saatte katılır. 

Eğer bir quiz’e girmeyen öğrenci katılamamasını gerekçelendiremezse ya da telafi quiz’ine girmezse, bu quiz için alacağı not 2(sıfır) olacaktır. 

 

Uyarı : 12. Sınıfta öğrenciler quiz sınavına girmezler. 

Yönetmelik ve Talimatlar 

Öğrencilerin aşırı yoğun not değerlendirmesi dönemleriyle karşı karşıya kalmalarından kaçınmak ve öğrenme hızlarını dengelemek için aşağıdaki kurallar uygulanmaktadır:

 

 • Günde birden (1) fazla quiz yapılmaz.
 • Haftada dörtten (4) fazla quiz yapılmaz.
 • Quiz’in süresi 20 dakikayı geçmeyecektir.
 • Quizler ne sınav haftasından önceki haftada da ne de sınav haftasında yapılmazlar 

 

g- ÜST SINIFA GEÇME YÖNETMELİĞİ 

Bir dersin değerlendirilmesi 

Bir dersten başarılı olmak için iki durum mevcuttur:

 • Ya iki sömestrin aritmetik ortalaması en az 50/100’dir,
 • Ya da 2. Sömestrde elde edilen ortalama en az 70/100’dir (bu durumda, 1. Sömestrde elde edilen ortalama ne olursa olsun).

 

Doğrudan üst sınıfa geçme 

Üst sınıfa doğrudan geçebilmek için bir öğrencinin, 9. Sınıfa geçebilmek için sadece Fransızca ve Türkçe derslerinin dikkate alındığı Hazırlık sınıfı haricinde, sürmekte olan senenin bütün derslerinden geçmesi gerekmektedir.

 

Borçlu geçme 

Bir öğrenci sınırlı sayıda dersten borçlu (geçemediği dersler) olarak üst sınıfa geçebilir) :

 • Öğrenci bir üst sınıfa en fazla üç (3) dersten borçlu olarak geçebilir.
 • Eğer öğrencinin bir önceki seneden borcu dersleri varsa, borcu olduğu derslerin toplamı altı (6) dersi geçemez.

 

Not ortalaması ile geçme

Eğer öğrencinin yıllık not ortalaması 100 üzerinden 50’nin üstündeyse, bir üst sınıfa not ortalaması ile geçer.

 

Baraj dersleri 

Hazırlık sınıfında, öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için, Fransızca ve Türkçe derslerinden mutlaka geçmesi gerekmektedir.

 

 1. ve 10. Sınıflar için, eğer bir öğrenci bir üst sınıfa geçebilecek durumdaysa ama Fransızca ve/veya Türk Dili ve Edebiyatı derslerinden geçememişse, yıl sonundaki genel not ortalaması 100 üzerinden 50 veya daha üstü olsa bile, borçlu olduğu bu ders veya dersler sonraki seneye aktarılacaktır. 

 

 1. sınıflar için, eğer bir öğrenci bir üst sınıfa geçebilecek durumdaysa ama Dil ve Anlatım dersinden geçememişse, yıl sonundaki genel not ortalaması 100 üzerinden 50 veya daha üstü olsa bile, borçlu olduğu bu ders sonraki seneye aktarılacaktır. 

 

Telafi Sınavı 

Sorumluluk sınavı (Sorumluluk)

Millî Eğitim Bakanlığının yönergelerine istinaden, ilgili Müdür Yardımcısı ve ilgili dersin bölüm başkanının işbirliğiyle, üç (3) sorumluluk sınavı düzenlenecektir. Bu sınavların biri Eylül ayında, biri Şubat ayında ve bir diğeri de Haziran ayında yapılır. Bunlar daha önceki yıllarda geçer not alınamayan derslerin sınavlarıdır. 

Sorumluluk sınavları ders saatleri içinde veya dışında, hatta hafta sonunda bile düzenlenebilir.

Öğrenci sorumluluk sınavından 100 üzerinden 50 alırsa borcu silinir.

Dikkat! Bu sınavlarda alınan notlar yeni genel not ortalamasının hesaplanmasında, ortalamayı düşürüyor olsalar bile, hesaba katılmaktadır. 

 

Seviye Sınavı (Yeterlilik Sınavı)

Hazırlık sınıfını geçemeyen öğrenciler (aynı zamanda doğrudan 9. Sınıfa geçmek isteyen yeni öğrenciler), Türkçe ve Fransızca seviye sınavına gireceklerdir. 9. Sınıfa geçebilmek için öğrencinin bu sınavların her birinden 100 üzerinden en az 70 alması gerekmektedir. 

 

Uyarılar 

Bir öğrenci lise eğitimi boyunca sadece bir kere (hazırlık sınıfı hariç) sınıfta kalabilir. 

Bir öğrenci ancak 12. Sınıfta yıllık not ortalaması 100 üzerinden en az 50 veya üzerinde ise ve geçen senelerden borçlu olduğu bütün derslerinden geçmişse mezun olabilir. 

 

h- TENEFFÜSLER 

Büyük teneffüs (ara – yemek)

Anahtarlardan sorumlu olan sınıf temsilcisi sınıfını büyük teneffüsün başında kilitlemek ve derslerden önce de açmakla sorumludur. 

 

Kütüphane ve laboratuvarlar büyük teneffüs boyunca bütün öğrenciler için açıktır ama bu alanlarda bir şey yemek kesinlikle yasaktır.

 

Hazırlık sınıflarının 4. katta bulunan, otonomi salonu, eSPace, yürütülen Otonomi derslerinde kararlaştırılacak bir tarihten itibaren olmak üzere, sadece Hazırlık sınıfları için açıktır.

 1. sınıfların otonomi salonu olan eSPresso, yürütülen Otonomi derslerinde kararlaştırılacak bir tarihten itibaren olmak üzere, sadece 9. Sınıf öğrencileri için açık olacaktır. 

 

Büyük teneffüs sırasında, öğrenciler ana avluya ve arka avluya geçmekte özgürdürler. 

 

Büyük teneffüs sırasında, 12. Sınıf öğrencilerinin sınıflarında kalmalarına ve sınıflarını sonraki dersler için temiz tutmaları kaydıyla yemeklerini orada yemelerine izin verilmektedir. 

Su sebillerinin kullanımı 

Su sebilleri teneffüsler sırasında kullanılacaktır. 

Su sebilinin kullanımı nedeniyle derse geç kalınması kabul edilmeyecektir; öğrencinin bir geç kâğıdı alması gerekecektir. 

Su sebillerinin ders sırasında kullanılması kesinlikle yasaktır. Devrilmelerinin önüne geçebilmek için su şişelerinin sıraların üstünde bırakılmaması gerekmektedir. 

Öğrenciler su sebilini kullanmak için kuyruğa girmelidirler

Suyla oyun oynanması ya da suyun israf edilmesi kesinlikle yasaktır. 

Bu kurallara uyulmaması durumunda, öğrencilere yaptırım uygulanabilir. 

 

i- TÖRENLER 

 

Bayrak töreni (pazartesi sabahı saat 07:55’de ve cuma saat 14:45’te) 

Öğrenciler her pazartesi sabahı ve cuma gün sonunda bayrak törenine katılırlar. 

 

Pazartesi sabahları yapılan bayrak töreni Öğretmenler Günü (24 Kasım) haftasına kadar ve Francophonie Bayramından (20 Mart) sonra ana avluda gerçekleştirilir. Yani öğrenciler sınıflarına çıkmaz ve sınıflarını belirten panonun önünde sınıf olarak sıraya girerler. 

Bu iki tarih arasında (24 Kasım – 20 Mart), cuma günleri yapılan tören gibi, bu törenler sınıflarda gerçekleştirilir. Yani öğrencilerin eğer isterlerse okula gelir gelmez sınıflarına çıkmalarına izin verilir. 

 

Pazartesi sabahki tören saat 07:55’tedir; saat 08:00 olmasa bile okula tören sırasında ya da sonrasında gelen her öğrenci geç kalmış sayılacaktır. 

 

Sınıflarda düzenlenen törenler de avludaki gibi gerçekleştirilecek, kapılar açık olacak, öğrenciler ayakta ve saygı duruşunda olarak İstiklal Marşını söyleyeceklerdir. 

 

Diğer törenler (gösteri salonunda veya ana avluda)

Öğrenciler ve öğretmenleri Müdür Yardımcısı aşağı inebileceklerini bildirene kadar sınıfta beklerler. 

Öğrenciler tören sırasında dersi olan öğretmenlerinin eşliğinde ana avluya ve/veya gösteri salonuna ineceklerdir. 

Öğrenciler panolarla belirtilen sıralara gireceklerdir. 

Tören sırasında, saygılı ve sorumlu (sessiz olunması, uyunmanın yasak olması, vs.) bir tutum içinde olmaları gereken öğrencilerin düzgün şekilde durmalarından öğretmen sorumludur. 

 

j- İLETİŞİM 

Dijital İletişim Tüzüğü 

 

Bu iletişim tüzüğünün ilk versiyonu, gönüllü öğretmenler ve bir grup öğrencinin işbirliğiyle yazılmıştı.

Bu tüzük, kurumun yeni projesinde tanımlanan değerler ve uygulamalarımızın gelişimi göz önüne alınarak Haziran 2020’de güncellenmiştir.

 

Tüzük sizlerin önerilerinize ve öğretim araç ve tekniklerindeki gelişmelere uygun olarak gelişmektedir.

Tüzük okul topluluğu dahilindeki bütün iletişimler için geçerlidir: idare, öğretmenler, hizmetler (yönetim, bilişim, iletişim, kütüphane, rehberlik), personel ve öğrenciler.

 

 1. Bilgilerin etkin bir şekilde dolaşımını temin etmek amacıyla, eğitim gurubunun hepsinin postalarını (okulun e-mail kutusu, …@sp.k12.tr) günde en az bir kere ve hafta sonunda da bir kere kontrol etmeleri beklenmektedir

 

 1. Cevap bekleyen e-mailler için, cevabın sistemli bir şekilde (sözlü ya da e-mail ile) mantıklı bir süre içinde verilmesi gerekmektedir. Bu durum bütün okul gurubu için geçerlidir. 

 

 1. Saygın ve verimli bir çalışma ortamı sağlamak için, Sainte Pulchérie bünyesindeki e-maillerin uygun bir formata göre gönderilmesi gerekmektedir:

– konu bölümü olmadan e-mail gönderilmez (“konu”) ;

– e-mailin başında ve sonunda selamlar/ iyi dilekler belirtilmelidir;

– Mesleki / akademik kadroya uygun bir dil kullanılmalıdır; 

– e-mailin sonunda imzanın bulunmalıdır (Ad, SOYAD, (numara)- sınıf) 

 

 1. Bir öğretmen, o gün sınıfta bu konudan bahsetmiş olması kaydıyla, ertesi gün için en geç saat 17.00’ye kadar bilgi veya ödev gönderebilir. Tekrar eden eksikliklerin olması durumunda, öğretmeni sınıf adına durum hakkında bilgilendirmek ve sorunun devam etmesi halinde de durumu Müdür Yardımcısına iletmek sınıf temsilcisinin görevidir. 

 

 1. Bir öğretmen ertesi okul günü ile ilgili olmayan bir e-maili (ödev, bilgi, vs.) saat 17:00’den sonra da gönderebilir.

 

 1. Herkesin dinlenmesi ve rahatlığı için zaman ayırmak adına, akşamları veya hafta sonlarında e-mail göndermek yerine, mümkün olduğu zamanlarda “gönderiyi programlama” (eğitim videosu için buraya tıklayın) işlevini kullanmanızı tavsiye ediyoruz. 
 2. Öğrencilerin çalışmalarını planlamalarına imkân tanımak ve eğitim beklentilerine cevap verebilmek amacıyla, bir öğretmen sınıfta bu konuda açıklama yapmadığı taktirde e-mail ile ödev göndermeyecektir. 
 3. Acil isteklerde veya acil durumlarda e-mail yoluyla iletişim kurulması uygun değildir. Bu gibi durumlarda, başka bir iletişim yolu kullanılmalıdır (Gidip muhatapla yüz yüze konuşmak ya da kendisine telefon etmek).

 

 1. Veliler ve öğretmenler arasında e-mail yoluyla iletişim kurulması sırasında eksiksiz, müşterek ve tutarlı bir yanıt verebilmek amacıyla Müdür Yardımcısı da her zaman bilgi kısmında (“CC”) eklenmelidir. 

 

 1. Okul hayatıyla ilgili (devamsızlıklar, hastalıklar, telafi sınavları…) öğrencilerden veya ebeveynlerden gelecek bütün soruların Müdür Yardımcısına iletilmesi gerekmektedir. Eğer bir öğretmen bilgi kısmına Müdür Yardımcısının eklenmemiş olduğu böyle bir talep alırsa bu iletiyi ona da göndermelidir. 

 

 1. İdarenin her sene yenilenmesi zorunlu olan kesin onayı olmadan, öğretmenlerin ve öğrencilerin şahsi telefon numaralarını paylaşmaları yasaktır. 

 

 1. Eğitim kadrosunun üyelerinin öğrencilerle şahsi e-mail adresleri, sosyal medya mesajlaşma uygulamaları üzerinden iletişim kurmaları ve ayrıca bu platformlarda “arkadaş olarak” karşılıklı birbirlerini takip etmeleri de yasaktır. 

SPresse 

Bu gruba dahil olan öğrencilerin listesi, yılın başında eSPrit platformunda yayınlanır. Yayınlar, Müdür tarafından önerilmiş ve onaylanmış tüzüğe uygun olacaktır.

Okulun INSTAGRAM hesabından (SPresse) sorumlu olan öğrenciler, cep telefonlarını uçak modunda tutma, ders dışında kullanma ve, bazı etkinlikler için, öğretmenin izni ile sınıfta kullanma iznine sahiptirler. Öğrencilerin kendilerinden izin almadan öğretmen ve öğrencilerin fotoğraflarını çekme izinleri yoktur. 

Okulun INSTAGRAM hesabından (SPresse) sorumlu olan öğrenciler, sınav haftaları boyunca, günün başında telefonlarını veya telefonlarına bağlı olan kol saatlerini temsilciye vermelidirler. Bu kurallara uymayan her öğrenci gruptan çıkarılacak ve telefonuna dönem sonuna kadar el konulacaktır.

 

k- DEPREM SIRASINDA (YA DA TATBİKATINDA) YAPILACAKLAR  

Depremden Önce 

Bir tahliye tatbikatı tıpkı gerçek bir deprem anıymış gibi ele alınmalıdır, bu nedenle öğretmenler ve öğrenciler tatbikatı son derece ciddiye almalıdırlar. 

Öğrencilerin kendi sınıflarının rengini ve sınıflarının tahliye planını bilmeleri gerekmektedir (=takip edilecek yol ve uyulması gereken adımlar) 

Tıpkı gerçek bir deprem durumunda olduğu gibi, tahliye tatbikatları önceden bildirilmeyecektir;  bu nedenle öğretmenlerin ve öğrencilerin her an bu duruma göre hareket etmeye hazır olmalıdırlar. 

 

Deprem Anında 

Bir deprem anında yapılması gerekenlerin özetini burada bulabilirsiniz. 

 

Deprem anında, öğrenciler ve öğretmen elleriyle başlarını koruyarak ve bedenleriyle “yaşam üçgeni” (çökme tehlikesi olmayan sabit mobilyaların oluşturduğu alan) pozisyonunu alarak sıralarının ve masalarının yanında durmalıdırlar

 

Deprem anında veya tahliye esnasında asansör, cep telefonu veya her türlü elektrikli ekipmanın kullanılması kesinlikle yasaktır.

 

Depremden Sonra – Tahliye Esnasında 

Sarsıntılar biter bitmez sınıf dersteki öğretmenin kontrolünde ve Müdür Yardımcısının bildirmesiyle tahliye edilecektir. Tahliye, ana avluda her sınıfın kendi arasında toplanması için, tahliye planında öngörülmüş olan merdivenler ve çıkışlardan yapılacaktır. 

 

Öğrenciler ana avluda kendi sınıflarıyla birlikte yere oturur ve öğretmenin verdiği veya istediği tüm bilgilere dikkat ederler.

 

X