Bizi Takip Edin:
connexion
Lisemiz
Eğitim
Okul Hayatı
Öğrencilerin Yaşamı
Kültür ve Sanat
Küresel Eğitim
Yayın tarihi 13 Ağustos 2014

Değerlerimiz

Öğrenciler, lisede geçirdikleri beş yıl süresince yalnızca entelektüel açıdan gelişmekle kalmaz, aynı zamanda kişiliklerini de oluştururlar. Bilgilerin edinildiği yer olan okul, insani değerler üzerine düşündürmelidir. Yarınları inşa ederken, bireysel ve kolektif temel sorumlulukların bilincine varmaya teşvik etmektedir.

Evrensel Eğitim

Öğrenme, yalnızca bilgilerin birikimi değildir, kişinin bir bütün olarak gelişiminde etkin bir faktördür. Sainte Pulchérie Lisesi’nde öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine ve bilgiye erişimleri için gerekli birden çok anahtara sahip olmalarına olanak sağlayacak farklı eğitim alanlarına -entellektüel, sanatsal veya sosyal- büyük önem verilmektedir. Kültür, dil ve sanat, okulun en güçlü yönlerinden birini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda yapılan çalışmaların hepsi, okul eğitimiyle doğrudan bağlantılıdır ve öğrenciye "aktör" kimliği kazandırarak projelerin odağına yerleştirir.

Dayanışma

Dayanışma, kardeşlik anlamına gelir. Bilgi, beceri ve tutum edimi, başkalarıyla barışçıl, işbirlikçi, sağlam ve kardeşçe ilişkiler geliştirmeye izin verir. Öğrencilerin sahip olduğu bu değerler, onların bilinçli vatandaş tutum ve davranışlarını benimsemelerini destekleyecektir. Aziz Vincent de Paul’un izindeki Şefkat Rahibeleri tarafından kurulduğu 1846 yılından bu yana Sainte Pulchérie Lisesi, Aziz Vincent’in felsefesine bağlı kalmıştır: şefkat, kardeşlik, dayanışma, yardım, insan sevgisi, paylaşım gibi değerler Aziz Vincent felsefesinin temelini oluşturmaktadır.

Yeni Ufuklar

Öğrenciler eğitimleri süresince, okulda öğrendikleri bilgileri, yerindeki gerçeklerle karşılaştırmaya yüreklendirilmektedirler. Türkiye’de ve yurt dışında düzenlenen eğitim amaçlı geziler, gazeteci, sanatçı, girişimci gibi şahsiyetler, festival katılımları, dayanışma projeleri, farklı kültürlerin keşfi gibi projeler yardımıyla öğrenciler, bilgilerini bir perspektife yerleştirme fırsatı buldukları gibi, uyum içinde yaşamayı da öğrenirler.

Bağımsızlık

Öğrencilerin, sıkı bir çerçevede sorumluluk almaları ve kendi ayakları üzerinde durmaları desteklenmektedir. Çevre, sosyal dayanışma, sağlıklı yaşam gibi projeler, öğretmenlerinin yardımıyla öğrenciler tarafından oluşturulmakta ve yürütülmektedir. Böylece öğrenciler, kendi değişimlerinin mimarı olmaya ve daha iyi bir çevrede yaşamalarına olanak sağlayacak çözümler üretmeye yönlendirilmektedirler. Okulunda sorumluluk alan öğrenci, eleştirel bakış açısı geliştirir, farklı bağlamlarda tepkilerini ortaya koyar ve yine farklı bağlamlara uyum sağlar; hayatı boyunca sorumlu bir yetişkin olur.

Vicdan Özgürlüğü

Okul, öğrencilerinin tercihlerini özgürce ifade etmelerini ve eleştirel yaklaşım geliştirmelerini desteklemekte ve bu doğrultuda tartışmalara ev sahipliği yapmaktadır. Vicdan özgürlüğü, aynı zamanda kişisel bağımsızlığa katkıda bulunmaktadır. Kültürel boyutta lisemiz, özgürlüklere, çeşitliliğe, kültürel kimliğe, yerel ve evrensel değerlere saygı içermektedir. Öğrenciler, eğitimleri süresince farklı olan ya da bilinmeyene karşı bakış açısı değişikliğine teşvik edilmektedirler. Bu girişimler, birlikte yaşam, katılımcı demokrasi, halklar ve nesiller arası dayanışmaya dayanmaktadır.

Laiklik

Mustafa Kemal Atatürk tarafından getirilen lailik ilkesi çağdaş Türkiye’nin en önemli yönlerinden biridir. Okulumuz, din, dil, etnik köken ayrımı yapmaksızın, okulumuza girmeye hak kazanan herkese açıktır. Okulumuz kamu yararını, bilgi ve kişisel gelişimi gözeten, seçkin bir kurumdur.

Aynı Bölümde

Müdürün Mesajı

Kısaca Sainte Pulchérie Lisesi

Lise Tanıtım Broşürü

"FrancEducation" Unvanı

173 Yıllık Tarih

İdare

Bizi Takip Edin:
© 2013 Sainte Pulchérie Lisesi - Çukurluçeşme Sok. No: 7 Parmakkapı 34433 Beyoğlu / İSTANBUL
Tel: 0212 244 25 36 / 292 00 01 - Fax: 0212 252 70 24 / 244 56 79
Web tasarım: Istanbul IT Services | Web geliştirme: Florent Merlet