Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

Genç Fidanlar, Köklü Ağaçlar

Hedefler ve Program

Hazırlık sınıfı, öğrencilerin medyatekteki kaynakları yakından tanımalarına ve bunlardan faydalanmalarına olanak sağlar. Bununla birlikte Fransızca yetkinliğini geliştirmesine fırsat verir.

Haftada 40 dakikalık 1 ders, yarım sınıf.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri
 • Öğrencinin, kaynakları bulması ve doğru kullanması
 • Frankofon medyatek olanaklarını kullanarak dilin temel özelliklerini uygulamaya koyması
 • Çeşitli kaynaklar yardımıyla sözlü ifade ve yüksek sesle okuma çalışmaları
Yıllık Program
 • Medyatek ortamını ve kaynaklarını tanımak
 • Medyatek yönetmeliğini öğrenmek
 • Kaynakların sınıflandırılması : belge ve kurmaca kitaplar
 • Kurmaca kitaplar, seçim kriterleri, okuma raporu hazırlama yöntemi
 • Belge kaynak kitaplardan yararlanma
 • Çevrimiçi kataloğu ve anahtar kelimeleri kullanmayı öğrenmek (başlangıç seviyesi)
Kullanılan Yöntemler
 • Dersin teorik içeriği ve uygulama alıştırmaları Fransızca ders kitaplarında yer almaktadır.
 • Medyatek dersleri kapsamında öğrenciler bazen çalışmalarını ve araştırmalarını görsel tasarımla destekleyerek çeşitli formatlarda hazırlar.Bu çalışmalar arasından en çok göze çarpan veya en özgün örnekler seçilerek medyatekte ya da lisenin koridorlarında düzenli olarak sergilenir.
 • Medyatek her yıl, Frankofoni etkinlikleri kapsamında Fransızca öğretmenleriyle birlikte öykü seslendirme ve sahneleme atölyeleri düzenler. Atölye çalışmalarının sonucunda Yeni Nesil 2000 İlköğretim Okulu öğrencilerine lise öğrencilerinin öykü anlattığı bir etkinlik düzenlenir.
 • Her yıl İstanbul Fransız Kültür Merkezi’nin Kütüphanesi’ne gidilir. Düzenlenen oyunlar ve yarışmalar sayesinde öğrenciler kütüphaneyi keşfederler, kütüphanenin işleyişini öğrenirler.

Hedefler ve Program

9. Sınıf, öğrencileri medyateğe alıştırma, onlara okuma ve araştırma zevkini aşılamak için en uygun seviyedir. Medyatek faaliyetleri 9. sınıf öğrencilerinin tüm derslerinde kullanacakları beceriler kazanmalarını sağlar.

Medyatek etkinlikleri çeşitlilik gösterir. Diğer Fransızca dersleriyle ortak projeler kapsamında sınıf mevcudunun yarısıyla ya da tüm sınıf mevcuduyla yapılan etkinliklerde öğrenciler Fransızca çalışmalarını medyatekte sürdürür.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri
 • Eleştirel düşünce geliştirmek: kaynakların tutarlılığı ve güvenilirliğini kontrol etmek, söylenti ve yalan haberleri ayrımsamak
 • Çeşitli belgeler oluşturmak: rapor, dosya, pano, afiş
 • Farklı kaynakları (İnternet dahil olmak üzere) karşılaştırmalı açıdan, mantıklı, eleştirel, bilgilerin doğruluğunu teyit ederek ve kaynak belirterek kullanmak
 • Çeşitli kaynaklar yardımıyla sözlü ifade ve yüksek sesle okuma çalışmaları
 • Fransızca okuma konusunda öğrencinin özgüven kazanması
Yıllık Program
 • Fransızca derslerine ek olarak bu derslerin içeriğiyle ilgili kaynak taraması ve bilgilerin paylaşılması
 • Fransızca derslerini tamamlayıcı şekilde metin okuma ve görsel okuma alıştırmaları
 • Frankofon basından çeşitli kaynakları takip etmek
Kullanılan Yöntemler

Bu ders için tasarlanmış bir İnternet sitesi öğrencilerin dersin teorik içeriğini anlamalarını ve uygulamalı alıştırmalar yapmalarını sağlar.

 • Bu dersin değerlendirmesi Fransızca2 dersiyle ortak yapılan çalışmalardan yola çıkarak yapılır.
 • Medyatek dersleri kapsamında öğrenciler bazen çalışmalarını ve araştırmalarını görsel tasarımla destekleyerek çeşitli formatlarda hazırlar. Bu çalışmalar arasından en çok göze çarpan veya en özgün örnekler seçilerek medyatekte ya da lisenin koridorlarında düzenli olarak sergilenir.
 • Öğrencilerin, medyatek kaynaklarını değerlendirerek, Fransızca ve okuma konusunda özgüven kazanmaları için, medyatek sorumluları ve Fransızca öğretmenleri birlikte okuma projeleri hayata geçirirler (speed booking, yazarlarla buluşmalar vb.)
X