Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

Genç Fidanlar, Köklü Ağaçlar

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma (ÇEKÜL) Vakfı’nı Ziyaret ettik

“Hayat: hayatın ne anlama geldiğini bilmek kadar hayattır. Sahiplendiğin kadar senin ama asla sahip olamayacağın bir emanettir.”Tıpkı doğa gibi.

“Hayat: hayatın ne anlama geldiğini bilmek kadar hayattır. Sahiplendiğin kadar senin ama asla sahip olamayacağın bir emanettir.”Tıpkı doğa gibi.

“ÇEKÜL, ülkemizin doğal ve kültürel mirasını korumak amacıyla 1990 yılında vakıf statüsünde kurulmuş, bir sivil toplum kuruluşudur. “Doğal kaynakları”, “kültürel mirası” ve “insan”ı bir bütün olarak ele alan ÇEKÜL, doğal ve kültürel çevreyi korumak için “kent-havza-bölge-ülke” ölçeğinde projeler geliştirmektedir.

ÇEKÜL’ün “koruma-değerlendirme-yaşatma” amaçlı projelerinin hayata geçirilebilmesi ve sonuç alınabilmesi için benimsenen strateji “kamu-yerel-sivil-özel birlikteliği”ne öncelik verilmesidir. Toplumun kendisini diri tutan tüm kesimlerinin ortak amaca yönelmesi, böylece sağlanır.
ÇEKÜL, doğal ve kültürel varlıkların sürekliliğini ülke gündemine taşımak için umut ve özveriyle güçlenen, bilgi ve katılımla beslenen, “gönüllülük” esasına dayalı sivil girişimlerini, “doğa”, “kültür”, “eğitim”, “tanıtım”, “örgütlenme” ana başlıkları altında sürdürmektedir. “
Çekül’ün başlıca projeleri ;

Kültürel çevre projeleri:
— 7 Bölge 7 Kent Projesi
— Kendini Koruyan Kentler Projesi
— Sinan’a Saygı Projesi
— GAP Bölgesinde Kültürel Mirasın Gelişimi Projesi

Doğal Çevre Projeleri:
— Kelkit Havzası Ekolojik Tarım ve Yerel STK’ların Doğa Koruma —Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi/ Niksar Ekolojik Tarım Çalışması
— 7 Ağaç Ormanları Projesi(Her bireyin günlük yaşamında tükettiği kağıt, kalem, mobilya ve yakacak gibi gereksinimleri için yılda ortalama 7 ağacın kesilmesine neden olmaktadır. Özel günlerde armağan edeceğiniz 7 ağaç ile doğaya bu borcunuzu ödeyebilirsiniz.
— 77 m2 Tarım Toprak Kurtarma Projesi
— 92 Ormanı Projesi
— Bahçesaray Cevizlerini Yaşatalım, Çoğaltalım Projesi
— Bahçesaray Geofitlerini Koruma ve Çoğaltma Projesi
— Biyoçeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi
— Beriköy Projesi
— Diyarbakır Üniversitesi Kampüsü Ağaçlandırması
— Küçük Menderes Havzası Koruma Çalışmaları
— TEM Otoyolu Ağaçlandırması

Eğitim Projeleri:
— Kentler Çocuklarındır Projesi
— Çevre Eğitimi Çalışmaları
— Çevre Seminerleri
— Okullarda Çevre Eğitimi
— Yaz Okulları
— Önemli Günler
— Kent Belgeselleri

Çekül Vakfı, çalışma ve etkinliklerine katılımınızı ve katkılarınızı bekliyor.

daha fazla+
X