Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

Aralık 2018

Tanım: Model Birleşmiş Milletler (MUN), BM konferanslarının lise öğrencileri tarafından öğrenciler için düzenlenenen bir simülasyonudur. Model Birleşmiş Milletler çerçevesinde, öğrenciler temsil ettikleri ülkelerin sözcülüklerini üstlenerek, Büyükelçi, Dış İşleri Bakanı, Konferans genel sekreteri, komite başkanı, gazeteci, elçi, güvenlik sorumlusu, delege gibi rolleri canlandırırlar. Konferans

Sainte Pulchérie Fransız Lisesi’ni farklı kılan özelliklerinden biri de okulun felsefe eğitimine verdiği önemdir. Tanımlama İlk Felsefe Kahvesi, 1992’de Paris’te Marc Sautet ve arkadaşlarının öncülüğünde Bastille Meydanı’ndaki Café des Phares’da gerçekleşti. O günden bugüne önce Fransa’nın bir çok kentinde ve dünyada yaklaşık

Tanım: Circle-Up programı öğrencilere, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ve girişimciliğin, sosyal fayda ve inovasyon çatısı altında birleştirildiği bir deneyim sunmaktadır. Okul ile iş dünyası arasında organik bir bağ kuran Circle- Up, öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri, 21.Yüzyıl liderlik yetkinliklerinden aldıkları güç ve alanında

"Sınavlar yükleyen kişilerin bakış açılarına göre oldukça fazla anlam taşırlar." Bu cümle, Nisan 2018’de okulumuzda gerçekleşen Rehberlik Sempozyumu’nun açılış konuşmasının ilk cümlesiydi. Konu "Sınavların Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkileri" olunca, katılımcılar öğrenci, öğretmen ve veli ekseninde sınavların etkileri üzerine çok verimli

Lisenin medyatek öğretmenlerinin tasarladığı 8 aşamalı oyun-yarışma, öğrencilerin Fransız Kültür Merkezi’nin medyateğinin kaynaklarının odaklandığı belli başlı konular hakkında fikir sahibi olmalarını sağladı. Bu kütüphane, hazırlık seviyesine yönelik, çok sayıda ve çok çeşitli DVD, müzik CD’leri, gençlik edebiyatı romanları, çizgi romanlar, başvuru kaynakları

13 Aralık Perşembe, fen bilimleri öğretmenlerinin düzenlediği geleneksel büfeyi gerçekleştirdik. Sınav döneminden hemen önce, bu şenlikli etkinlik sayesinde öğrenciler, kimya, fizik veya biyoloji derslerinin yıllık projelerinde edindikleri bilgileri paylaştılar. Bazı öğrenciler yıllık proje araştırmalarının sonuçlarını sundular: "Organik ürünlerin besin değeri" "Coca-cola’nın

"Bu komitede amacımız, sınav haftasından sonra "mola" olarak da düşünülebilecek, öğrencilerin rahatlayabileceği hoş bir gün düzenlemekti. Kendi aramızda konuştuk ve herkesin eğlenebileceği müzikal bir gün düzenlemeye karar verdik. İlk olarak, iş bölümü yaptık. Bazı öğrenciler müzik blind-test’ini hazırladı ya da duyuruları

Küratörlüğünü Mustafa Albayrak’ın üstlendiği sergi kapsamında yedi tepe ile özdeşleşen İstanbul, yedi farklı sanatçının üslup ve tarzıyla bir kez daha gündeme getiriliyor. Kentin zihinlerde yer etmiş simgesel silüeti, içinde bulunduğu sosyokültürel ve politik yansımalar, şehre dair kaotik estetizm algısı ve

X