Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

öğrenci çalışmaları

Ünite adı: Otobiyografi Türk Dili ve Edebiyatı dersi, öğrencilerin ilköğretimde edindikleri; okuma, yazma, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Hazırlık programının hazırlanmasında; edebî zevkin, estetik anlayışın, nitelikli okuma ve yazma alışkanlığının, millî ve manevi değerlerin kazandırılmasına dair hususlar ön plandadır. Türk Dili

Hazırlık düzeyinde 2. dönemin müfredatı Medyatek'in Fransızca koleksiyonlarının keşfedilmesini hedefler ve belgelerin tanıtılmasıyla sözlü ifade ve etkileşime dayanır. Metodoloji: Koleksiyonların keşfedilmesi ve fiziksel mekanda organizasyonu anlamak: kitapların sınıflandırılması, kurmaca ve inceleme ayrımı Medyatek'in çevrim içi kataloğunun keşfedilmesi Sözlü ve pratik etkinlikler: Kaynakların

12 OPC (Üniversite Sınavına Hazırlık)  Hedef YKS Etkinliklerimiz: Üniversite sınavına hazırlık: TYT - YKS’de soru çıkan derslerde tekrarlar ve test çalışmaları devam ettirildi. Galatasaray Üniversitesi Fransızca sınavına hazırlık İki deneme sınavı Bu deneme sınavlarının kontrolü için öğrencilere eşlik edildi. Uzaktan eğitim çalışmaları,

İkinci Dönemin Pedagojik Hedefleri: İkinci dönemin tiyatro ünitesinde işlediğimiz Edmond Rostand’ın "Cyrano de Bergerac" adlı eserinde öğrencilerimizden beklediğimiz pedagojik hedeflerimiz şunlardır: Öğrencilerin edebiyattan ve dille ilgili çalışmalardan yaşam boyu zevk almalarını sağlamak ve tiyatro türü aracılığı ile öğrencilerin analiz, sentez, yorum ve

Pedagojik Hedefler Beden Eğitimi ve Spor Bölümü olarak hedeflerimiz pedagojik anlamda ikinci dönem için planlanmış olan kazanımlara ulaşırken, yaşanan süreçte sportif ihtiyaçlara da cevap vermek olmuştur. Yıllık plana bağlı olarak kazanımlar Genel ısınma ve soğuma hareketlerini alışkanlık hâline getirmek Sağlıklı yaşam için

Genel ve pedagojik hedefler Radyo programları için Fransızca ve Türkçe yazmayı ve konuşmayı öğrenmek Radyo yayınında becelerini keşfetmek Teknik boyutlara hakim olmak ve montaj yazılımlarını kullanmak Redaksiyon komitesi çerçevesinde çalışarak ekip çalışmasını geliştirmek Gazetecilik ve sunuculuk meslekleri hakkında bilgi edinmek

X