Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

Güncelleme Tarihi : 2019 Eylül Bu bölümde yer verilen "İç Disiplin" Yönetmeliği okulumuzdaki disiplin kurallarını içermektedir.

Okula giriş ve çıkışlar

Öğrenciler okula üniformayla girer ve üniformayla çıkarlar. Tıraşsız veya üniforması uygun olmayan öğrencilerin okula girmesine izin verilmez.
Müdüriyetin izni olmadan öğrencilerin dersler bitmeden önce okuldan çıkması kesinikle yasaktır.
Pazartesi sabahları dışında, öğrenciler birinci zilin çalmasıyla sınıflarına çıkarlar.

Öğle teneffüsü

Sınıf temsilcisi öğrenci anahtar sorumlusu olarak büyük teneffüsün başında ve sonunda sınıfın kapısını kilitlemek ve açmakla görevlidir.
Medyatek ve laboratuvarlar, bütün öğrencilere öğle teneffüsünde açıktır.
Hazırlık sınıflarının 3.katta bulunan mekanı eSPace, sadece hazırlık sınıfı öğrencilerine açıktır.

Törenler

Öğrenciler ve öğretmenler her pazartesi sabahı ve cuma günleri 4. ders saatinin sonunda öğle teneffüsünde bayrak törenine katılırlar. Okul yılı başlangıcından öğretmenler gününe kadar (24 Kasım) bayrak töreni avluda gerçekleşecektir. Bu durumda, pazartesi sabahları ilk zilin çalmasıyla öğrenciler yerlerine geçerek sıraya girerler. Törenin sonunda birinci dersin öğretmeninin gözetmenliğinde sınıflarına çıkarlar. Cuma günleri, öğrenciler dördüncü dersin öğretmenleriyle törene inerler.
24 Kasımdan itibaren 21 Mart tarihine (Frankofoni günü) kadar tören içeride gerçekleşir. Öğrenciler sınıflarının önündeki koridorlarda sıraya girerler ve törenin sonuna kadar hazırolda sessizce beklerler.
Tüm törenlerde, öğretmenler sınıflarının düzen ve disiplininden sorumludurlar, sınıflarının yanında kalırlar.
Pazartesi günleri yapılan bayrak töreninin dışında, bütün törenlerde öğrenciler çantalarını sınıfta bırakırlar ve törene öğretmenlerinin gözetiminde inerler.

Devamsızlık ve geç kalma

Öğrencinin okula devamı esastır. İki günü geçmeyen devamsızlıklarda öğrenci mazeretini tezkere kağıdı ile bildirir. İki günden fazla süren devamsızlıklarda veya sınav ve quiz zamanı yapılan devamsızlıklarda öğrenci sağlık raporu getirmek zorundadır.
5 günden fazla devamsızlığı olan öğrenciler takdir veya teşekkür belgesi alamazlar.
Öğrenciler sınavdan sonra okuldan ayrılamaz ve sağlık raporları olsa bile sınav günleri 1. dersten sonra okula gelemez.
Sınav günleri dışında ilk dersten sonra okula gelen bir öğrenci veya herhangi bir teneffüsten sonra derse geç kalan bir öğrenci yarım gün devamsız sayılır.
5 kez geç kalan öğrenci yarım gün devamsız sayılır.
Bir dönemde, okula 7 kereden fazla geç gelen öğrenci okul sonrasında etüt çalışmasına kalacaktır.

Genel ilkeler

Okulda -özel olarak izin verilmedikçe- cep telefonu, MP3 çalar ve fotoğraf makinası kullanmak yasaktır. Aynı şekilde, doğrudan ya da dolaylı yoldan internete bağlanabilen, fotoğraf çeken ya da depolayan araçların (örneğin “smartwatch”) kullanılması da yasaktır. Bu tür cihazlar, sabah derse girmeden önce ilgili müdür yardımcısına teslim edilir, veya sınıf temsilcisi tarafından sınıflarda bulunan kilitli dolaba bırakılır.
Okul idaresi, öğrencinin elektronik cihazlarının kaybolmasından ya da hasar görmesinden sorumlu değildir. Öğrencinin yasak olmasına rağmen okula getirdiği her türlü eşya, okul idaresine teslim edilir, öğrenciye ancak dönem sonunda iade edilir. Sınav zamanında yakalanan elektronik cihazlar ise kopyaya teşebbüs olarak değerlendirilir.
Okulun demirbaşına zarar veren öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı disiplin yönetmeliğine göre cezalandırılır. Verilen hasarın telafisi öğrenci tarafından ödenir.

Revir

Kendini iyi hissetmeyen öğrenci sınıf temsilcisi eşliğine revire gider ve en fazla bir ders saati revirde kalabilir. Bu süre sonunda eğer sağlık durumu kötüye giderse, okul idaresi veliye haber vererek öğrenciyi okuldan almasını ister.

Sınıfta düzen ve temizlik

Öğretmenlerin düzenlediği öğretim amaçlı etkinlikler gerektirmedikçe sınıflarda yemek yemek kesinlikle yasaktır.
Bütün öğrenciler sınıflarının temizliğinden sorumludur.
Sadece üzerinde öğrencinin ismi yazan bir dosyanın içinde bulunan kitap ve ders kitapları sınıf dolapları ve raflarına yerleştirilebilir. Dolaplar ve raflar sınıf öğretmeninin denetiminde düzenli olarak toplanır.
Dosyaya yerleştirilmeden raf ve dolaplarda bırakılan kitaplar, ders kitapları ve kişisel eşyalar (resim çantası, spor çantası, kıyafet vb.) ilgili Müdür Yardımcısı tarafından toplanacaktır.

Su Sebillerinin Kullanımı

Su sebilleri sadece teneffüslerde kullanılacaktır.
Su sebilini kullandığı için derse geç gelen öğrenci derse alınmayacak, gecikme kağıdı almaya gidecektir.
Ders esnasında su sebillerinin kullanılması ve mataraların masaların üzerinde bırakılması kesinlikle yasaktır.
Öğrenciler su sebillerini sıraya girerek kullanmalıdır.
Suyla oyun oynamak ve suyu israf etmek kesinlikle yasaktır.
Bu kurallara uyulmaması halinde, öğrenciler ceza alabilir.

daha fazla+
X