Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

Geleneksel Cami, Kilise, Sinagog Gezisi

11. sınıf öğrencileri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kapsamında değişik inançları ibadet yerinde tanıtmak amacıyla düzenlenen bir eğitim gezisine katıldı; bir cami, bir sinagog ve Rum Patrikhanesi’ni keşfettiler.

Ahrida Sinagogu

1592 yılından sonra İspanya’dan kaçan Yahudiler tarafından yaptırılmıştır. Endülüs Devletinin yıkılmasından sonra Osmanlı İmparatorluğu’na sığınmışlar ve İstanbul’da da ilk olarak bu semte yerleşmişlerdi. Bu sinagogun vaaz kürsüsü Nuh’un gemisine benzetilmiştir. Musevîler, havraları için Türkçe “sinagog”, İbranice ve Arapça “hevra” yani dua için toplanılan yer anlamına gelen kelimeyi kullanırlar.

Süleymaniye Camii

Cami 1550-1557 yılları arasında Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir. Cami 4 ana kolon üzerine kurulmuştur. Dört minare halifeyi ve İstanbul’da yaşamış 4. Padişahı; minarelerdeki 10 şerefe ise Kanuni’nin 10. padişah olduğunu simgeler. Medrese, han, hamam, aşevi, kütüphane, hastane gibi unsurları barındıran külliye aslında tam teşekküllü şehir niteliğindedir. Büyük bir yaşam alanı oluşturulmuştur. Klasik Osmanlı mimarîsini temsil eder.

Fener Rum Patrikhanesi

Fener adı surların üzerinde bulunan fenerlerden yola çıkılarak konuşmuştur. “Patrik” baba, çoban demektir.
İki taraflı inşaa edilen 6+6=12 sütün 12 Havariyi temsil eder. En genç olanı Yohanna, en yaşlı olanı ise Andreas’tır. İstanbul’a ilk defa tek tanrı inancını getiren kişidir. 1873’e kadar kubbeli kilise inşaası yasaklanmıştır.
Çift başlı kartal sembolü Anadolu Beyliklerinden Bizans’a geçmiş bir semboldür.

daha fazla+
X