Bizi Takip Edin:
connexion
Lisemiz
Eğitim
Okul Hayatı
Öğrencilerin Yaşamı
Kültür ve Sanat
Küresel Eğitim
Yayın tarihi 15 Mayıs 2013

İç Disiplin

Bu bölümde yer verilen "İç Disiplin" Yönetmeliği okulumuzdaki disiplin kurallarını içermektedir.

Okula Giriş ve Çıkışlar
Öğrenciler okula üniformayla girer ve okuldan üniformayla çıkarlar. Tıraşsız veya üniforması uygun olmayan öğrencilerin okula girmesine izin verilmez.
Pazartesi sabahları dışında, öğrenciler birinci zilin çalmasıyla sınıflarına çıkarlar.
Okul İdaresinin izni dışında, ders saati bitmeden öğrencilerin okuldan çıkmaları kesinlikle yasaktır.

Öğlen Teneffüsünde
Anahtar sorumlusu büyük teneffüsün başında ve sonunda sınıfını kilitlemek ve açmaktan sorumludur.
Bilgisayar odaları ve medyatek öğrencilere açıktır; öğrencilerin etüt yaptıkları etüt salonu sadece 11. ve 12. sınıfların öğrencilerine açıktır. Kurallara uyulmaması durumunda Okul İdaresi etüt salonunun kullanımını belli bir süre için veya sürekli olarak kapatabilir.

Törenlerde
Öğrenciler ve öğretmenler her pazartesi sabahı ve cuma öğlen teneffüsünde bayrak törenine katılırlar. Pazartesi günleri, birinci zilin çalmasıyla öğrenciler yerlerine geçerek sıra olurlar. Törenin sonunda birinci ders öğretmeninin kontrolünde sınıflarına çıkarlar. Cuma günleri, öğrenciler dördüncü ders öğretmenleriyle törene inerler.
Törenlerde, öğretmenler sınıflarının düzen ve disiplininden sorumludurlar, sınıflarının yanında kalırlar.
Pazartesi günleri yapılan bayrak töreninin dışında bütün törenlerde öğrenciler çantalarını sınıflarda bırakırlar ve törene öğretmenlerinin eşliğinde inerler.

Devamsızlık ve Geç Kalma
Öğrencinin okula devamı esastır, dersin öncelikle derste öğrenilmesi başarının temel ilkesidir.
İki günü geçmeyen devamsızlıklarda öğrenci mazeretini tezkere kağıdı ile bildirir. İki günden fazla yapılan devamsızlıklarda veya sınav zamanı yapılan devamsızlıklarda öğrenci durumunu sağlık raporu ile belgeler.
Sınav günü hiçbir koşulda öğrenci sınavdan sonra okuldan gidemez, raporu olsa bile birinci dersten sonra okula gelirse sınava alınmaz.
Özürsüz devamsızlık süresi beş günü geçen öğrenciler Takdir veya Teşekkür Belgesi alamazlar.
Birinci dersten sonra okula gelen bir öğrenci veya herhangi bir teneffüsten sonra derse geç giren bir öğrenci yarım gün yok sayılır.
Bir dönemde okula yedi kereden fazla geç gelen öğrenci okul sonrasında etüt çalışmasına kalacaktır.

Genel Kurallar
Cep telefonu, MP3 çalar ve fotoğraf makinası (izinsiz) benzeri cihazların okulda kullanılması yasaktır. İnternete doğrudan ya da dolaylı yoldan bağlanabilen, fotoğraf çeken ya da stoklayan araçların (örneğin "smartwatch"lar) kullanılması da yasaktır. Bunlar, sabah derse girmeden önce ilgili Müdür Yardımcısı’na teslim edilir veya sınıf delegesi tarafından sınıflarda bunun için belirlenen anahtarlı dolaba konur ve kitlenir.
Okul idaresi, öğrencinin cep telefonunun çalınmasından ya da hasar görmesinden sorumlu değildir. Öğrencinin üzerinde yakalanan her türlü alet, Okul İdaresi’ne teslim edilir, öğrenciye ancak dönem sonunda iade edilir. Sınav zamanında yakalanan telefonlar ise kopyaya teşebbüs olarak değerlendirilir.
Okul eşyasına zarar veren öğrenciler, disiplin yönetmeliği kurallarına göre cezalandırılırlar. Zarar, öğrenci tarafından ödenir.

Revir
Kendini iyi hissetmeyen bir öğrenci en fazla bir ders saati süresince revirde kalabilir. Bu süre sonunda eğer durumu ciddileşiyorsa, Okul İdaresi veliye haber vererek öğrenciyi okuldan almasını ister.

Sınıfta düzen ve temizlik
Sınıflarda yemek yemek kesinlikle yasaktır.
Bütün öğrenciler sınıflarının temizliğinden sorumludur.
Sadece üzerinde isim yazılı olan ve aynı zamanda dosyanın içinde bulunan kitap ve manüeller etajerlere yerleştirilecektir. Etajerlerde defter bırakılması kesinlikle yasaktır.
Dosyaya yerleştirilmeden etajerlerde veya dolaplarda bırakılan bütün manüel ve kitaplar ilgili Müdür Yardımcısı tarafından toplanacaktır.
Etajerler her zaman düzenli olmalıdır.
Etajerlere veya dolaplara düzgün bir şekilde yerleştirilmiş manüel ve kitapların dışında sınıflarda hiçbir şahsi eşya (resim çantası, spor çantası, giysi...) bırakılmayacaktır.

Su Sebillerini Kullanma Kuralları
Su sebilleri sadece teneffüslerde kullanılacaktır.
Su alma bahanesi ile derse geç gelen öğrenci derse alınmayacak, geç kağıdı almaya yollanacaktır.
Ders esnasında su sebillerinin kullanımı ve mataraların masaların üzerinde bırakılması kesinlikle yasaktır.
Öğrenciler su sebillerini sıraya girerek kullanacaklardır.
Su ile oynanması ve su israfı yapılması kesinlikle yasaktır.
Bu kurallara uyulmaması halinde öğrenciler cezalandırılacak ve su sebilleri kaldırılacaktır.

Aynı Bölümde

Kılık Kıyafet

Sınıf Geçme

Bizi Takip Edin:
© 2013 Sainte Pulchérie Lisesi - Çukurluçeşme Sok. No: 7 Parmakkapı 34433 Beyoğlu / İSTANBUL
Tel: 0212 244 25 36 / 292 00 01 - Fax: 0212 252 70 24 / 244 56 79
Web tasarım: Istanbul IT Services | Web geliştirme: Florent Merlet