Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

Hazırlık Sınıfında “İlk Romanlar”

Hazırlık düzeyinde, Fransızca Medyatek dersinde, tamamen uzaktan eğitimle geçen birinci dönemi arkamızda bıraktık. Hibrit eğitim haftalarında bile, derslerimizi, Yönetilen Otonomi dersleriyle iki küçük gruba ayrılarak, MEET platformunda gerçekleştirdik.

Her zamanki gibi derslerimiz, öğrencilerimiz arasındaki etkileşimleri kolaylaştırmak ve bilgi-belge kaynaklarının rahatça kullanılmasını sağlamak üzere, yarı sınıf mevcuduyla gerçekleştirildi. Yaklaşımımız öğrenimde zihin, beden ve duygu üçgenini esas alıyor.

Pekala, müfredatımızı gerçekleştirip, hedeflerimize ulaştık mı?

Birinci dönemde, normal olarak üç konu işliyoruz:

1 – Medyateği tanımak ve kullanmak

2 – Bir kurmaca eser bulmak, seçmek, ve esere dair görüş ifade etmek

3 – Medyatekte belgelerin sınıflandırılma sistemini anlamak

Mevcut koşullardan, mantıksal olarak ele alınması imkansız konular, yani fiziki olarak medyatekte bulunulmasını gerektiren “medyateğin etkinlikleri” ya da “medyatek kuralları” gibi konular işlenmedi.

Yine de, kitap ve okuma konularına ilişkin temel söz dağarcığını öğrencilerimize aktarabildik, yaratım aşamasından dağıtım ve tanıtım aşamasına kadar süreci ele aldık (yazar, çizer, yayıncı, kitapçı, kütüphaneci).

Birinci dönemin sonunda, öğrencilerimiz yazar olduklarını hayal ederek “ilk roman”larının kapak tasarımını yaptılar.

Bu etkinlikte iki kurala uyulması gerekmekteydi:

  • Bir kitap kapağında yer alması gereken tüm unsurlar bulunmalıydı.
  • Ve kitabın başlığı aşağıda göreceğiniz örneklerde olduğu gibi kolayca tespit edilebilecek bir yapıya dayanmalıydı.

Okulda olduğumuz zaman duvarlarımızda sergilediğimiz en orijinal ve alımlı çalışmalardan bir seçkiyi sizlerle burada paylaşarak Birinci Dönemi bitiriyoruz.

İşte öğrencilerimizin “İlk Romanım” çalışmaları:

X