Bizi Takip Edin:
connexion
Lisemiz
Eğitim
Okul Hayatı
Öğrencilerin Yaşamı
Kültür ve Sanat
Küresel Eğitim
Yayın tarihi 11 Aralık 2013

Sınıf Geçme

Bu bölümde "Sınıf Geçme" yönetmeliğine yer verilmiştir.

Bir Dersten Başarılı Olmak İçin

Bir dersten başarılı sayılabilmek için iki durum söz konusudur :

  • İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50/100 olması,
  • 1. dönem puanı ne olursa olsun 2. dönem puanının en az 70 olması

Doğrudan Sınıf Geçme

Bir üst sınıfa doğrudan geçebilmek için öğrencinin eğitim gördüğü ders yılında tüm derslerden geçer not alması gerekmektedir.
Hazırlık sınıflarında öğrencinin 9. sınıfa geçebilmesi için Türkçe ve Fransızca derslerinden geçer not alması gerekmektedir.

Borçlu Olarak Bir Üst Sınıfa Geçme

Öğrenci bir üst sınıfa geçerken belli sayıda borçlu dersi olabilir :

  • Bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer.
  • Alt sınıflarda dahil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder.

Ortalama İle Sınıf Geçme

Öğrenci, yıl sonu ortalaması 100 üzerinden 50 olduğu takdirde ortalama ile bir üst sınıfa geçebilir.

Baraj Dersleri

Hazırlık sınıflarında öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için Türkçe ve Fransızca derslerinden kesinikle başarılı sayılması gerekmektedir.

9. ve 10. Sınıflarda Fransızca ve/veya Türk Dili ve Edebiyatı derslerinden geçer not almadan bir üst sınıfa geçen öğrencinin bir üst sınıftaki sene sonu ortalaması 100 üzerinden 50 ya da daha fazla dahi olsa, bu ders ve/veya derslerden borçluluğu devam eder.

11. Sınıfta Dil ve Anlatım dersinden geçer not almadan bir üst sınıfa geçen öğrencinin bir üst sınıftaki sene sonu ortalaması 100 üzerinden 50 ya da daha fazla dahi olsa, bu ders ve/veya derslerden borçluluğu devam eder.

Telafi Sınavları

Ortak sınavlar:
Bu sınavlar, her dönemin sonunda yapılır.
Eğer bir öğrenci, 1nci dönemin ve 2nci dönemin sonunda, bir dersten 100 üzerinden 50’nin altında bir not almışsa bu derslerin sınavlarına girebilir.
Yıl sonu ortalaması 100 üzerinden 50’nin üstünde olan öğrenciler kırık dersleri olmasa bile bu sınava katılabilirler.
Önemli not : Bu sınavlarda alınan notlar doğrudan ortalamaya katılmaktadır. Alınan notun ortalamayı düşürebileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.
Sorumluluk sınavı:
Bu sınavlar daha önceki yıllara ait geçerli not alınamayan derslerin sıınavlarıdır.
Sorumluluk sınavları ders yılı içinde Eylül ve Şubat aylarında olmak üzere iki defa düzenlenir.
Sorumluluk sınavları ders saatleri içinde veya ders saatleri dışında gerekli durumlarda hafta sonu da düzenlenir.
Bir dersin borcu, o dersin sorumluluk sınavında 100 üzerinden 50 alınması durumunda kalkar.
Dikkat ! Bu sınavlarda alınan notlar doğrudan ortalamaya katılmaktadır. Alınan notun ortalamayı düşürebileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.
Yeterlilik sınavı:
Hazırlık sınıfında sınıfını geçemeyen öğrenciler ile Hazırlık sınıfında öğrenim görmeden 9. sınıfa doğrudan geçmek isteyen öğrenciler Türkçe ve Fransızca derslerinden yeterlilik sınavına alınırlar. Başarılı olabilmesi için öğrencinin en az 100 üzerinden 70 alması gerekir.

Önemli Not

Öğrenci lise yıllarında bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yapabilir (Hazırlık sınıfı dışında).
Öğrencinin mezun olabilmesi için 12.sınıfta yıl sonu ortalamasının 100 üzerinden en az 50 olması ve geçmiş yıllara ait tüm borçlarının silinmiş olması gerekmektedir.

Aynı Bölümde

İç Disiplin

Kılık Kıyafet

Bizi Takip Edin:
© 2013 Sainte Pulchérie Lisesi - Çukurluçeşme Sok. No: 7 Parmakkapı 34433 Beyoğlu / İSTANBUL
Tel: 0212 244 25 36 / 292 00 01 - Fax: 0212 252 70 24 / 244 56 79
Web tasarım: Istanbul IT Services | Web geliştirme: Florent Merlet